Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hvem vil reise til Europa? Resultater fra en studie av migrasjonsønsker i Marokko, Senegal, Tyrkia og Ukraina

Hvem vil reise til Europa? Resultater fra en studie av migrasjonsønsker i Marokko, Senegal, Tyrkia og Ukraina

Presented at the Norwegian Directorate of Immigration, 16 October 2013. Like all my slide decks, this one is a visual aid to an oral presentation, not a self-exlanatory document. There's more information on my publications and work in progress on my web site: www.jorgencarling.com.

Jørgen Carling

October 16, 2013
Tweet

More Decks by Jørgen Carling

Other Decks in Research

Transcript

 1. Utlendingsdirektoratet, 16.10.2013
  Hvem vil reise til Europa?
  Resultater fra en studie
  av migrasjonsønsker i
  Marokko, Senegal,
  Tyrkia og Ukraina
  Jørgen Carling

  View Slide

 2. Ideen bak prosjektet
  Migrasjons-
  ønsker

  View Slide

 3. Migrasjon
  Migrasjons-
  ønsker
  Ideen bak prosjektet

  View Slide

 4. Migrasjon
  Migrasjons-
  ønsker
  Andre
  utfall
  Ideen bak prosjektet

  View Slide

 5. Migrasjon
  Andre
  utfall
  Migrasjons-
  nettverk
  Materiell
  velstand
  Persepsjoner
  og holdninger
  Kjønn og
  familie
  Andre
  egenskaper
  Ideen bak prosjektet
  Migrasjons-
  ønsker

  View Slide

 6. Migrasjons-
  nettverk
  Materiell
  velstand
  Persepsjoner
  og holdninger
  Kjønn og
  familie
  Andre
  egenskaper
  Levekår, demokrati og
  menneskerettigheter
  i eget land
  Levekår, demokrati og
  menneskerettigheter
  i Europa
  Ideen bak prosjektet

  View Slide

 7. • University of Antwerp (Belgium)
  • Peace Research Institute Oslo (Norway)
  • University of Oxford (United Kingdom)
  • Koç University (Turkey)
  • Université Mohamed V (Morocco)
  • Center of Sociological Research (Ukraine)
  • Université Cheihk Anta Diop (Senegal)
  Samarbeid

  View Slide

 8. 8
  Seksten områder

  View Slide

 9. • Stort mangfold
  • Unge voksne
  • 500 personer
  • Dybde-intervjuer
  9
  Seksten områder

  View Slide

 10. • Planlegging av utvalgsmetodikk
  • Utforming av spørreskjema
  • Opplæring av intervjuere
  • Datainnsamling (papirbasert)
  • Registrering av data
  • Verifisering og feilretting
  • Grunnleggende analyse
  • Dybdeanalyse
  Gangen i prosjektet (survey-delen)

  View Slide

 11. • Utforming av spørreskjema
  Gangen i prosjektet (survey-delen)
  Ideally, if you had the opportunity,
  would you like to go abroad to live or
  work some time during the next five
  years, or would you prefer staying in
  [this country]?

  View Slide

 12. Variasjon mellom områdene
  Andel med
  familie eller
  venner i
  utlandet
  Året da en
  firedel av
  utvandrerne
  hadde reist
  S
  U
  M
  T

  View Slide

 13. 13
  Variasjon mellom områdene
  Utvandringsmønstrene varierer
  like mye innen land som
  mellom land
  Funn nr 1

  View Slide

 14. 14
  Utbredelsen av migrasjonsønsker
  Andel som
  ønsker å
  utvandre

  View Slide

 15. 15
  Measuring migration aspirations
  Ønsket om å utvandre er utbredt i
  alle de seksten områdene
  (omtrent 40–80 %)
  Funn nr 2
  Utvandringsmønstrene varierer
  like mye innen land som
  mellom land
  Funn nr 1

  View Slide

 16. 16
  Kjønnsdimensjonen
  Andel som
  ønsker å
  utvandre

  View Slide

 17. 17
  Kjønnsdimensjonen
  Andel som
  ønsker å
  utvandre
  Menn
  Kvinner

  View Slide

 18. Kjønnsdimensjonen
  Ønsket om å utvandre er utbredt i
  alle de seksten områdene
  (omtrent 40–80 %)
  Funn nr 2
  Utvandringsmønstrene varierer
  like mye innen land som
  mellom land
  Funn nr 1
  I de fleste tilfeller er migrasjons-
  ønsker litt mindre utbredt blant
  kvinner enn blant menn
  Funn nr 3

  View Slide

 19. 19
  Europa versus andre reisemål
  Andel som
  ønsker å
  utvandre

  View Slide

 20. 20
  Europa versus andre reisemål
  Foretrukket
  destinasjon
  blant de som
  ønsker å
  utvandre
  Europa
  Andre steder

  View Slide

 21. 21
  Ønsker og forberedelser
  Andel som
  ønsker å
  utvandre

  View Slide

 22. 22
  Ønsker og forberedelser
  Andel som
  ønsker å
  utvandre
  Andel som har
  gjort konkrete
  forberedelser

  View Slide

 23. Ønsker og forberedelser
  Bare en liten andel av de som
  ønsker å utvandre har gjort
  konkrete forberedelser
  Funn nr 5
  De aller fleste som ønsker
  å utvandre vil helst reise
  til Europa
  Funn nr 4

  View Slide

 24. 24
  Er migrasjon en god ting?

  View Slide

 25. 25
  Er migrasjon en god ting?
  Andel som
  ønsker å
  utvandre

  View Slide

 26. 26
  Er migrasjon en god ting?
  Andel som tror
  at familien ville
  sett positivt på
  det dersom
  de reiste til
  Europa

  View Slide

 27. 27
  Er migrasjon en god ting?
  Andel som tror
  at familien ville
  sett positivt på
  det dersom
  de reiste til
  Europa
  Menn
  Kvinner

  View Slide

 28. Er migrasjon en god ting?
  Forventede reaksjoner fra familien
  varierer mer mellom kjønnene enn
  utvandringsønskene gjør
  Funn nr 7
  Forventede reaksjoner fra familien
  varierer mer mellom områdene
  enn utvandringsønskene gjør
  Funn nr 6

  View Slide

 29. 29
  Er migrasjon en god ting?
  Andel som
  tror at deres
  landsmenn
  blir ‘dårlig
  behandlet’
  i Europa

  View Slide

 30. 30
  Er migrasjon en god ting?
  Andel som
  tror at de
  fleste av deres
  landsmenn
  som reiser
  til Europa
  ‘blir rike’

  View Slide

 31. Er migrasjon en god ting?
  Forventede reaksjoner fra familien
  varierer mer mellom kjønnene enn
  utvandringsønskene gjør
  Funn nr 7
  Forventede reaksjoner fra familien
  varierer mer mellom områdene
  enn utvandringsønskene gjør
  Funn nr 6
  Kunnskap om både utfordringer
  og mulige fordeler ved utvandring
  er utbredt
  Funn nr 8

  View Slide

 32. • Innvandringsregulering
  • Utviklingsprosesser
  • Enkeltmennesker
  Hva så?

  View Slide

 33. Takk!
  [email protected]
  www.prio.no/staff/jorgen
  www.twitter.com/jorgencarling

  View Slide