$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Kompilator Ruby – C

Kompilator Ruby – C

Slides from a presentation delivered on 2.2.2011 at the Warsaw Ruby Users Group meetup.

http://wrug.eu/2011/01/31/2011-02-spotkanie-lutowe/

Jan Stępień

February 02, 2011
Tweet

More Decks by Jan Stępień

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Kompilator Ruby – C
  Jan Stępień Julian Zubek
  2 lutego 2011

  View Slide

 2. Ruby jest wolny
  Źródło: http://shootout.alioth.debian.org

  View Slide

 3. Ruby jest wolny
  Przetłumaczmy Ruby na C!

  View Slide

 4. Cele projektu
  Ruby −→ binarny plik wykonywalny
  Uzyskać krótszy czas wykonania

  View Slide

 5. Wspierany podzbiór Ruby
  Obiektowość: klasy, obiekty, metody, pola
  Dynamiczne nadpisywanie metod
  Uproszczone bloki
  Ułamek biblioteki standardowej

  View Slide

 6. Schemat działania
  Wczytanie kodu
  Parsowanie
  Translacja
  Generowanie kodu C
  Kompilacja
  Linkowanie
  Kod Ruby
  AST Ruby
  AST C
  Kod C
  Plik obiektowy

  View Slide

 7. Schemat działania
  Wczytanie kodu
  Parsowanie
  Translacja
  Generowanie kodu C
  Kompilacja
  Linkowanie
  ruby parser
  GCC

  View Slide

 8. Narzędzia
  Translator napisany w Ruby
  Biblioteka standardowa w C
  Parser: ruby parser
  Garbage collector: BDWGC
  Struktury danych: GLib

  View Slide

 9. Proste wyrażenia
  b = 0
  a = if b
  a = 1
  b = 2
  end
  Object *b;
  b = (Fixnum_new (0));
  Object *a;
  Object *var1;
  if (boolean_value (b)) {
  a = (Fixnum_new (1));
  b = (Fixnum_new (2));
  var1 = b;
  }
  a = var1;

  View Slide

 10. Obiekty
  typedef struct {
  uint32_t type;
  } Object;
  typedef struct {
  Object parent;
  int val;
  } Fixnum;

  View Slide

 11. Tłumaczenie klas
  class A
  def set(a)
  @a = a
  end
  def get
  @a
  end
  end
  typedef struct {
  Object meta;
  Object *a;
  } A;
  Object * A_set_Fixnum(Object *self,
  Object *a) {
  (((A *) self)->a) = a;
  return ((A *) self)->a;
  }
  Object * A_get(Object *self) {
  return ((A *) self)->a;
  }

  View Slide

 12. Pola przy dziedziczeniu
  typedef struct {
  uint32 type;
  } Object;
  typedef struct {
  Object parent;
  Object* leg_count;
  } Animal;
  typedef struct {
  Object parent;
  Object* leg_count;
  Object* horns_length;
  } Cow;

  View Slide

 13. Metody
  Tłumaczenie dopiero w momencie wywołania
  Każda metoda to funkcja w C
  Jeśli znamy typy przekazanych argumentów to
  tworzymy osobną funkcję

  View Slide

 14. Metody
  dict_elem classes_dictionary[] = {
  {-1, &Object_method_find, &vs_Object},
  {0, NULL, &vs_M_Object},
  {0, NULL, &vs_Class},
  {0, &Fixnum_method_find, &vs_Fixnum},
  {0, &Float_method_find, &vs_Float},
  /* ... */
  }

  View Slide

 15. Metody
  Znamy wszystkie nazwy metod
  Perfekcyjny hash bez kolizji
  Cache metod
  Nadpisanie metody to po prostu zmiana
  wskaźnika na funkcję

  View Slide

 16. Bloki
  Każdy blok to funkcja C
  Stos bloków pozwala na zagnieżdżanie

  View Slide

 17. Bloki
  2.upto 5 do |ocena|
  puts "Wypiszmy " + ocena.to_s
  end

  View Slide

 18. Bloki
  typedef Object* (*block_t)(Object*, ...);
  static Object* block1(Object* self,Object* ocena) {
  Object* _var2[1]= {ocena};
  Object* _var1;
  _var1=(call_method((ocena->type),"to__s",classes_dictionary,_var2));
  Object* _var3;
  _var3=(String__PLUS_((String_new("Wypiszmy: ")),_var1));
  Object* _var4;
  _var4=(Object_puts(self,_var3));
  return _var4;
  };
  int main() {
  /* ... */
  push_block((((block_t)block1)));
  Object* _var5;
  _var5=(Fixnum_upto((Fixnum_new(2)),(Fixnum_new(5))));
  pop_block();
  return 0;
  }

  View Slide

 19. Odśmiecanie pamięci
  Boehm-Demers-Weiser GC
  malloc → GC malloc
  free →

  View Slide

 20. Optymalizacja arytmetyki
  puts((4 + 5.4) / 2)
  Object* _var1;
  _var1 = Fixnum__PLUS_(Fixnum_new(4),
  Float_new(5.4)));
  Object* _var2;
  _var2 = Float__DIV_(_var1, Fixnum_new(2));
  Object_puts(self, _var2);
  Object_puts(self, Float_new((4 + 5.4) / 2));

