Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

По-ниска заплата, за да работя за държавата?

По-ниска заплата, за да работя за държавата?

Каква би била мотивацията на един програмист да работи за държавата? Защо е необходимо това? Има ли такива модели по света?

Презетнация на VarnaConf 2015: http://varnaconf.com/

Dimitar Dimitrov

August 15, 2015
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 868 лв. средна работна заплата за юни 2015 г. Източник:

  http://www.nsi.bg/bg/content/3928/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE
 2. Средно за държавен служител - ок. 1000 лв. Имаме около

  100 хил. държавни служители
 Увеличение с 10% → 120* млн. лв. повече годишно
 (*guesstimate)
 3. Предварителни изисквания по ОПДУ • open data Източник: “Предварителни условия

  за допустимост на проекти”, из http://www.eufunds.bg/bg/page/991
 4. Предварителни изисквания по ОПДУ • open data • open source

  Източник: “Предварителни условия за допустимост на проекти”, из http://www.eufunds.bg/bg/page/991
 5. Предварителни изисквания по ОПДУ • open data • open source

  • usability testing, UX Източник: “Предварителни условия за допустимост на проекти”, из http://www.eufunds.bg/bg/page/991
 6. PIF