Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #6 • Informationsdesign • Tis 28 feb • UX Writing vt23 Nackademin

Träff #6 • Informationsdesign • Tis 28 feb • UX Writing vt23 Nackademin

Jonas Söderström

March 20, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Informationsdesign Trä ff #6 • Måndag

  20 mars Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Idag • Praktiskt – frivillig •

  Lite repetition • Informationsdesign • Inlämningsuppgift
 3. Jonas Söderström • 2023 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  
 interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp 
 och nya funktioner 11. Frågor: feedback 
 och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: 
 Förmedla en känsla
 4. Jonas Söderström • 2022 ”Nudging” • ”Knu ff a” –

  att påverka i riktning till ett önskat beteende. • Mindre att undervisa/förklara. 
 En de fi nition är att nudging 
 inte tillför ny information, 
 bara påminner. • Designval som framhäver ett alternativ, och gör andra mindre omedelbara.
 5. Jonas Söderström • 2022 Nudging = 
 design och ux-text

  Ja, skicka mig nyhetsbrev Nej tack, inga utskick
 6. Jonas Söderström • 2023 Nudging: 
 Påverka 
 att någon

  att ändra sin vilja Bedräglig design: 
 Lura någon att göra något mot sin vilja
 7. Jonas Söderström • 2021 ? Men hallå, är det verkligen

  en sajt vi ska ha? En app Callcenter Broschyr Tävling Tjänstedesign User research Verksamhetens behov ? Men hallå, är det verkligen huppmobiler 
 vi ska sälja? Business design? Visuell design Infor- 
 mations- 
 design Inter- 
 aktions- 
 design UI design 😀 Bra ux Nytt kontor En supermolpangdylometer UX Design thinking
 8. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 9. Jonas Söderström • 2023 Portal Lösning Utbildning Mer stöd Byta

  arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Bestående förändring
 10. Jonas Söderström • 2023 agera göra handla hantera interaktions 


  design känna gilla uppleva visuell (visceral) design - tolka 
 förstå hitta informations design -
 11. Jonas Söderström • 2023 att dela upp informationen 
 i

  lagom stora och meningsfulla bitar, ”Chunka” informationen med vettiga etiketter (rubriker) eller utmärkande drag (bilder, färg, symboler), 
 så vi förstår vad de betyder för oss Märka dem i en vettig följd, 
 med en tydlig hierarki Ordna
 12. Jonas Söderström • 2023 Publication/Media: de.news-front.info 
 (Archived) Reported in:

  
 Issue 238 Date of publication:
 31 March 2021 Article languages 
 German Countries and/or regions 
 discussed in the disinformation:
 Belarus, Poland, Lithuania Keywords:
 Coup
 13. Jonas Söderström • 2023 Informationsdesign är strängt taget två saker:

  Utforma så 
 det viktiga framhävs, och helheten blir tydlig och lättolkad. 2 ”Chunka” , ordna, märka 1 Empatisera, tänka. Rensa bort trivialt 
 och överflödigt. Förstå vad som 
 är viktigt för mottagaren.
 14. Jonas Söderström • 2023 När man gör uppställningen tydligare, kan

  man ofta också upptäcka grejer med själva innehållet.
 15. Jonas Söderström • 2023 🤷 
 Maybe it’s just me…

  but I do not see the check-icon – and start 
 re-listening to the same episodes 
 that I have already listened to … How can we make it more clear to the user that they already listened to something? Well, the ”check”-mark is an obvious solution.
 16. Jonas Söderström • 2023 Att förstå ikoner förutsätter mycket mer

  kulturell kunskap än vi ofta föreställer oss.
 17. Jonas Söderström • 2023 What does this button do? A.

  Launch the octopus. B. Activate the showerhead. C. Summon Cthulu. This is why icons need labels.
 18. Jonas Söderström • 2023 Uppgift till nästa gång: Hitta en

  källa ni kan förbättra genom att rensa, chunka, märka och ordna!
 19. Jonas Söderström • 2023 Hitta en källa – någon typ

  av information – som 
 du vill förbättra. Kan vara fysisk eller digital. Förslag på ställen att kolla är till exempel: • Bekräftelser på köp eller beställningar • Beskrivningar av tjänster/produkter 
 (inklusive innehållsförteckningar) • Bruksanvisningar eller andra instruktioner • Sökresultat (trä ff l ista) • Flöden där man ska anmäla sig till något … • Skyltar … … men det kan fi nnas många andra. Uppgift #1
 20. Jonas Söderström • 2023 Tänk på att först bedöma om

  det är rätt information som ingår. Vad skulle användaren främst behöva i situationen när hon möter den här informationen? Är det något som saknas? 
 Är det något som är irrelevant som du kan rensa bort? Se sedan om du kan ändra hur informationen är utformad, 
 så att den som helhet blir lättare att tolka/förstå och agera på: • Stycka (”chunka”), • Märka (med rubriker, underrubriker, etiketter, ikoner), • Ordna ( fl ytta om, lägg ovanför, under, efter, före, till vänster, till höger etc) Tänk också på språket – ux-copyn. Är texten MJÖL-ig (mänsklig, hjälpsam, ödmjuk, eventuellt lättsam)? Är den kort, enkel, nära? Uppgift #1
 21. Jonas Söderström • 2023 Spara fi len som pdf. Lämna

  in senast onsdag 29 mars. Märk fi len med namn + uppgift 1, alltså ”Eva Exempelsson Uppgift 1” Det fi nns en länk på Studentportalen 
 där ni lämnar den. Uppgift #1
 22. Jonas Söderström • 2023 Tack! Vi har tagit emot din

  betalning. Före Efter Så här skulle enklast möjliga redovisning kunna se ut:
 23. Jonas Söderström • 2023 Måndag April 3 Inifrån- perspektiv, mer

  klarspråk Genomgång uppgift 1 Klarspråk 
 och krångligt språk Inkluderande design Onsdag Mars 29 Vecka 13 Onsdag Mars 22 Vecka 14 Vecka 12 14.00–16.00 Mars 27 Måndag