Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fortfarande Jävla Skitsystem

Fortfarande Jävla Skitsystem

Arkivkonferens Lund

Jonas Söderström

November 17, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Hej! 
 för runt 20 år

  sedan • Digitala lösningar sedan 1980 • ”UX-strateg” • Konsult • Regeringen • ICA • Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW
 2. 9 5 Börjar 60–30 min tidigare Lunch vid datorn 15

  –45 % fler möten Slutar 60–30 min senare Efter
 3. 9 5 Tid mellan första och sista mejl + 1

  tim National Bureau of Economic Research 10 000 NordVPN Teams 1–2 tim längre arbetsdag 3,1 miljoner 21000 En lång rad undersökningar, ofta med miljoner användare och tusentals företag över hela världen (inkl. Sverige)
 4. 9 5 29 %av alla möten startar vid lunch UK,

  videomötes- 
 tjänsten Whereby 10 000 NordVPN Teams Ingen minskning av nätverkstrafik under lunch En lång rad undersökningar, ofta med miljoner användare och tusentals företag över hela världen (även Sverige)
 5. 9 5 55 % fler möten Användare av Microsoft Teams,

  jan – aug 2020 6156 40 % fler möten I snitt från 10 
 till 14 / vecka Per Olof Arnäs kalender 2019– 2020 Logistics Expert, 
 Steerlink Partners 
 och Einride, En lång rad undersökningar, ofta med miljoner användare och tusentals företag över hela världen (inkl. Sverige)
 6. 9 5 69 % fler Teamsmöten på kvällstid Användare av

  Microsoft Teams, jan – aug 2020 6156 Fördubblad andel användare på kvällstid En lång rad undersökningar, ofta med miljoner användare och tusentals företag över hela världen (inkl. Sverige)
 7. Var det verkligen fler möten och fler mejl 
 som

  var poängen med ”digitaliseringen”? 🤔
 8. Jonas Söderström • 2022 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 9. Jonas Söderström • 2022 God digital arbetsmiljö God användbarhet: 


  enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 10. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 11. Jonas Söderström • 2022 ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, 


  utveckling, upphandling, leverantörer, HR (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 12. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 13. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress”
 14. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar
 15. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar ”Digital Taylorism” 
 och algoritmisk styrning
 16. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år)

  Vänta 
 på respons 
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer ”Digital Taylorism” 
 och algoritmisk styrning
 17. Jonas Söderström • 2022 Får inte vara med 
 och

  påverka digitala förändringar Unionen, Vision, ST 2015–2017
 18. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 19. Jonas Söderström • 2022 ≈ 270 lösenordsuppdateringar per år Ø

  var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 20. Jonas Söderström • 2022 • A password should consist of

  at least six characters, and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 21. Jonas Söderström • 2022 Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska lösenordsbyten

  2. Stora mängder information, 
 dåligt utformad
 22. Jonas Söderström • 2022 Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska lösenordsbyten

  2. Stora mängder information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och noti fi eringar
 23. Jonas Söderström • 2022 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm

  per säng och dag Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 24. Jonas Söderström • 2022 Totalt, inklusive larm 
 per sms

  och med ljus: 2 507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 25. Jonas Söderström • 2022 Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska lösenordsbyten

  2. Stora mängder information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och noti fi eringar 4. Integration – i användarens huvud
 26. Jonas Söderström • 2022 Ökade kognitiva krav 1. Drakoniska lösenordsbyten

  2. Stora mängder information, dåligt utformad 3. Ständiga larm 4. Integration – i användarens huvud 5. Olika sätt att interagera
 27. Jonas Söderström • 2022 ”Det är inget på det här

  jobbet som har fått mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta 
 kreativa lösningar för att 
 kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 28. Jonas Söderström • 2022 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 29. Jonas Söderström • 2022 Maskiner, redskap och andra 
 tekniska

  anordningar skall vara så beska ff ade och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges mot ohälsa 
 och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 30. Jonas Söderström • 2022 För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör

  [arbetsgivaren] försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 31. Jonas Söderström • 2022 Programvara och system skall vara 


  lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 32. Jonas Söderström • 2022 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen 
 av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 33. Jonas Söderström • 2022 Åtta checklistor Bland andra • Ledningen

  ansvar • Förstudier • Krav • Införande och utbildning • Etc
 34. Jonas Söderström • 2022 Kommer det att göras regelbundna och

