Hur får vi bukt med Jävla skitsystem?

Hur får vi bukt med Jävla skitsystem?

Presentation vid SKLs medlemskonferens Tjänster och användbarhet på webben, 14 sep 2017

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

September 14, 2017
Tweet

Transcript

 1. JÄVLA SKITSYSTEM Jonas Söderström Så får vi bukt med SKLs

  medlems- konferens 
 14 sep 2017
 2. None
 3. None
 4. 1994 –

 5. User experience • Service design • Sustainability Stockholm • Göteborg

  • Malmö • Denver
 6. None
 7. None
 8. Hur svårt 
 ska det vara?

 9. None
 10. Vårdfokus, 6 sep 2017

 11. Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8 % effektivitet

 12. None
 13. Förstå användarnas mål!

 14. Cykelbanor 
 i kommunen

 15. None
 16. • Gratis karta • Pumpa cykeln • Rapportera hinder •

  Jag är kontaktperson ...
 17. Få fler att välja cykel 
 i stället för bil

  Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Ska rapportera problem EFFEKT ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT BEHOV Vill kunna kontakta ansvarig eller ANVÄNDNINGS-
 MÅL eller MÅL eller 
 SYFTE Effektkartläggning
 18. Få fler att välja cykel 
 i stället för bil

  Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Ska rapportera problem EFFEKT ANVÄNDARE BEHOV Vill kunna kontakta ansvarig Jag griper efter svepskäl för att inte börja cykla Den blir säkert stulen! Vill träna men hinner inte Cykelvägs-app
 eller karta? 
 Bättre skyltar? ÅTGÄRD ”JTBD”
 (Job To Be Done) (=användningsmål)
 19. None
 20. None
 21. Definiera effekterna 
 – och mät!

 22. None
 23. Ge projekten en 
 effektledare 
 jämte projektledaren

 24. Samarbeta 
 med IT!

 25. Språk är en viktig del av gränssnitt

 26. ”microcopy” eller ”interaktionstexter”

 27. None
 28. ”interaktionstexter” Texter för ton 
 och interaktion

 29. None
 30. None
 31. … annars …

 32. None
 33. None
 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39. Få ut teamet

 40. Alla i teamet, varje tredje sprint: 
 Observera verkliga användare

  
 göra sitt jobb under minst två dagar
 41. None
 42. Men varför?

 43. Vi digitaliserade verksamheten – journal, tidbok, kassafunktion, EKG med mera

  (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin
 44. Vi digitaliserade verksamheten – journal, tidbok, kassafunktion, EKG med mera

  (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin 1993
 45. None
 46. Det är inte sannolikt att utveckling av programmen kommer att

  leda till ytterligare stora vinster. Tvärtom finns det risker för att otillbörliga krav på kontrollfunktioner, orealistiska föreställningar om pedagogiska finesser och en förfelad syn på möjligheter till forskning leder till en försämring. Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 47. Risken finns att utvecklingen av dataprogrammen kommer att styras 


  av stora uppköpares krav på effektiva instrument [för] den administrativa ‘övervakningen’ av vårdcentralerna. (...) Får dataexperterna härja fritt 
 kommer många små finesser 
 åstadkomma en stor bromsverkan.” Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 48. Digitala system medger byråkrati och komplexitet.

 49. ”förenkla”

 50. Vi förenklar inte med digital teknik längre.

 51. Programmering av ENIAC, sent 1940-tal

 52. Joneal Williams-Daw vid UNIVAC 1, 1953

 53. Norc, Columbia University’s Watson Lab, 1954

 54. None
 55. 145 ➡ 313 klick Vi digitaliserar för att göra nya

  saker.
 56. ”Studien visade att hemtjänst- organisationen inte var särskilt bra 


  på att leverera det som kunderna 
 ansåg vara viktigt. 
 I stället för att utgå från vad som 
 var viktigt för kundernas stod organisationens behov ofta i centrum, vilket ledde till bristande kvalitet. ” Hemtjänst – vad där viktigt för kunden? Kommunförbundet FoU Västernorrland
 57. Skjönsmons hemtjänst, Sundsvall

 58. Komplexitet

 59. temps salaries travel expenses sick leave pensions hiring competence rehabilitation

  occupational safety benefits work schedule
 60. None
 61. Komplexitet tvingar också 
 fram …

 62. BRÅDSKAN

 63. None
 64. Ta strid för tid

 65. None
 66. Följ lagen

 67. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 68. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara 
 så

  beskaffade och placerade 
 och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges 
 mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 69. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 70. Digital arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö

 71. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 72. Digital arbetsmiljö Teknisk
 kapacitet, stabilitet, uptime Anpassat 
 till människor

  
 & uppgift Påverkan på arbetet
 73. God digital arbetsmiljö Kapacitet, stabilitet, uptime God
 använd- barhet Påverkan

  på arbetet enkelt, intuitivt 
 lätt att hitta, 
 svårt att 
 göra fel, 
 bra feedback, utbildning, införande stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk
 etc flexibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet
 74. Dålig digital arbetsmiljö ”Teknik- strul” Dålig använd-
 barhet Påverkan på

  arbetet servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk orimligt 
 många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet
 75. Riskbedömning inför förändringar av arbetsmiljö (8§ SAM)

 76. Verktyg saknas. Trycka på genom facket till arbetsmiljöorganisationer. ? PÅ

  GÅNG!
 77. BETA

 78. SÅ …

 79. Förstå användarnas behov Definiera effekterna – och mät! Samarbeta med

  IT – och gå ut!
 80. Minska komplexitet! Ta strid för mer tid! Följ Arbetsmiljölagen!

 81. Tack! Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Webb:
 inuse.se javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen