Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

"Raster Shadery" na Commodore 64

"Raster Shadery" na Commodore 64

Karty graficzne mogą uruchamiać małe programy gdy pixel jest wyświetlany na ekranie.

Commodore 64 może uruchamiać małe programy gdy linia rastra jest wyświetlana na telewizorze.

Pixel Shadery mogą być używane do tworzenia realistycznego oświetlenia, efektów specjalnych, a nawet do obliczeń fizycznych!

“Raster Shadery” mogą być używane do dzielenia ekranu, wyświetlania dodatkowych sprajtów, a nawet do odtwarzania dźwięku.

Ale dość gadania.

Pokodujmy

85977ebfe59c2ee669f2196930f1a701?s=128

Michał Taszycki

June 03, 2016
Tweet

More Decks by Michał Taszycki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. “Raster Shadery” na

 2. Nie pozwalam zginąć starym komputerom mehowte  Michał Taszycki na

 3. Tworzę cotygodniowy kurs wideo o programowaniu C64 64bites.com/raster-shadery

 4. Commodore 64 to przeszłość

 5. Dziś

 6. Kiedyś

 7. Dziś

 8. Kiedyś

 9. Kiedyś

 10. Kiedyś ?

 11. Dziś!

 12. Pixel Shader varying vec3 N; varying vec3 v; void main(void)

  { vec3 L = normalize(gl_LightSource[0].position.xyz - v); vec4 Idiff = gl_FrontLightProduct[0].diffuse * max(dot(N,L), 0.0); Idiff = clamp(Idiff, 0.0, 1.0); gl_FragColor = Idiff; }
 13. “Raster Shader” irq: lda #$ff sta $d019 ldx #$05 d:

  dex bne d ldx #$00 c: ldy #$08 a: lda colors,x sta $d020 sta $d021 inx dey beq c txa ldx #$07 b: dex bne b tax cpx #$8c bcc a
 14. Dosyć gadania!

 15. Pokodujmy!

 16. Minimalny program :BasicUpstart2(main) main: rts

 17. None
 18. LDA adres LDA #wartość Pamięć RAM ➞ Rejestr A STA

  adres Rejestr A ➞ Pamięć RAM Najważniejsze instrukcje
 19. rts main: lda # sta background_color lda # sta border_color

  GRAY DARK_GRAY Kolory ramki i tła .label border_color = $d020 .label background_color = $d021 :BasicUpstart2(main)
 20. Makra rts main: lda # sta background_color lda # sta

  border_color GRAY DARK_GRAY
 21. Makra rts main: lda # sta background_color lda # sta

  border_color GRAY DARK_GRAY .macro background(color) { }
 22. lda # sta background_color Makra rts main: :background( ) color

  lda # sta border_color GRAY DARK_GRAY .macro background(color) { }
 23. lda # sta background_color Makra rts main: :background( ) color

  lda # sta border_color GRAY DARK_GRAY .macro background(color) { }
 24. lda # sta background_color Makra rts main: .macro border(color) {

  } :background( ) color lda # sta border_color GRAY DARK_GRAY .macro background(color) { }
 25. :border( ) .macro background(color) { } lda # sta background_color

  Makra rts main: .macro border(color) { } :background( ) color lda # sta border_color GRAY DARK_GRAY color
 26. None
 27. Raster Bar // long delay :background(BLACK) :background(DARK_GRAY)

 28. Opóźnienie :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) nop

 29. Opóźnienie :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) nop nop

 30. Opóźnienie :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) nop nop nop

 31. Opóźnienie :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) nop // ... many more nops nop

  nop
 32. Opóźnienie :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) .for (var i = 0; i <

  ; i++) { nop } 230
 33. Opóźnienie .macro nops( ) { } .for (var i =

  0; i < ; i++) { nop } :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) 230 count
 34. Opóźnienie :nops( ) .macro nops( ) { } .for (var

  i = 0; i < ; i++) { nop } :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) 230 count count
 35. Przerwania raster_bars_irq: jmp irq_handler :nops( ) :background(BLACK) :background(DARK_GRAY) 230

