Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην μελέτη της ισχυρής σεισμικής κίνησης και παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στην κοινωνία

Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην μελέτη της ισχυρής σεισμικής κίνησης και παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στην κοινωνία

Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην μελέτη της ισχυρής σεισμικής κίνησης και παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στην κοινωνία