TFUG KANSAI 20190928

Ece52fe9ce913851256726020707febd?s=47 Keiji ARIYAMA
September 28, 2019

TFUG KANSAI 20190928

2019年9月28日、Sansan株式会社大阪支店で開催されたTensorFlow User Group KANSAI Meet upの発表資料です。

TensorFlow 2.0について。
TensorFlowで趣味の画像収集サーバーを作る 2019年9月号

Ece52fe9ce913851256726020707febd?s=128

Keiji ARIYAMA

September 28, 2019
Tweet