 36. Przerwania // Disable IRQ handling sei // inject the handler

  lda #<raster_bars_irq sta irq_vector lda #>raster_bars_irq sta irq_vector + 1 // Enable IRQ handling cli
 37. None
 38. // inject the handler lda #<raster_bars_irq sta irq_vector lda #>raster_bars_irq

  sta irq_vector + 1 Wyłączamy timer cli sei
 39. Wyłączamy timer cli sei

 40. Wyłączamy timer cli sei // Disable the interrupt generated by

  timers lda #%01111111 sta cia1_interrupt_control_register sta cia2_interrupt_control_register // Negate already scheduled interrupts lda cia1_interrupt_control_register lda cia2_interrupt_control_register
 41. Włączamy raster cli sei // Disable the interrupt generated by

  timers lda #%01111111 sta cia1_interrupt_control_register sta cia2_interrupt_control_register // Negate already scheduled interrupts lda cia1_interrupt_control_register lda cia2_interrupt_control_register // Enable raster interrupts lda #%00000001 sta vic2_interrupt_control_register
 42. Wybieramy linię rastra cli sei // Disable the interrupt generated

  by timers lda #%01111111 sta cia1_interrupt_control_register sta cia2_interrupt_control_register // Negate already scheduled interrupts lda cia1_interrupt_control_register lda cia2_interrupt_control_register // Enable raster interrupts lda #%00000001 sta vic2_interrupt_control_register :request_raster_irq(106, raster_bars_irq)
 43. Wybieramy linię rastra .macro request_raster_irq(line_number, handler) { }

 44. .macro request_raster_irq(line_number, handler) { } Wybieramy linię rastra lda #<handler

  sta irq_vector lda #>handler sta irq_vector + 1
 45. .macro request_raster_irq(line_number, handler) { } Wybieramy linię rastra lda #<handler

  sta irq_vector lda #>handler sta irq_vector + 1 lda #line_number sta vic2_rasterline_register
 46. .macro request_raster_irq(line_number, handler) { } Wybieramy linię rastra lda #<handler

  sta irq_vector lda #>handler sta irq_vector + 1 .if (line_number > 255) { :set_bits(screen_control_register, %10000000) } else { :clear_bits(screen_control_register, %10000000) } lda #line_number sta vic2_rasterline_register
 47. Wybieramy linię rastra .macro set_bits(address, bit_mask) { lda address ora

  #bit_mask sta address } .macro clear_bits(address, bit_mask) { lda address and #255 - bit_mask sta address }
 48. Przerwanie obsłużone? jmp irq_handler raster_bars_irq: :background(BLACK) :nops(230) :background(DARK_GRAY)

 49. Przerwanie obsłużone? raster_bars_irq: :background(BLACK) :nops(230) :background(DARK_GRAY) lda #%00000001 sta vic2_interrupt_status_register

  jmp irq_handler
 50. Przerwanie obsłużone? raster_bars_irq: :background(BLACK) :nops(230) :background(DARK_GRAY) :exit_irq_handler() .macro exit_irq_handler() {

  } lda #%00000001 sta vic2_interrupt_status_register jmp irq_handler
 51. None
 52. Stabilizacja :exit_irq_handler() raster_bars_irq: :nops(14) :background(BLACK) :nops(230) :background(DARK_GRAY)

 53. None
 54. Raster Bars! :exit_irq_handler() raster_bars_irq:

 55. :nops(14) :background(BLACK) :nops(4) :background(DARK_GRAY) :nops(29) :background(GRAY) :nops(29) :background(LIGHT_GRAY) :nops(29) :background(WHITE)

  Raster Bars! :exit_irq_handler() raster_bars_irq:
 56. :nops(14) :background(BLACK) :nops(4) :background(DARK_GRAY) :nops(29) :background(GRAY) :nops(29) :background(LIGHT_GRAY) :nops(29) :background(WHITE)

  Raster Bars! :exit_irq_handler() raster_bars_irq: // ...
 57. :nops(14) :background(BLACK) :nops(4) :background(DARK_GRAY) :nops(29) :background(GRAY) :nops(29) :background(LIGHT_GRAY) :nops(29) :background(WHITE)

  Raster Bars! :exit_irq_handler() raster_bars_irq: // ... // ...
 58. :nops(14) :background(BLACK) :nops(4) :background(DARK_GRAY) :nops(29) :background(GRAY) :nops(29) :background(LIGHT_GRAY) :nops(29) :background(WHITE)

  Raster Bars! :exit_irq_handler() raster_bars_irq: :nops(29) :background(LIGHT_GRAY) :nops(29) :background(GRAY) :nops(29) :background(DARK_GRAY) :nops(29) :background(BLACK) :nops(4) :background(DARK_GRAY) // ... // ...
 59. None
 60. Sprzętowe duszki

 61. // Enable all 8 sprites lda #%11111111 sta sprites.enable_bits Sprzętowe

  duszki
 62. // Enable all 8 sprites lda #%11111111 sta sprites.enable_bits .for

  (var i = 0; i < 8; i++) { :set_sprite_position_x(i, 60 + 32 * i) } Sprzętowe duszki
 63. .macro set_sprite_position_x(index, position_x) { } Sprzętowe duszki

 64. .macro set_sprite_position_x(index, position_x) { } lda #position_x sta sprites.positions +

  index*2 + 0 Sprzętowe duszki
 65. .macro set_sprite_position_x(index, position_x) { } .if (position_x > 255) {

  :set_bits(sprites.position_x_high_bits,1<<index) } else { :clear_bits(sprites.position_x_high_bits,1<<index) } lda #position_x sta sprites.positions + index*2 + 0 Sprzętowe duszki
 66. Więcej przerwań raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :nops(14)

 67. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // ... raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :nops(14) Więcej

  przerwań
 68. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // ... raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1)

  :nops(14) Więcej przerwań
 69. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(106, raster_bars_irq) raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ...

