Hvem vil reise til Europa? Resultater fra en studie av migrasjonsønsker i Marokko, Senegal, Tyrkia og Ukraina

Hvem vil reise til Europa? Resultater fra en studie av migrasjonsønsker i Marokko, Senegal, Tyrkia og Ukraina

Presented at the Norwegian Directorate of Immigration, 16 October 2013. Like all my slide decks, this one is a visual aid to an oral presentation, not a self-exlanatory document. There's more information on my publications and work in progress on my web site: www.jorgencarling.com.

8c8d4173451c303f559714887fa658e1?s=128

Jørgen Carling

October 16, 2013
Tweet

Transcript

 1. Utlendingsdirektoratet, 16.10.2013 Hvem vil reise til Europa? Resultater fra en

  studie av migrasjonsønsker i Marokko, Senegal, Tyrkia og Ukraina Jørgen Carling
 2. Ideen bak prosjektet Migrasjons- ønsker

 3. Migrasjon Migrasjons- ønsker Ideen bak prosjektet

 4. Migrasjon Migrasjons- ønsker Andre utfall Ideen bak prosjektet

 5. Migrasjon Andre utfall Migrasjons- nettverk Materiell velstand Persepsjoner og holdninger

  Kjønn og familie Andre egenskaper Ideen bak prosjektet Migrasjons- ønsker
 6. Migrasjons- nettverk Materiell velstand Persepsjoner og holdninger Kjønn og familie

  Andre egenskaper Levekår, demokrati og menneskerettigheter i eget land Levekår, demokrati og menneskerettigheter i Europa Ideen bak prosjektet
 7. • University of Antwerp (Belgium) • Peace Research Institute Oslo

  (Norway) • University of Oxford (United Kingdom) • Koç University (Turkey) • Université Mohamed V (Morocco) • Center of Sociological Research (Ukraine) • Université Cheihk Anta Diop (Senegal) Samarbeid
 8. 8 Seksten områder

 9. • Stort mangfold • Unge voksne • 500 personer •

  Dybde-intervjuer 9 Seksten områder
 10. • Planlegging av utvalgsmetodikk • Utforming av spørreskjema • Opplæring

  av intervjuere • Datainnsamling (papirbasert) • Registrering av data • Verifisering og feilretting • Grunnleggende analyse • Dybdeanalyse Gangen i prosjektet (survey-delen) €
 11. • Utforming av spørreskjema Gangen i prosjektet (survey-delen) Ideally, if

  you had the opportunity, would you like to go abroad to live or work some time during the next five years, or would you prefer staying in [this country]?
 12. Variasjon mellom områdene Andel med familie eller venner i utlandet

  Året da en firedel av utvandrerne hadde reist S U M T
 13. 13 Variasjon mellom områdene Utvandringsmønstrene varierer like mye innen land

  som mellom land Funn nr 1
 14. 14 Utbredelsen av migrasjonsønsker Andel som ønsker å utvandre

 15. 15 Measuring migration aspirations Ønsket om å utvandre er utbredt

  i alle de seksten områdene (omtrent 40–80 %) Funn nr 2 Utvandringsmønstrene varierer like mye innen land som mellom land Funn nr 1
 16. 16 Kjønnsdimensjonen Andel som ønsker å utvandre

 17. 17 Kjønnsdimensjonen Andel som ønsker å utvandre Menn Kvinner

 18. Kjønnsdimensjonen Ønsket om å utvandre er utbredt i alle de

  seksten områdene (omtrent 40–80 %) Funn nr 2 Utvandringsmønstrene varierer like mye innen land som mellom land Funn nr 1 I de fleste tilfeller er migrasjons- ønsker litt mindre utbredt blant kvinner enn blant menn Funn nr 3
 19. 19 Europa versus andre reisemål Andel som ønsker å utvandre

 20. 20 Europa versus andre reisemål Foretrukket destinasjon blant de som

  ønsker å utvandre Europa Andre steder
 21. 21 Ønsker og forberedelser Andel som ønsker å utvandre

 22. 22 Ønsker og forberedelser Andel som ønsker å utvandre Andel

  som har gjort konkrete forberedelser
 23. Ønsker og forberedelser Bare en liten andel av de som

  ønsker å utvandre har gjort konkrete forberedelser Funn nr 5 De aller fleste som ønsker å utvandre vil helst reise til Europa Funn nr 4
 24. 24 Er migrasjon en god ting?

 25. 25 Er migrasjon en god ting? Andel som ønsker å

  utvandre
 26. 26 Er migrasjon en god ting? Andel som tror at

  familien ville sett positivt på det dersom de reiste til Europa
 27. 27 Er migrasjon en god ting? Andel som tror at

  familien ville sett positivt på det dersom de reiste til Europa Menn Kvinner
 28. Er migrasjon en god ting? Forventede reaksjoner fra familien varierer

  mer mellom kjønnene enn utvandringsønskene gjør Funn nr 7 Forventede reaksjoner fra familien varierer mer mellom områdene enn utvandringsønskene gjør Funn nr 6
 29. 29 Er migrasjon en god ting? Andel som tror at

  deres landsmenn blir ‘dårlig behandlet’ i Europa
 30. 30 Er migrasjon en god ting? Andel som tror at

  de fleste av deres landsmenn som reiser til Europa ‘blir rike’
 31. Er migrasjon en god ting? Forventede reaksjoner fra familien varierer

  mer mellom kjønnene enn utvandringsønskene gjør Funn nr 7 Forventede reaksjoner fra familien varierer mer mellom områdene enn utvandringsønskene gjør Funn nr 6 Kunnskap om både utfordringer og mulige fordeler ved utvandring er utbredt Funn nr 8
 32. • Innvandringsregulering • Utviklingsprosesser • Enkeltmennesker Hva så?

 33. Takk! jorgen@prio.no www.prio.no/staff/jorgen www.twitter.com/jorgencarling