PyCon India: Snakes on the Web (2012)

PyCon India: Snakes on the Web (2012)

My keynote at PyCon India 2012.

2f5463832ccb768ccb4a1ca3607c27ef?s=128

Jacob Kaplan-Moss

September 30, 2012
Tweet