Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #2• Orgperspektiv, effekt + målgrupper • tis 22 aug

Träff #2• Orgperspektiv, effekt + målgrupper • tis 22 aug

Jonas Söderström

August 22, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Hej! Vi ses snart! Jonas &

  Saoirse (😺s namn uttalas ungefär ”Sirsja” eller ”Sörsja”. 
 Det betyder ”frihet” på gaeliska.) Tisdag 22 augusti
 2. Jonas Söderström • 2023 Organisation Effekt Målgrupper Trä ff #2

  • Tisdag 22 augusti Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin
 3. Jonas Söderström • 2023 Idag tisdag 22 augusti Lite praktiskt

  Kort repetition och re fl ektion UX writing i organisationen Skriva för e ff ekt I stället för målgrupper/personor
 4. Jonas Söderström • 2023 Inte på Slack ännu? Skicka din

  mejladress till mig! • I chatten här som ett DM • Eller i mejl till [email protected]
 5. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, beställa Användarens fokus
 6. Jonas Söderström 2023 Vad lätt att hitta! Så lätt att

  förstå! Vad smakfullt! Vad häftigt! Vad enkelt! Så lätt att göra!
 7. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, beställa Gränssnitt – user interface
 8. Jonas Söderström • 2023 Visceral design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design Röstkvalitet, dialekt, talhastighet, etc Träd- struktur, antal menyval Tid för att trycka på knappar, ”press ahead” User interface – röstgränssnitt/ Talsvar
 9. Jonas Söderström • 2023 Visceral design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design DESIGN (”UI”) UX 🙁 😀 🙂
 10. Jonas Söderström • 2023 UX är (strängt taget) 
 ett

  kvalitetsmått 
 på slutresultatet
 11. Jonas Söderström • 2023 Finns det mer 
 som påverkar

  användarupplevelsen än design av olika slag? 🤔
 12. Jonas Söderström • 2023 Teknik Design Syfte / 
 innehåll

  Gör tjänsten något värdefullt? Vilket behov fyller den? Är den tekniskt stabil, tillförlitlig, kompatibel? 🙁 😀 🙂 UX
 13. Jonas Söderström • 2023 UX har blivit 
 en paraplyterm

  (egentligen yrket designer) (egentligen mest interaktionsdesign) (egentligen user research) (egentligen designprocess) … ja, vadå? UX-are UX-design UX-research UX-process UX-writing
 14. Jonas Söderström • 2023 UX-text – det som inte är

  ”innehåll” Generella 
 för många tjänster
 15. Jonas Söderström • 2023 Sätta ton, underlätta interaktion Felmeddelande Bekräftelse

  Varning Starthjälp Påminnelse Tillrättavisning Tillrättavisning Feedback-fråga
 16. Jonas Söderström • 2023 Struktur ux-texter Innehåll Knappar, fel- meddelanden,

  bekräftelser, etc Själva innehållet: 
 som recept, nyheter, info …. Menynamn, avdelningar, länkar etc: 
 ”Om oss”, ”Kontakt” Ux- skribent Reklam ”Copy”, marknads- föring, sälj Sökoptimering (SEO) Metadata
 17. Jonas Söderström • 2023 Kod Researcher Kravanalytiker Designer Redaktör Invalid

  DB request Cannot connect to resource Error 426 has occurred Användare
 18. Jonas Söderström • 2023 Om menyn för kunderna sett ut

  så här hade nog någon fått sparken
 19. Jonas Söderström • 2023 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o f f i
 20. Jonas Söderström • 2023 Poängen med ux-skribenter ▸ En tydligare

  förankring i designteam 
 eller på utvecklingsavdelning ▸ Mer in fl ytande tidigare i processen ▸ Mera fokus på de speci fi ka ux-texterna = Bättre slutresultat för användarna!
 21. Jonas Söderström • 2023 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna 
 kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet 
 att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt 
 med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” 
 av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar 
 till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. 

 22. Jonas Söderström • 2023 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna 
 kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet 
 att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt 
 med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” 
 av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. 

 23. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil Vill hitta cykelväg Vill kunna rapportera problem Vill pumpa cykeln EFFEKT ANVÄNDNINGS- 
 MÅL eller BEHOV eller DRIVKRAFT eller MÅL eller 
 SYFTE KONKRET 
 LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS
 24. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT ANVÄND- 
 NINGS- 
 MÅL eller DRIVKRAFT eller MÅL eller 
 SYFTE KONKRET 
 LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN 
 eller TEXT
 25. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många 
 små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT eller MÅL eller 
 SYFTE KONKRET 
 LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN 
 eller TEXT Detaljerade användnings- 
 mål eller användnings- villkor BETEENDETYP efter DRIVKRAFT
 26. Jonas Söderström • 2023 Vill du komma igång att cykla?

