Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff 12 • Matris för länkar • 10 jan • UX Writing halvfart

Träff 12 • Matris för länkar • 10 jan • UX Writing halvfart

Jonas Söderström

January 10, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström 2023 Uppgift Länkar UX writing • Trä ff

  #11 • 10 januari Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022/23 • Kvartsfart
 2. Jonas Söderström 2023 Sammanfattning • Skriv rubriker så läsarna vet

  vad de kan hoppa över. • Se till att få med nyckelord som tydliggör området. • Försök visa ”vad ger det mig” i rubriken. • Var mer misstänksam mot korta rubriker 
 än mot långa. • Använd verb i rubrikerna. • Använd gärna tilltal - ”du”, ”vi”, ”din” . • Inledningarna ”Så”, ”Då”, ”Därför”, ”Här” … 
 är e ff ektiva.
 3. Jonas Söderström 2023 … men skriv korta inledningar! Gör tröskeln

  in i texten så låg som möjligt! Få och korta meningar! 
 Inga bisatser! 
 Enkla och korta ord!
 4. Jonas Söderström 2023 Sammanfattning • Gör tröskeln in i texten

  så låg som möjligt • Enkla ord. • Korta meningar. • Ta med det viktigaste • Starta inte ”djupt” (”Redan de gamla grekerna…”). • Starta inte ”mjukt” – 
 allmänna fraser kring ämnet.
 5. Jonas Söderström 2023 Starta inte ”mjukt” Varför använda en köksplanerare?

  Att bygga ett nytt kök är en stor dröm för många, men det kan vara en utmaning att hitta ett kök som passar din stil och dina behov. Med en köksplanerare blir det enklare för dig att skapa drömköket precis som du vill ha det. Elgiganten > Meny > Epoq Kök & Tvättstuga > Epoq Designer - Rita ditt eget kök
 6. Jonas Söderström 2023 Konkret först, övergripande sen Ditt barn och

  ditt barns lärare använder Skolplattformen dagligen i den kommunala grundskolan. 
 Där finns verktyg som underlättar planering och lärande. Här finns viktig information från ditt barns skola, som schema, närvaro, bedömning/ betyg kontaktuppgifter till lärare och annan personal. Här finns schema, närvaro, bedömning/ betyg, kontaktuppgifter till lärare och annan personal, samt annan viktig information." 👍 👎
 7. Jonas Söderström 2023 Skriv tydliga länkar • Formulera länkar så

  att det är alldeles tydligt vad man kan förvänta sig att det sker, om man klickar på dem. • Går länken till en annan webbsida, 
 bör länken så långt som möjligt 
 motsvara titeln eller rubriken på den sidan. • Skriv inte för kort! 7–12 ord fungerar bäst!
 8. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport om övertidsarbete. För att läsa hela rapporten, klicka här.” • Skriv istället: 
 ”... Det säger regeringen i en ny rapport. 
 Vill du veta mer, kan du läsa hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige”. 👍 👎
 9. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  ”... Det säger regeringen i en ny rapport. 
 Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertids-arbete i Sverige” i pdf- format. • Varna för stora fi ler eller lång nedladdningstid på något sätt som är meningsfullt för användarna (”252 sidor”, ”1,1 GB”, ”stor fi l”).
 10. Jonas Söderström 2023 Varsko om vad som ska hända •

  Om länken går till en annan webbplats... 
 ”... Det säger regeringen i en ny rapport. Vill du veta mer, kan du ladda ner hela rapporten ”Övertidsarbete i Sverige” i pdf-format från regeringens webb. •
 11. Jonas Söderström 2023 Undvik ”klicka här” och ”läs mer” Läs

  gärna listan med önskemål, frågor och kommentarer kring vad som kommer i Källan framöver. Du ser också vilka som ingår i Källan- redaktionen. 👍 👎
 12. Jonas Söderström 2023 Undvik alltför korta länkar • …vid konferensen

  i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. • …vid konferensen i Oslo 2020. 👍 👎
 13. Bättre länkar: 
 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Om målet för länken har en oväntad URL, kan det vara en poäng att skriva ut den i klartext. • Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris … Jonas Söderström 2023
 14. Bättre länkar: 
 I vissa fall, skriv ut URL:en •

