Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Önce pastayı yesinler!

Önce pastayı yesinler!

Mine Cetinkaya-Rundel

October 24, 2020
Tweet

More Decks by Mine Cetinkaya-Rundel

Other Decks in Education

Transcript

 1. bit.ly/pasta-yesinler
  Önce
  pastayı
  yesinler!
  mine-cetinkaya-rundel
  [email protected]
  @minebocek
  bit.ly/pasta-yesinler
  © Tom Hovey 2018

  View full-size slide

 2. bit.ly/pasta-yesinler
  Q
  Pasta yapmayı yeni öğrenmeye
  yeni başladığınızı ve bir pastacılık
  dersinde olduğunuzu hayal edin.
  Derse başlamak için iki seçenek
  sunacağım. Hangisi size yapmayı
  öğreneceğiniz pasta hakkında
  daha iyi fikir verir?

  View full-size slide

 3. Ananas ve hindistan
  cevizli sandviç kek
  bit.ly/pasta-yesinler

  View full-size slide

 4. Ananas ve
  hindistan
  cevizli
  sandviç
  kek
  http://bit.ly/pasta-yesinler
  kızarmış
  hindistan
  cevizi gevreği
  ananas çiçeği

  View full-size slide

 5. 3
  1
  5
  yanlış kanı
  bağlam
  tasarım ilkesi

  View full-size slide

 6. bit.ly/pasta-yesinler
  yanlış
  kanı
  3

  View full-size slide

 7. bit.ly/pasta-yesinler
  "Öğrenciler yeni bir programlama dilini
  senelerdir öğretildiği şekilde ve sırada
  öğrenmelidir."

  View full-size slide

 8. bit.ly/pasta-yesinler
  "Öğrenciler, yeni bir programlama dilini
  veri yapıları ve algoritmalarla
  başlayarak öğrenmelidir."

  View full-size slide

 9. bit.ly/pasta-yesinler
  "Öğrenciler, yeni bir programlama dilini
  o dilde kod yazman için gereken
  yazılımı yükleyerek başlayarak öğrenmelidir."

  View full-size slide

 10. bit.ly/pasta-yesinler
  bağlam
  1

  View full-size slide

 11. bit.ly/pasta-yesinler
  introds.org
  Veri
  görselleş-
  tirme
  Veri
  okuma
  Veri
  manipülas-
  yonu
  Keşifsel
  veri analizi

  View full-size slide

 12. bit.ly/pasta-yesinler
  introds.org
  Veri
  görselleş-
  tirme
  Veri
  okuma
  Veri
  manipülas-
  yonu
  Keşifsel
  veri analizi
  Veri bilimi
  etiği

  View full-size slide

 13. bit.ly/pasta-yesinler
  introds.org
  Veri
  görselleş-
  tirme
  Veri
  okuma
  Veri
  manipülas-
  yonu
  Keşifsel
  veri analizi
  Sonuçlan-
  dırma
  Modelleme Kestirim
  Sonuç
  çıkarma
  Veri bilimi
  etiği

  View full-size slide

 14. bit.ly/pasta-yesinler
  introds.org
  Veri
  görselleş-
  tirme
  Veri
  okuma
  Veri
  manipülas-
  yonu
  Keşifsel
  veri analizi
  Sonuçlan-
  dırma
  Modelleme Kestirim
  Sonuç
  çıkarma
  İleriye
  bakış
  Veri bilimi
  etiği

  View full-size slide

 15. bit.ly/pasta-yesinler
  tasarım
  ilkesi
  5

  View full-size slide

 16. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Hangi mutfakta pasta
  yapmayı tercih edersiniz?

  View full-size slide

 17. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Hangi mutfakta pasta
  yapmayı tercih edersiniz?

  View full-size slide

 18. bit.ly/pasta-yesinler
  birinci
  günü
  değerlendir
  1

  View full-size slide

 19. bit.ly/pasta-yesinler
  R yükle
  RStudio yükle
  Bu paketleri yükle:
  tidyverse
  rmarkdown

  git yükle
  rstudio.cloud’a git
  Oturum aç
  > merhaba R!

