Speaker Deck

Navigera med iPad

by Johan Sölve

Published January 18, 2012 in Technology

Introduktion till att använda iPad för navigation till sjöss. Kort genomgång av några olika sjökortsappar på svenska marknaden, och lite djupare genomgång av iNavX. Föredrag på Grötviks Segelsällskap 2012-01-18