  :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :nops(14) Więcej przerwań
 70. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // Set the y-position, bitmaps and colors :sprites_row(70,

  0, 3) raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :request_raster_irq(106, raster_bars_irq) :nops(14) Więcej przerwań
 71. None
 72. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // Set the y-position, bitmaps and colors :sprites_row(70,

  0, 3) Raster time raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :request_raster_irq(106, raster_bars_irq) :nops(14)
 73. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // Set the y-position, bitmaps and colors :sprites_row(70,

  0, 3) Raster time raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :request_raster_irq(106, raster_bars_irq) :border(RED) :border(GRAY) :nops(14)
 74. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // Set the y-position, bitmaps and colors :sprites_row(70,

  0, 3) Raster time raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :request_raster_irq(106, raster_bars_irq) :nops(14) :border(RED) :border(GRAY) :border(GRAY) :border(ORANGE)
 75. sprite_row_irq1: :exit_irq_handler() // Set the y-position, bitmaps and colors :sprites_row(70,

  0, 3) Raster time raster_bars_irq: :exit_irq_handler() // ... :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :request_raster_irq(106, raster_bars_irq) :nops(7) :border(RED) :border(GRAY) :border(GRAY) :border(ORANGE)
 76. None
 77. Więcej duszków raster_bars_irq: :request_raster_irq( ) :exit_irq_handler() 60, sprite_row_irq1 sprite_row_irq1: //

  ... // ...
 78. raster_bars_irq: :request_raster_irq( ) :exit_irq_handler() sprite_row_irq2: :border(CYAN) :sprites_row(160, 8, 12) :border(GRAY)

  :request_raster_irq( ) :exit_irq_handler() 60, sprite_row_irq1 sprite_row_irq1: // ... // ... Więcej duszków
 79. raster_bars_irq: :request_raster_irq( ) :exit_irq_handler() sprite_row_irq2: :border(CYAN) :sprites_row(160, 8, 12) :border(GRAY)

  :request_raster_irq( ) :exit_irq_handler() 60, sprite_row_irq1 sprite_row_irq1: // ... // ... 150, sprite_row_irq2 Więcej duszków
 80. None
 81. Cienka zielona linia… :request_raster_irq(248, open_border_irq) open_border_irq: :border(GREEN) :nops(14) :border(GRAY) :request_raster_irq(60,

  sprite_row_irq1) :exit_irq_handler()
 82. None
 83. None
 84. Otwieranie ramki sprite_row_irq2: :request_raster_irq(248, open_border_irq) :exit_irq_handler() open_border_irq: :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :exit_irq_handler()

 85. sprite_row_irq2: :request_raster_irq(248, open_border_irq) :exit_irq_handler() open_border_irq: :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :exit_irq_handler() // Enable

  25 lines mode :set_bits(screen_control_register, %00001000) Otwieranie ramki
 86. sprite_row_irq2: :request_raster_irq(248, open_border_irq) :exit_irq_handler() open_border_irq: :request_raster_irq(60, sprite_row_irq1) :exit_irq_handler() // Enable

  24 lines mode :clear_bits(screen_control_register, %00001000) // Enable 25 lines mode :set_bits(screen_control_register, %00001000) Otwieranie ramki
 87. None
 88. Rysowanie pod ramką lda #%10110101 sta border_pattern

 89. None
 90. None
 91. Muzyka

 92. Muzyka // Import music from a file .pc=$1000 music: .import

  binary "music.bin"
 93. Muzyka main: // initialize music jsr music // Import music

  from a file .pc=$1000 music: .import binary "music.bin"
 94. Muzyka main: // initialize music jsr music // Import music

  from a file .pc=$1000 music: .import binary "music.bin" play_music: :border(YELLOW) jsr $music + 3 :border(GRAY) :request_raster_irq(248, open_border_irq) :exit_irq_handler()
 95. None
 96. Spróbuj na własną ręke!

 97. Spróbuj na własną ręke! 64bites.com/raster-shadery

 98. Spróbuj na własną ręke! kod źródłowy 64bites.com/raster-shadery

 99. Spróbuj na własną ręke! kod źródłowy slajdy 64bites.com/raster-shadery

 100. Spróbuj na własną ręke! 64bites.com/raster-shadery kod źródłowy slajdy