  View full-size slide

 20. bit.ly/pasta-yesinler
  → →


  → →

  View full-size slide

 21. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Pasta tariflerinizi nasıl
  tercih edersiniz? Yalnızca
  kelimelerle mi yoksa
  resimlerle de mi?

  View full-size slide

 22. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Pasta tariflerinizi nasıl
  tercih edersiniz? Yalnızca
  kelimelerle mi yoksa
  resimlerle de mi?

  View full-size slide

 23. bit.ly/pasta-yesinler
  pasta
  ile
  başla
  2

  View full-size slide

 24. bit.ly/pasta-yesinler
  # Declare variables
  x <- 8
  y <- "monkey"
  z <- FALSE
  class(x)
  #> [1] "numeric"
  class(y)
  #> [1] “character"
  class(z)
  #> [1] "logical"
  Aşağıdaki değişkenleri bildirin
  Ardından, her bir değişkenin
  sınıfını belirleyin
  Bugünkü demo projeyi açın
  Belgeyi knit edin ve sonuçları sınıf arkadaşlarınızla tartışın
  Sonra Türkiye'yi başka bir ülkeyle değiştirin ve tekrar
  görselleştirin

  View full-size slide

 25. bit.ly/pasta-yesinler
  harika örnekler,
  bol miktarda kod ile gelir ...

  View full-size slide

 26. bit.ly/pasta-yesinler
  ama elimizdeki göreve odaklanalım ...
  Bugünkü demo projeyi açın
  Belgeyi knit edin ve sonuçları sınıf arkadaşlarınızla tartışın
  Sonra Türkiye'yi başka bir ülkeyle değiştirin ve tekrar görselleştirin

  View full-size slide

 27. un_votes %>%
  filter(country %in% c("United States of America", "Turkey")) %>%
  inner_join(un_roll_calls, by = "rcid") %>%
  inner_join(un_roll_call_issues, by = "rcid") %>%
  group_by(country, year = year(date), issue) %>%
  summarize(
  votes = n(),
  percent_yes = mean(vote == "yes")
  ) %>%
  filter(votes > 5) %>%
  ggplot(mapping = aes(x = year, y = percent_yes, color = country)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE) +
  facet_wrap(~ issue, labeller = label_wrap_gen(20)) +
  labs(
  title = "BM Genel Kurulu'nda 'Evet' oylarının yüzdesi",
  subtitle = "1946 - 2015",
  y = "'Evet' yüzdesi",
  x = "Yıl",
  color = "Ülke"
  )

  View full-size slide

 28. un_votes %>%
  filter(country %in% c("United States of America", "Turkey")) %>%
  inner_join(un_roll_calls, by = "rcid") %>%
  inner_join(un_roll_call_issues, by = "rcid") %>%
  group_by(country, year = year(date), issue) %>%
  summarize(
  votes = n(),
  percent_yes = mean(vote == "yes")
  ) %>%
  filter(votes > 5) %>%
  ggplot(mapping = aes(x = year, y = percent_yes, color = country)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE) +
  facet_wrap(~ issue, labeller = label_wrap_gen(20)) +
  labs(
  title = "BM Genel Kurulu'nda 'Evet' oylarının yüzdesi",
  subtitle = "1946 - 2015",
  y = "'Evet' yüzdesi",
  x = "Yıl",
  color = "Ülke"
  )

  View full-size slide

 29. un_votes %>%
  filter(country %in% c("United States of America", "Turkey")) %>%
  inner_join(un_roll_calls, by = "rcid") %>%
  inner_join(un_roll_call_issues, by = "rcid") %>%
  group_by(country, year = year(date), issue) %>%
  summarize(
  votes = n(),
  percent_yes = mean(vote == "yes")
  ) %>%
  filter(votes > 5) %>%
  ggplot(mapping = aes(x = year, y = percent_yes, color = country)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE) +
  facet_wrap(~ issue, labeller = label_wrap_gen(20)) +
  labs(
  title = "BM Genel Kurulu'nda 'Evet' oylarının yüzdesi",
  subtitle = "1946 - 2015",
  y = "'Evet' yüzdesi",
  x = "Yıl",
  color = "Ülke"
  )
  France

