Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #6 • Informationsdesign • Tis 28 feb • UX Writing vt23 Nackademin

Träff #6 • Informationsdesign • Tis 28 feb • UX Writing vt23 Nackademin

Jonas Söderström
PRO

March 20, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Informationsdesign
  Trä
  ff
  #6 • Måndag 20 mars
  Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Idag
  • Praktiskt – frivillig


  • Lite repetition


  • Informationsdesign


  • Inlämningsuppgift

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Lite repetition

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Tretton slag av ux-text
  1. Statusmeddelanden

  interaktionskommandon


  9. Ledtexter


  10. Rundturer, starthjälp

  och nya funktioner


  11. Frågor: feedback

  och erbjudanden


  12. Förtroendeskapare


  13. ”Tonsättare”:

  Förmedla en känsla

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  ”Nudging”
  • ”Knu
  ff
  a” – att påverka i riktning
  till ett önskat beteende.


  • Mindre att undervisa/förklara.

  En de
  fi
  nition är att nudging

  inte tillför ny information,

  bara påminner.


  • Designval som framhäver ett
  alternativ, och gör andra mindre
  omedelbara.

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Nudging =

  design och ux-text
  Ja, skicka mig nyhetsbrev
  Nej tack, inga utskick

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Nudging:

  Påverka

  att någon
  att ändra
  sin vilja
  Bedräglig
  design:

  Lura någon
  att göra
  något mot
  sin vilja

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2021
  ?
  Men hallå, är det
  verkligen en sajt vi
  ska ha?
  En app
  Callcenter
  Broschyr
  Tävling
  Tjänstedesign
  User research
  Verksamhetens behov
  ?
  Men hallå, är det
  verkligen
  huppmobiler

  vi ska sälja?
  Business design?
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Inter-

  aktions-

  design
  UI design
  😀
  Bra ux
  Nytt kontor
  En supermolpangdylometer
  UX
  Design thinking

  View Slide

 10. En oändlig loop (”design thinking”)
  Börja
  här

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Hur känner man igen en lösning?
  Något man
  köper,
  betalar för,
  behöver
  driva,
  organisera
  Bestående
  förändring
  Lösning
  En förändrad
  (mätbar)
  kvalitet hos
  organisationen
  eller hos
  människor

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  Portal
  Lösning
  Utbildning
  Mer stöd
  Byta arbetsform?
  Incitament?
  AI?
  Whiteboard?
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25%
  Bestående
  förändring

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  agera
  göra
  handla
  hantera
  interaktions

  design
  känna


  gilla
  uppleva


  visuell (visceral) design
  -
  tolka

  förstå
  hitta
  informations


  design
  -

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  ”Wall of text”

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Kokboken
  utkom 1930

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2022
  • Mycket scrollande!

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Via Erik Markensten

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Via Erik Markensten

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  att dela upp informationen

  i lagom stora och meningsfulla bitar,
  ”Chunka”
  informationen med vettiga etiketter
  (rubriker) eller utmärkande drag
  (bilder, färg, symboler),

  så vi förstår vad de betyder för oss
  Märka
  dem i en vettig följd,

  med en tydlig hierarki
  Ordna

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  ”Chunks”
  Ordna
  Märka

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Paus till
  16.05!

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Publication/Media:


  de.news-front.info 

  (Archived)
  Reported in:

  Issue 238
  Date of publication:

  31 March 2021
  Article languages

  German
  Countries and/or regions

  discussed in the disinformation:

  Belarus, Poland, Lithuania
  Keywords:

  Coup

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Informationsdesign är strängt taget två saker:
  Utforma så

  det viktiga
  framhävs, och
  helheten blir tydlig
  och lättolkad.
  2
  ”Chunka”
  , ordna, märka
  1
  Empatisera, tänka.
  Rensa bort trivialt

  och överflödigt.
  Förstå vad som

  är viktigt för
  mottagaren.

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Rensa bort


  Upprepningar

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Rensa bort
  dubletter

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  ”Direkt ur databasen” Väsentligt för användaren
  vs

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  När man gör uppställningen
  tydligare,


  kan man ofta också upptäcka grejer
  med själva innehållet.

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  1,8 per år….?
  🤔

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Ordningsföljd

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Etiketter igen

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Mitt mest spridda blogginlägg

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  🤷

  Maybe it’s just me… but I do
  not see the check-icon – and start

  re-listening to the same episodes

  that I have already listened to …
  How
  can we make it more
  clear to the user that they
  already listened to something?
  Well, the ”check”-mark is an
  obvious solution.

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Lite om ikoner

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Sharepoints diskreta ”ny”-symbol

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Att förstå ikoner
  förutsätter mycket mer
  kulturell kunskap än vi
  ofta föreställer oss.

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  What does this button do?


  A. Launch the octopus.


  B. Activate the showerhead.


  C. Summon Cthulu.


  This is why icons need labels.

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Ikoner ska alltid ha text.
  (så gott som)

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2022
  Ikoners ”kulturella
  bagage” kan innehålla
  gamla fördomar och
  uppfattningar.

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2022
  eller

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  För många ikoner

  gör bara budskapet
  otydligare.

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  Tack!


  Vi har tagit emot din betalning.

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  Uppgift till nästa gång:


  Hitta en källa ni kan
  förbättra genom att
  rensa, chunka, märka
  och ordna!

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023
  Hitta en källa – någon typ av information – som

  du vill förbättra. Kan vara fysisk eller digital.


  Förslag på ställen att kolla är till exempel:


  • Bekräftelser på köp eller beställningar


  • Beskrivningar av tjänster/produkter

  (inklusive innehållsförteckningar)


  • Bruksanvisningar eller andra instruktioner


  • Sökresultat (trä
  ff
  l
  ista)


  • Flöden där man ska anmäla sig till något …


  • Skyltar …


  … men det kan
  fi
  nnas många andra.
  Uppgift #1

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  Tänk på att först bedöma om det är rätt information som ingår.
  Vad skulle användaren främst behöva i situationen när hon
  möter den här informationen? Är det något som saknas?

  Är det något som är irrelevant som du kan rensa bort?


  Se sedan om du kan ändra hur informationen är utformad,

  så att den som helhet blir lättare att tolka/förstå och agera på:


  • Stycka (”chunka”),


  • Märka (med rubriker, underrubriker, etiketter, ikoner),


  • Ordna (
  fl
  ytta om, lägg ovanför, under, efter, före, till
  vänster, till höger etc)


  Tänk också på språket – ux-copyn. Är texten MJÖL-ig (mänsklig,
  hjälpsam, ödmjuk, eventuellt lättsam)? Är den kort, enkel, nära?
  Uppgift #1

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  Spara
  fi
  len som pdf.


  Lämna in senast onsdag 29 mars.


  Märk
  fi
  len med namn + uppgift 1, alltså


  ”Eva Exempelsson Uppgift 1”


  Det
  fi
  nns en länk på Studentportalen

  där ni lämnar den.
  Uppgift #1

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  Tack!


  Vi har tagit emot din betalning.
  Före Efter
  Så här skulle enklast möjliga redovisning kunna se ut:

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Måndag


  April
  3
  Inifrån-
  perspektiv,
  mer klarspråk
  Genomgång
  uppgift 1
  Klarspråk

  och krångligt
  språk
  Inkluderande
  design
  Onsdag


  Mars
  29
  Vecka 13
  Onsdag


  Mars
  22
  Vecka 14
  Vecka 12
  14.00–16.00
  Mars
  27
  Måndag

  View Slide