  Man kan söka böcker i det nationella bibliotekssystemet Libris (www.kb.se/libris) … Jonas Söderström 2023
 15. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning
 16. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) Verb: 
 Interrogativ Verb: 
 1 pers citat
 17. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 18. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Substantiv

  Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 19. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning
 20. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Voter Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Att söka skadeersättning To become a voter Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Let me become 
 a voter Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Become a voter Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Do you want to become a voter? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning I want to become 
 a voter
 21. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare 🤔 Hmm…?
 22. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Medlemskap Miljöpartist Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att bli medlem Att bli miljöpartist Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig bli medlem Låt mig bli miljöpartist Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Bli medlem Bli miljöpartist! Verb: 
 Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du bli medlem? Vill du bli miljöpartist? Verb: 
 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill bli medlem Jag vill bli miljöpartist
 23. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Framtida

  identitet Substantiv Inte medlem Medlemsansökan Ansökningsformulär Miljöräddning Miljövän Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Ansök om medlemskap Se ansökningsformulär Att rädda världen Att bli miljövän Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig ansöka om medlemskap Visa mig/Gå till ansökningsformulär Låt mig hjälpa till 
 att rädda världen Låt mig bli en världsräddare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Ansök om medlemskap Klicka här för ansökningsformulär Rädda världen! Bli världsräddare/ miljövän! Verb: 
 Interrogativ Är du medlem? Vill du ansöka om medlemskap? Vill du gå till ansöknings- formuläret? Vill du rädda världen? Vill du bli världsräddare? Verb: 
 1 pers citat Jag är inte medlem Jag vill ansöka om medlemskap Jag vill se ansöknings- formuläret Jag vill rädda världen Jag vill bli världsräddare Ett något annorlunda formulerat mål, 
 och en annorlunda formulerad framtida identitet
 24. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Resa Boka biljett Biljettbokning Flyggresa Flygresenär Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Boka fl ygbiljett Boka biljett Boka/köpa en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig boka fl ygbiljett Visa mig/Gå till biljettbokningen Låt mig boka en fl ygresa Låt mig bli fl ygresenär Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Boka fl ygbiljett Klicka här för biljettbokningen Boka en fl ygresa Bli fl ygresenär Verb: 
 Interrogativ Ska du resa? Vill du boka en fl ygbiljett? Vill du gå till biljettbokningen? Vill du boka en fl ygresa? Vill du bli fl ygresenär? Verb: 
 1 pers citat Jag ska resa Jag vill boka en fl ygbiljett Ta mig till biljettbokningen Jag vill boka en fl ygresa Jag vill bli fl ygresenär
 25. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformulär? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare VAR KONSEKVENT (?)
 26. Jonas Söderström 2023 Förutsättning Handling Verktyg Mål, syfte, resultat Identitet

  Substantiv Skadad bil Skadeanmälan Skadeformulär Skadeersättning Skadeanmälare Verb: 
 In fi nitiv (Att) – Anmäla skada Se skadeformulär Söka skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 1 (M -> S) – Låt mig anmäla skada Visa mig/Gå till skadeformulär Låt mig söka skadeersättning Låt mig bli skadeanmälare Verb: 
 Imperativ 2 (S -> M) – Anmäl din skada Klicka här för skadeformulär Sök skadeersättning Bli skadeanmälare Verb: 
 Interrogativ Är bilen skadad? Vill du anmäla skada? Vill du gå till skadeformuläret? Vill du söka skadeersättning? Vill du bli skadeanmälare? Verb: 
 1 pers citat Min bil är skadad Jag vill anmäla skada Jag vill se skadeformuläret Jag vill söka skadeersättning Jag vill bli skadeanmälare
 27. Jonas Söderström 2023 Uppgift • Titta igenom din sajt, tjänst

  etc. 
 Använder ni något av sätten i uppställningen? • Har ni ett konsistent sätt att skriva länkar? • Har ni en policy för hur ni skriver länkar? • Skiljer det mellan områden, kontexter, 
 kanaler, …? • Kan ni se någon skillnad i data 
 hur länkar fungerar (konverterar)? • Kan du visa på en ändring av länk?
 28. Jonas Söderström 2023 Digital 
 typografi Tisdag Februari 7 =

  ni får inlämningsuppgift Tisdag Januari 17 Flöden och interaktioner Tisdag Januari 24 Tisdag Januari 31 SEO 
 med mera Avslutning