$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Träff #4 • Genrer av ux-text • ons 6 sep • UX Writing • ht 23 Nackademin

Träff #4 • Genrer av ux-text • ons 6 sep • UX Writing • ht 23 Nackademin

Jonas Söderström
PRO

September 07, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Genrer av ux-text
  Trä
  ff
  #4 • Onsdag 6 september
  Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Idag onsdag 6 sep
  Lite repetition: MJÖL-KEN, Signi
  fi
  ers


  • Hittade ni några intressanta 404or?


  Tretton genrer av ux-texter:

  från status-meddelanden till tonsättare


  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  MJÖLig:
  •Mänsklig


  •hJälpsam


  •Ödmjuk


  •Lättsam

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Kort


  Enkel


  Nära

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  +
  MJÖL KEN

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  (”A
  ff
  ordances”)
  Håll här
  Lägg något
  här

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  Huh?
  ???

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  The design of
  everyday things
  Don Norman

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers” är ofta svaga

  i den digitala världen –
  därför kan ux-text behövas
  för att förtydliga dem.

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  Genrer av ux-text

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Tretton slag av ux-text
  1. Statusmeddelanden


  2. Processmeddelanden


  3. Bekräftelser och kvittenser


  4. Felmeddelanden


  5. Negativa responser


  6. Tillrättavisningar

  och varningar


  7. Uppmaningar, erbjudanden,
  triggers och aviseringar +
  ”Dark patterns”
  8. Användarens val: Knappar,
  dialoger och andra

  interaktionskommandon


  9. Ledtexter


  10. Rundturer, starthjälp

  och nya funktioner


  11. Frågor: feedback

  och erbjudanden


  12. Förtroendeskapare


  13. ”Tonsättare”:

  Förmedla en känsla

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Använd som en checklista …
  • För att inventera en be
  fi
  ntlig tjänst:


  • Har vi statusmeddelanden, bekräftelser, etc

  som vi inte tänkt på?


  • Under utveckling, för att kolla skisser:


  • Behöver den här wireframen ett felmeddelande?

  En varning?


  • Som grund för att sätta en policy

  eller komplettera ett designsystem:


  • Så formulerar vi felmeddelanden


  • Så skriver vi en ledtext

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  1. Statusmeddelanden
  Användarens
  status
  Tjänsten/
  systemets
  status
  Andra
  användares
  status

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  1. Användarens status

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  1. Systemets status

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  1. Andra användares status

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  1. Statusmeddelanden bör…
  • …normalt kunna stängas manuellt (x)

  eller med knapp (”OK”, ”Jag fattar”).


  • Kan behöva länk till mer förklaring.


  • Om användaren kan ändra statusen, ge en funktion för det.


  • Använd inte ”Avvisa” för att bara stänga meddelandet!

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  2. Processmeddelanden

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  2. Processmeddelanden

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  2. Processmeddelanden
  • Stängs normalt av sig själva.


  • Kan innehålla uppmaningar som

  ”stäng inte detta fönster”.


  • Kan behöva instruktion eller funktion

  för vad användaren ska göra

  om processen hakat upp sig.


  • Har ofta något gra
  fi
  skt element

  av typen snurrande cirkel.


  • Använd inte en liggande stapel, så kallad ”progress bar”!

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  3. Bekräftelser och kvittenser

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  3. Bekräftelser bör …
  • Bekräfta det som är viktigt för användaren


  • Inte allt rakt från databasen!


  • Det viktigaste för mottagaren först –

  inte det som är viktigt för oss eller i vårt system!

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  4. Felmeddelanden

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  4. Felmeddelanden bör …
  • Säga vad som hände


  • Ta på sig skulden (Ödmjukhet!)


  • Försäkra om möjligt användaren om att konsekvenserna är
  små eller ofarliga – till exempel ”Alla dina
  fi
  ler är sparade”


  • Ge en kort förklaring, på så enkel nivå som möjligt


  • Ge användaren


  • ett sätt att lösa problemet, eller


  • en annan utväg – till exempel ”Gå till förstasidan”

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  4. Felmeddelanden bör inte…
  … lyfta fram tekniska detaljer som är

  omöjliga att tolka för användaren, till exempel


  • interna begrepp


  • kod

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  5. Negativa responser

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  5. Negativa responser
  😾
  Se upp


  med


  maskin-

  översätt-

  ringar!

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  5. Negativa responser
  • Var hövlig!


  • Ge en kort förklaring, på så enkel nivå som möjligt


  • Ge användaren


  • ett sätt att lösa problemet, eller


  • en annan utväg – till exempel ”Gå till förstasidan”

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  6. Varningar och tillrättavisningar

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  6. Varningar och tillrättavisningar
  • Försök designa så att det inte går att göra fel.


  • Lägg inte skulden på användaren.


  • Är det verkligen ett fel? (”Ö” är en bokstav!)


  • Ge användaren klara instruktioner om hur hen gör rätt.

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Paus till
  16.15!

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  7. Uppmaningar och triggers

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  7. Bedräglig design *
  Slumpmässig
  siffra mellan
  25 och 47
  ”Confirm-
  shaming”
  * tidigare ”dark patterns”

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Amazon:

  ”bedräglig design”
  + confirm shaming
  Ett extra steg i kassan där du
  måste hitta och klicka på en
  halvt dold länk för att
  fortsätta med din beställning
  utan att acceptera
  erbjudandet om en Prime-
  testperiod.
  Via: James Royal-Lawson

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  www.deceptive.design

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2022
  Nudging

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2022
  ”Nudging”
  • ”Knu
  ff
  a” – att påverka i riktning
  till ett önskat beteende.


