Speaker Deck

По-ниска заплата, за да работя за държавата?

by Dimitar Dimitrov

Published August 15, 2015 in Programming

Каква би била мотивацията на един програмист да работи за държавата? Защо е необходимо това? Има ли такива модели по света?

Презетнация на VarnaConf 2015: http://varnaconf.com/