JSXでつくる宣言的UIなプレゼンテーション / jsx-presentation

297a42b94a1bda236982ec1cd81089b6?s=47 mottox2
December 07, 2019

JSXでつくる宣言的UIなプレゼンテーション / jsx-presentation

JSXでつくる宣言的UI ~PowerPointプレゼンテーションを宣言的な記述でつくる~ at WeJS Fes

* jsx-presentation-starter
* https://github.com/kobit-develop/jsx-presentation-starter

297a42b94a1bda236982ec1cd81089b6?s=128

mottox2

December 07, 2019
Tweet