Agile開発に入り込むQAの方法 #fuku_mori / Agile QA Night in FUKUOKA

706ff501573a736401aa4de5adc88e05?s=47 nihonbuson
April 23, 2019

Agile開発に入り込むQAの方法 #fuku_mori / Agile QA Night in FUKUOKA

2019年4月23日開催のイベント「Agile QA Night in FUKUOKA」での発表資料です。
https://connpass.com/event/126565/

706ff501573a736401aa4de5adc88e05?s=128

nihonbuson

April 23, 2019
Tweet