  återkommande användningstester 
 med riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 35. Jonas Söderström • 2022 Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter utveckling, upphandling,

  HR (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetsutvecklare, digitala strateger Design, använd- barhet Inverkan 
 på arbetet En praktisk indelning
 36. Jonas Söderström • 2022 Fem aspekter att undersöka 1. Hårdvara,

  nätverk och fysiska kvaliteter 2. Användbarhet och design 3. Utbildning, införande, stöd 4. Inverkan på / Anpassning till arbetet 5. Kopplingar och beroenden mellan fl era system
 37. Jonas Söderström • 2022 •Undersöks bäst på plats •En hel

  del kan rättas direkt •Ansvar: Drift, förvaltning, IT-support •Tillräckligt antal datorer? •Hantering, placering? •Bildskärmar, tangentbord? •Laddning, kringutrustning, sladdar? 1. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter
 38. Jonas Söderström • 2022 2. Användbarhet, design • Inställningar –

  till exempel inaktiv tid innan systemet stänger • 2. Design, använd- barhet • Ansvar: IT-avdelning, upphandling, 
 krav på leverantörer •System som ”talar annat språk” (andra begrepp)? •Många klick, ologiskt, oöverskådligt? •Många inloggningar?
 39. Jonas Söderström • 2022 3. 
 Utbildning, införande, stöd •

  Ansvar: HR, 
 IT-support • Finns lokal support med mandat och ansvar för verksamhetskritiska system och verktyg? • Har medarbetarna fått utbildning? Repetitions- utbildning, coachning 
 på plats? • Finns extra stöd vid arbetstoppar och kritiska tidpunkter?
 40. Jonas Söderström • 2022 ”...druknar i styrsystem” • Ansvar: ledning,

  verksamhets- utvecklare med it, digitaliserings- ansvariga •Stödjer rätt arbetsuppgifter? •Pålagor, skapar orimlig tids- åtgång? •Gränslöst arbete? •”Digital taylorism”? 4. 
 Inverkan på arbetet ”Vi drunknar 
 i styrsystem”
 41. Jonas Söderström • 2022 5. 
 Kopplingar mellan fl era

  system • Svåraste problemen att lösa • Beroende av system som andra organisationer driftar eller äger • Vem har ansvar? • Andra åtgärder under tiden?
 42. Jonas Söderström • 2022 Judith / F under cc-licens lickr

  Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 43. Jonas Söderström • 2022 5. Byta system • Stort verksamhetssystem

  – lång process • Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, 
 inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura 
 får inte ta mer än 8 klick.”
 44. Jonas Söderström • 2022 4. Ändra och anpassa • Förändra

  funktioner • Förändra design • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många kan kon fi gureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och arbetsmiljö
 45. Jonas Söderström • 2022 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet

  är trögt” • Uppgradera nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 46. Jonas Söderström • 2022 2. Ändra verksamheten • Ge mer

  tid till uppgift X • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 47. Jonas Söderström • 2022 2. Ändra verksamheten • Ansvariga är

  
 ofta ledningar • Är det fråga om ”onödiga och oönskade arbetsuppgifter”? • Hur mycket tid 
 tar inloggningar, lösenordsbyten, etc? Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö
 48. Jonas Söderström • 2022 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning

  på plats • Repetionsutbildning • Ökad support • Support måste fi nnas nära till hands 
 för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 49. Jonas Söderström • 2022 ”Krångligare, långsammare, sämre” tid prestation ”Jävla

  skitsystem!” ”Det är mig 
 det är fel på.” ”Enklare, snabbare, lättare” }
 50. Jonas Söderström • 2022 Era krav på utbildning •Överenskommet i

  förväg •Får ej prioriteras bort •Måste vara på system som verkligen ska användas
 51. Jonas Söderström • 2022 Checklistan kan fritt 
 laddas ner

  från http://javlaskitsystem.se/verktyg/
 52. Jonas Söderström • 2022 Foto: Lars Lundqvist Mejl: [email protected] Webb:

  javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!