  View full-size slide

 30. bit.ly/pasta-yesinler

  View full-size slide

 31. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Hangisi sizi yemek yapmayı
  öğrenmek için daha çok motive
  ediyor: mükemmel doğranmış
  soğan mı yoksa ratatouille mi?

  View full-size slide

 32. bit.ly/pasta-yesinler
  Q

  Hangisi sizi yemek yapmayı
  öğrenmek için daha çok motive
  ediyor: mükemmel doğranmış
  soğan mı yoksa ratatouille mi?

  View full-size slide

 33. bit.ly/pasta-yesinler
  bebek
  adımlarını
  atla
  3

  View full-size slide

 34. bit.ly/pasta-yesinler
  Oylamanın bir değişiklik üzerinde
  olup olmadığını gösteren bir
  görselleştirme oluşturun.

  View full-size slide

 35. bit.ly/pasta-yesinler
  önemsli örnekler motive edici olabilir,
  ama dan kaçınılması gerekiyor!
  @#$%
  Baykuş nasıl çizilir
  1. Birkaç daire çizin 2. Baykuşun geri kalanını çizin

  View full-size slide

 36. bit.ly/pasta-yesinler
  @#$%
  iskele kur +
  katman ekle
  Baykuş nasıl çizilir
  1. Birkaç daire çizin 2. Baykuşun geri kalanını çizin

  View full-size slide

 37. bit.ly/pasta-yesinler
  turkey_votes <- un_votes %>%
  filter(country %in% c("Turkey")) %>%
  inner_join(un_roll_calls, by = "rcid") %>%
  inner_join(un_roll_call_issues, by = "rcid") %>%
  mutate(
  importantvote = ifelse(importantvote == 0, "Hayır", "Evet"),
  issue = case_when(
  issue == "Human rights" ~ "İnsan hakları",
  issue == "Economic development" ~ "Ekonomik gelişme",
  issue == "Colonialism" ~ "Sömürgecilik",
  issue == "Palestinian conflict" ~ "Filistin çatışması",
  issue == "Nuclear weapons and nuclear material" ~ "Nükleer silahlar ve malzemeler",
  issue == "Arms control and disarmament" ~ "Silah kontrolü ve silahsızlanma"
  ),
  vote = case_when(
  vote == "yes" ~ "Evet",
  vote == "abstain" ~ "Çekimser",
  vote == "no" ~ "Hayır"
  ),
  vote = fct_relevel(vote, "Evet", "Çekimser", "Hayır")
  )
  Pre-process

  View full-size slide

 38. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes)

  View full-size slide

 39. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes,
  aes(y = importantvote, fill = vote))

  View full-size slide

 40. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes,
  aes(y = importantvote, fill = vote)) +
  geom_bar(position = "fill")

  View full-size slide

 41. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes,
  aes(y = importantvote, fill = vote)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  facet_wrap(~ issue, ncol = 1)

  View full-size slide

 42. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes,
  aes(y = importantvote, fill = vote)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  facet_wrap(~ issue, ncol = 1) +
  scale_fill_viridis_d(option = "E")

  View full-size slide

 43. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes,
  aes(y = importantvote, fill = vote)) +
  geom_bar(position = “fill”) +
  facet_wrap(~ issue, ncol = 1) +
  scale_fill_viridis_d(option = "E") +
  scale_x_continuous(labels = label_percent())

  View full-size slide

 44. bit.ly/pasta-yesinler
  ggplot(turkey_votes,
  aes(y = importantvote, fill = vote)) +
  geom_bar(position = “fill”) +
  facet_wrap(~ issue, ncol = 1) +
  scale_fill_viridis_d(option = "E") +
  scale_x_continuous(labels = label_percent()) +
  labs(
  title = "Türkiye BM'de nasıl oy kullandı?",
  subtitle = "Oyun konusu ve önemi ile",
  y = "Önemli oy", x = NULL, fill = “Oy"
  )

  View full-size slide

 45. bit.ly/pasta-yesinler
  geri koy
  bebek
  adımlarını
  atla

  View full-size slide

 46. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Hangisinin brokoliyi hiç
  denememiş birine hitap
  etme olasılığı daha yüksektir?