  Vi hjälper dig! • Ska ff a vår app med cykelkartor! • Där fi nns alla o ff entliga cykelpumpar utmärkta. • Den visar lätt cykelvägen till jobbet! • Stöter du på problem eller vill fråga något, 
 hör av dig till cykelsamordnaren Anna Persson 
 på 070–123 45 67. Ett av Byköping kommuns mål är att 
 fl er ska välja cykel i stället för bil. Läs mer om hur vi bygger ut cykelbanorna!
 27. Jonas Söderström • 2023 Vilka fler användningsmål 
 eller drivkrafter,

  
 som kan påverka viljan att cykla 
 skulle man kunna tänka sig? Övning: Grupprum!
 28. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil EFFEKT ÅTGÄRD ANVÄNDARE Vill kunn ha släp när det behövs Skapa bevakad 
 Jag behöver last- utrymme! Ge möjlighet att hyra/låna ???? Orolig för min hoj Trasig hoj Vill ha enkel service Vill kunna fixa enkla fel efter ANVÄNDNINGSMÅL Vill ha säker parkering Ge dem enkla tips Åtgärd Kamera Lösning Lösning Vill komma 
 fram snabbt. Visa att det 
 går fortare att cykla Tabell, funktion Stressad Jag vill inte bli stående!
 29. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel 


  i stället för bil Vill hitta cykelväg Vill kunna rapportera problem Vill pumpa cykeln Är den här personen • ung eller gammal? • man eller kvinna? • rik eller fattig? • född i Sverige eller utomlands?
 30. Jonas Söderström • 2023 ”Målgrupper” i UX 
 är sällan

  demografiska! Grunden för vad vi gör fi nns sällan i • Ålder • Kön • Geogra fi • Yrke • Familj • Inkomst …
 31. Jonas Söderström • 2023 Ux (och ux-text) 
 handlar om

  anpassning till drivkrafter, beteenden, användningsmål, användningsvillkor
 32. Jonas Söderström • 2023 Riskerna med demografi • Man •

  Född 1948 • Uppväxt i UK • Gift två gånger • Bor i ett slott • Rik och berömd • Riskgrupp för prostata-cancer
 33. Jonas Söderström • 2023 Cyklande Carlos • Carlos har just

  fyllt 30. Han jobbar på Ericsson och cyklar nästan alltid till jobbet från Kungsladugård där han bor. Ibland behöver han ta spårvagnen eller båten. • Han tycker allt har blivit sämre med korten, 
 för att han förlorat kollen på hur mycket han rest och vad som är kvar, han gillade när det gick att se direkt på de gamla remsorna. • Carlos kom till Sverige för 8 år sen, men han tycker fortfarande att svenska är ett svårt språk, och han förstår inte allt som sägs på nyheterna och i det o ff entliga. • Han största fritidsintresse är att trä ff a kompisar och ha kul tillsammans. Oftast hemma hos någon – att gå ut blir för dyrt.
 34. Jonas Söderström • 2023 Cyklande Carlos • Carlos har just

  fyllt 30. Han jobbar på Ericsson och cyklar nästan alltid till jobbet från Kungsladugård där han bor. Ibland behöver han ta spårvagnen eller båten. ff
 35. Jonas Söderström • 2023 OBS! Man är oftast bara del

  
 av EN demografisk grupp … … men man kan vara del av FLERA användargrupper, beroende 
 på situationen och tillfället! Inom UX ser vi mer till HUR 
 och VARFÖR man GÖR saker 
 än till ”VEM” man är!
 36. Jonas Söderström • 2023 Den lösning som kommer att användas

  är den som tillfredsställer användarnas användningsmål.
 37. Jonas Söderström • 2023 Sammanfattning: Ux-writing I organisationen • Ux-text

  och ux-skribenten 
 bör vara med tidigt i processen • ”Microcopy” förminskar jobbet 
 och vikten av det • Inte alldeles säkert att teamet ger plats 
 och inflytande åt en ny roll …
 38. Jonas Söderström • 2023 Sammanfattning: Effektkedjor (-kartläggning) & -styrning •

  Varför skriver och publicerar vi? 
 Vilken ska effekten för verksamheten vara? • Hitta och förstå användarnas motiv, drivkraft, användningsmål eller användningsvillkor • Skapa en lösning som tillfredsställer både användarens mål och verksamhetens! • Mät för att kolla om vi gjort tillräckligt
 39. Jonas Söderström • 2023 Inkluderande design Rubriker, inlämning 
 av

  uppgift = ni får inlämningsuppgift Informations- design Grunder 
 i ux-text Tisdag September 12 Tisdag Augusti 29 Tisdag September 5 Tisdag September 19