  • Mindre att undervisa/förklara.

  En de
  fi
  nition är att nudging

  inte tillför ny information,

  bara påminner.


  • Designval som framhäver ett
  alternativ, och gör andra mindre
  omedelbara.

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2022
  Trappor eller hiss?


  Mindre tallrikar

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2022
  Nudging =

  design och ux-text
  Ja, skicka mig nyhetsbrev
  Nej tack, inga utskick

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2022
  Handdukar och restskatt
  • Att inte byta handdukar

  varje dag är bra för miljön.


  • Åtta av tio gäster

  på det här hotellet

  behåller handdukarna

  under vistelsen.


  • Åtta av tio gäster

  i det här rummet

  behåller handdukarna

  under vistelsen.
  • Betala din restskatt i tid!


  • Åtta av tio i detta
  postnummerområde

  betalar restskatten i tid.


  • Åtta av tio på den här gatan
  betalar restskatten i tid.
  🤔
  Men det kanske bara
  är en initial effekt
  som går över?

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2022
  ”Sludge”
  • Design som avser att hindra oss
  från att göra vissa saker


  • Lätt att prenumerera,

  svårt att säga upp


  • ”Dark patterns”

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Trumps
  kampanjmejl
  • More than 530,000 refunds
  worth $64.3 million to
  online donors
  Räntefritt lån
  över valet!

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  7. Aviseringar Dyker upp i andra
  sammanhang.

  Ofta störande!

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  66 sängar med hjärtmonitor:


  187 larm per säng och dag


  Totalt ≈15000 larm per dag


  381 560 larm per månad från ett system
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center


  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Totalt, inklusive larm

  per sms och med ljus:


  2 507 822 unika larm per månad.


  Den överväldigande delen falska.
  Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014)
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center


  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  7. Aviseringar
  • Använd med försiktighet! Tänk efter:


  • Behöver verkligen användaren veta?


  • Behöver vi verkligen störa användaren

  i den aktivitet hen gör nu?


  • Kan vara befogade om konsekvenserna

  av att inte göra något är besvärliga eller
  obehagliga.

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  8. Användarens val:
  interaktionskommandon Knappar,
  dialogrutor,
  formulär

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  8. Användarens val:
  interaktionskommandon
  • Vi kommer att prata mer om de här senare,
  när vi pratar om
  fl
  öden.
  Knappar,
  dialogrutor,
  formulär

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  9. Ledtexter och guider

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  9. Ledtexter och guider
  • Håll ledtexter korta och nära!


  • Lägg inte text i själva fälten

  där man ska skriva.


  • Ge tydliga exempel, som ”ÅÅÅÅ-MM-DD”


  • Kan funktioner designas så att ledtexter
  inte behövs? Som att välja år från meny
  snarare än att låta användaren skriva?


  • Förklara inte det triviala Förnamn
  T ex Jonas

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Inte ”nära!


  Hur komma ihåg dessa
  instruktioner på nästa sida?

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  10. Rundturer, starthjälp

  och nya funktioner

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  10: ”Onboarding”

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  10. Rundturer, starthjälp

  och nya funktioner
  • Gör dem inte för omfattande.


  • Fokusera på användarens mest sannolika,
  tidiga arbets
  fl
  öde – det som hen kan tänkas
  sätta igång med först.


  • Tvinga inte på dem på användarna –

  gör dem inte obligatoriska.


  • Erbjud
  fl
  exibilitet, så att användaren kan

  gå vidare, gå tillbaka, avbryta, återuppta.

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  11. Frågor, feedback , erbjudanden

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  11. Frågor, feedback , erbjudanden
  • Håll feedbackfrågor till ett minimum.

  Ge få, tydliga alternativ.


  • Avbryt inte användarens aktiviteter

  med erbjudanden. Ge erbjudanden

  när användaren har gjort klart något,

  kommit till en (tillfällig) slutpunkt.


  • Om ni efterfrågar feedback – har ni en plan
  för hur ni tar emot den, besvarar den,
  använder data? Resurser att agera på den?

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  12. Förtroendeskapare

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  11. Förtroendeskapare
  Var behövs de?


  • När användarna kan misstänka dåliga
  följder, utifrån tidigare erfarenheter.


  • Data från loggar kan ge ledtrådar

  om var kunder ger opp (till exempel:

  överger en varukorg).

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  13. ”Tonsättare”

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  13. ”Tonsättare”

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  Att göra:
  • Komplettera er mapp för exempel på ux-text

  med undermappar för olika genrer/typer


  • Använd statusmeddelanden,
  processmeddelanden, etc,

  eller gör egna kategorier


  • Kolla i sajten www.deceptive.design

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande
  design
  Rubriker,


  Senaste
  inlämning

  av uppgift
  = ni får inlämningsuppgift
  Informations-
  design
  Tisdag


  September
  12 Tisdag


  Oktober
  3
  Tisdag


  September
  19
  Genomgång
  av era
  uppgifter
  Tisdag


  September
  26

  View Slide