Představení nástroje Extract! společnosti Textkernel

C393c5f26b4d1d927dccd18b5270b9a3?s=47 Martin Víta
December 14, 2012

Představení nástroje Extract! společnosti Textkernel

Základní informace o funkcionalitě nástroje Extract! pro parsing životopisů.

C393c5f26b4d1d927dccd18b5270b9a3?s=128

Martin Víta

December 14, 2012
Tweet

Transcript

 1. 1.

  Základní představení produktu • Extract! je nástroj na automatickou extrakci

  informací z životopisů v různých formátech (.doc, .pdf, …) • Extract! znamená • úsporu času personalistů • komfort pro uchazeče • možnost využít informačního bohatství ve velkých kolekcích životopisů
 2. 2.

  Use cases – aneb kde může být Extract! užitečný? Situace

  1 | Zajímavý kandidát se uchází o konkrétní pozici. Svůj životopis má již zpracovaný, přesto musí vyplňovat množství údajů do webových formulářů. Někdy vyplňování ani nedokončí… Řešení 1 | Kandidátovi nabídneme nejprve možnost nahrát na server svůj životopis a pomocí Extract!u předvyplníme jednotlivé položky formuláře. Uchazeč pak jen tyto údaje zkontroluje a doplní.
 3. 3.

  Use cases – aneb kde může být Extract! Užitečný? (II)

  Situace 2 | Společnost vystavuje nabízené pozice na Jobs.cz. Data uchazečů putují z LMC/G2 do HR systému zaměstnavatele či personální agentury – CV ve ve formátu .doc tvoří přílohu. Jak doplnit data v databázi HR systému o informace, které jsou pouze v CV a nikoliv ve strukturovaných datech z LMC/G2? Řešení 2 | Extract! zpracuje dané CV a doplní data automaticky do databáze.
 4. 4.

  Use cases – aneb kde může být Extract! Užitečný? (III)

  Situace 3 | Společnost má databázi stovek/tisíců CV. Je zapotřebí vyhledat kandidáty, kteří mají alespoň mírně pokročilou znalost italštiny. Řešení 3 | Pomocí nástroje Extract! zpracujeme danou kolekci CV a data buď přidáme do stávajících databází společnosti, nebo implementujeme ještě nástroj Search!, který tuto funkcionalitu zajistí.
 5. 5.

  Co je dobré o Extract!u dále vědět? • Nasazení tohoto

  nástroje nemusí znamenat změnu ostatních aplikací – Extract! Lze snadno integrovat do stávajících systémů a rozšířit jejich funkcionalitu. • Konzultanti F solutions Vám v případě zájmu poskytnou přístup do demoaplikace a seznámí Vás s dalšími možnostmi využití tohoto nástroje. • Nástroj se zpravidla licencuje systémem SaaS (tj. pronájem), cena je odvislá od velikosti organizace