  View Slide

 21. Biblioteka standardowa
  class Fixnum
  defined_in_stdlib
  def /(arg)
  defined_as :Fixnum__DIV_
  Fixnum.returned_if Fixnum
  Float.returned_if Float
  end
  def to_s
  defined_as :Fixnum_to__s
  returns String
  end
  # I tak dalej...
  end

  View Slide

 22. Zgodność z Ruby 1.9
  97% pokrycia kodu testami
  Cel: odpalić RubySpec

  View Slide

 23. Przenośność

  View Slide

 24. Wyniki
  Test Poprawa
  ackermann.rb 3,91
  arrays.rb 4,46
  arithmetic.rb 5,20
  heapsort.rb 1,30
  matrix.rb 0,67
  quicksort.rb 0,96
  strings.rb 0,33
  Ruby 1.9.2, GNU/Linux 2.6.35, i686, Intel Core 2 Duo T6570 @ 2,10GHz, 2GB RAM

  View Slide

 25. matrix.rb – mnożenie macierzy
  main
  0 (0.0%)
  of 86 (100.0%)
  M_Object_mmult_Fixnum_Fixnum_Array_Array
  9 (10.5%)
  of 82 (95.3%)
  82
  _init
  7 (8.1%)
  4
  call_method
  17 (19.8%)
  of 56 (65.1%)
  56
  Array__INDEX_
  11 (12.8%)
  3
  Fixnum_new
  3 (3.5%)
  of 11 (12.8%)
  11
  1
  Fixnum__MUL_
  5 (5.8%)
  of 12 (14.0%)
  12
  8
  __strcmp_ssse3
  7 (8.1%)
  7
  1
  Fixnum__PLUS_
  1 (1.2%)
  of 6 (7.0%)
  6
  Array_method_find
  2 (2.3%)
  2
  Fixnum_method_find
  2 (2.3%)
  2
  xmalloc_atomic
  3 (3.5%)
  of 19 (22.1%)
  Garbage
  collector
  18.6%
  16
  7
  8
  4 1

  View Slide

 26. quicksort.rb – rekurencja i tablice
  main
  0 (0.0%)
  of 266 (100.0%)
  M_Object_qsort_Array
  21 (7.9%)
  of 262 (98.5%)
  262
  Fixnum_new
  10 (3.8%)
  of 126 (47.4%)
  boolean_value
  8 (3.0%)
  1
  3226
  53
  call_method
  20 (7.5%)
  of 80 (30.1%)
  80
  Array_length
  1 (0.4%)
  of 74 (27.8%)
  52
  Array_push
  2 (0.8%)
  of 36 (13.5%)
  27
  Array__INDEX_
  10 (3.8%)
  7
  7
  xmalloc_atomic
  4 (1.5%)
  of 116 (43.6%)
  115
  Garbage
  54.8%
  collector
  112
  22 9
  3
  Float__LT_
  6 (2.3%)
  of 8 (3.0%)
  8
  Array_method_find
  6 (2.3%)
  of 7 (2.6%)
  7
  72

  View Slide

 27. strings.rb – bardzo długie stringi
  String__PLUS_
  0 (0.0%)
  of 1232 (98.2%)
  *__GI_strncpy
  801 (63.8%)
  801
  String_new
  0 (0.0%)
  of 400 (31.9%)
  393
  __strlen_sse2
  38 (3.0%)
  38
  xmalloc_atomic
  0 (0.0%)
  of 304 (24.2%)
  295
  g_string_append_len
  0 (0.0%)
  of 99 (7.9%)
  99
  GC_malloc_atomic
  0 (0.0%)
  of 304 (24.2%)
  GC_generic_malloc
  0 (0.0%)
  of 298 (23.7%)
  294
  304
  290
  main
  1 (0.1%)
  of 261 (20.8%)
  242
  Garbage
  23.7%
  collector
  __memcpy_ssse3
  99 (7.9%)
  g_slice_alloc
  (inline)
  0 (0.0%)
  of 99 (7.9%)
  g_string_append_len
  (inline)
  0 (0.0%)
  of 99 (7.9%)
  99
  99
  99
  99
  198

  View Slide

 28. Dalszy rozwój
  Brakujące elementy Ruby: lambdy, moduły,
  wątki, wyjątki, biblioteka standardowa...
  Optymalizacja przetwarzanego kodu
  Wykorzystanie rozwiązań z YARV
  Optymalizacja wyszukiwania metod
  Dalsza praca nad statycznym
  rozpoznawaniem typów
  RubySpec, self-hosting

  View Slide

 29. Open source już wkrótce
  (jak tylko nie będziemy się mieli czego wstydzić)

  View Slide

 30. [email protected]
  github.com/jstepien
  twitter.com/janstepien
  Dziękuję

  View Slide

 31. Źródła zdjęć
  http://flickr.com/photos/10943651@N00/3044525754
  http://flickr.com/photos/thomasgraham/2360853639
  Prezentację utworzono przy pomocy pakietu L
  A
  TEX.

  View Slide