  View full-size slide

 47. bit.ly/pasta-yesinler
  Q

  Hangisinin brokoliyi hiç
  denememiş birine hitap
  etme olasılığı daha yüksektir?

  View full-size slide

 48. bit.ly/pasta-yesinler
  sebzeleri
  sakla
  4

  View full-size slide

 49. bit.ly/pasta-yesinler
  Konu: Web kazıma
  Araçlar:
  rvest
  Kurallı ifadeler
  Bugün bununla başlıyoruz: ve bununla bitiriyoruz:

  View full-size slide

 50. bit.ly/pasta-yesinler
  öğrenciler yol boyunca birçok yeni
  zorlukla karşılaşacaktır —
  bunun olmasına izin verin
  ve sonra bir çözüm sağlayın

  View full-size slide

 51. bit.ly/pasta-yesinler
  Ders: Yapılandırılmış bir tabloyu
  R'de bir veri çerçevesine
  dönüştürmek için web kazıma
  temelleri.

  View full-size slide

 52. bit.ly/pasta-yesinler
  Alıştırma 1: Tabloyu web'den kazıyın
  ve veri çerçevesi olarak kaydedin.
  Ders: Yapılandırılmış bir tabloyu
  R'de bir veri çerçevesine
  dönüştürmek için web kazıma
  temelleri.

  View full-size slide

 53. bit.ly/pasta-yesinler
  Ders: Yapılandırılmış bir tabloyu
  R'de bir veri çerçevesine
  dönüştürmek için web kazıma
  temelleri.
  Alıştırma 1: Tabloyu web'den kazıyın
  ve veri çerçevesi olarak kaydedin.
  Alıştırma 2: Aşağıdaki görselleştirmeyi oluşturmak
  için başka hangi bilgileri değişken olarak temsil
  etmemiz gerekir?

  View full-size slide

 54. bit.ly/pasta-yesinler
  Lesson: “Sadece yeteri kadar” kurallı
  ifadeler
  Alıştırma 2: Aşağıdaki görselleştirmeyi oluşturmak
  için başka hangi bilgileri değişken olarak temsil
  etmemiz gerekir?
  Alıştırma 1: Tabloyu web'den kazıyın
  ve veri çerçevesi olarak kaydedin.
  Ders: Yapılandırılmış bir tabloyu
  R'de bir veri çerçevesine
  dönüştürmek için web kazıma
  temelleri.

  View full-size slide

 55. bit.ly/pasta-yesinler
  Q Pasta yapmayı öğrendikten
  sonra, hangisini yapmak
  daha kolay olur?

  View full-size slide

 56. bit.ly/pasta-yesinler
  Q

  Pasta yapmayı öğrendikten
  sonra, hangisini yapmak
  daha kolay olur?

  View full-size slide

 57. bit.ly/pasta-yesinler
  ekosistemi
  kullan
  5

  View full-size slide

 58. bit.ly/pasta-yesinler
  öğrenci + eğitmen eğitmen
  learnr
  ...

  View full-size slide

 59. bit.ly/pasta-yesinler

  View full-size slide

 60. bit.ly/pasta-yesinler
  Önce pasta yesinler!*
  mine-cetinkaya-rundel
  [email protected]
  @minebocek
  * Malzemeleri daha sonra
  ekleyebilirsiniz!
  bit.ly/pasta-yesinler
  bit.ly/repo-eat-cake

  View full-size slide