Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας - Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην εφαρμοσμένη έρευνα για την Αντισεισμική Θωράκιση της χώρας

Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας - Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην εφαρμοσμένη έρευνα για την Αντισεισμική Θωράκιση της χώρας

Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας - Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην εφαρμοσμένη έρευνα για την Αντισεισμική Θωράκιση της χώρας