vim operation and my hotkey

vim operation and my hotkey

Toyama.rb #17 エディタについて語ろう会 LT 資料

C4455065001e57c2ea24190134882560?s=128

Kunihiko Ito

May 13, 2017
Tweet