Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

NoSQL & MongoDB

NoSQL & MongoDB

NoSQL kavramına genel bir bakış..
MongoDB kurulumu ve CRUD işlemleri ile bu İşlemler sırasında ki işleyişi ele alalım..

Onur Canalp

March 07, 2014
Tweet

More Decks by Onur Canalp

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Onur CANALP
  onurcanalp.com
  @06geek

  View full-size slide

 2. • MongoDB Nedir?
  • MongoDB Kurulumu
  • MongoDB için GUI
  • MongoDB bağlantısı
  • MongoDB ile CRUD
  Neler Göreceğiz?

  View full-size slide

 3. Ama Önce…
  MySQL Bilgimizi Gözden Geçirelim..
  • SELECT
  • FROM
  • WHERE
  • ORDER BY
  • LIMIT
  • UPDATE - SET
  • DELETE

  View full-size slide

 4. MongoDB Nedir?

  View full-size slide

 5. MongoDB Nedir?
  • Şubat 2009 da hayatımıza girmiştir..
  • MongoDB, C++ ile yazılmış açık kaynaklı ilişkisel olmayan
  ve önde gelen NoSQL veritabanıdır.
  • 32 ve 64 bitlik Windows,OSX,Linux, Unix , BSD
  sistemlerde çalışmaktadır.
  • Veriler, BSON döküman yapısında saklanır.
  • Büyük ölçekli uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Geo-Spatial Queries

  View full-size slide

 6. NoSQL
  •Sabit Tablo Şeması Yoktur
  •Kompleks data yapıları
  •Yatay Ölçeklendirilebilme
  •Join ve Foreign Key kullanılmaz..
  •….

  View full-size slide

 7. MongoDB Hangi Dillerde Çalışabilir?
  • C , C# (.NET), C++ , ERLANG, HASKELL, JAVA,
  JavaScript, Ruby, PHP, Perl , Python , Node.JS

  View full-size slide

 8. MongoDB Kurulumu

  View full-size slide

 9. MongoDB Kurulumu
  extension = mongo.so

  sudo apt-get install mongodb

  View full-size slide

 10. MongoDB için GUI

  View full-size slide

 11. • MongoHUB
  • MongoVUE
  • UMongo

  View full-size slide

 12. Herşey Yolunda mı?
  Kodlara geçiyoruz hazır mısınız?

  View full-size slide

 13. Array!
  (!
  [0] => Array!
  (!
  [_id] => 1!
  [numara] => 1!
  [adsoyad] => Muslera!
  )!
  !
  [1] => Array!
  (!
  [_id] => 2!
  [numara] => 9!
  [adsoyad] => Burak Yılmaz!
  )!
  !
  [2] => Array!
  (!
  [_id] => 3!
  [numara] => 11!
  [adsoyad] => Drogba!
  )!
  !
  )
  [{"_id":"1","numara":"1","adsoyad":"Muslera"},
  {"_id":"2","numara":"9","adsoyad":"Burak Yılmaz"},
  {"_id":"3","numara":"11","adsoyad":"Drogba"}]
  Datalarımızın Dizi Şeklinde Görüntüsü

  View full-size slide

 14. MongoDB Bağlantısı

  View full-size slide

 15. try  {    
         //  Mongo  Sunucusuna  bağlanalım    
         $mongo  =  new  Mongo('mongodb://127.0.0.1:27017');    
         /*  
            Eğer  Mongo  sunucunuzda  kimlik  doğrulama  özelliği  aktifse  bağlantı  satırını  
      aşağıdaki  şekilde  düzenleyebilirsiniz.  
           
      $mongo  =  new  Mongo('mongodb://onur:[email protected]:27017');    
         */  
     
         //  Veritabanını  Seçelim    
         $db  =  $mongo-­‐>selectDB('mongOnur');    
  !
  }  catch(MongoConnectionException  $e)  {    
         die('Baglanti  Hatası  :  '  .  $e-­‐>getMessage());      
  }

  View full-size slide

 16. //  futbolcular  İsimli  Collection'ı  Seçelim    
  $futbolcularColl  =  new  MongoCollection($db,  'futbolcular');  

  View full-size slide

 17. Nedir Bu Collection?

  View full-size slide

 18. //  futbolcular  İsimli  Collection'ı  Seçelim    
  $futbolcularColl  =  new  MongoCollection($db,  'futbolcular');    
     
  if(!empty($_POST)){  
     
         $futbolcular  =  $futbolcularColl-­‐>find();  
         $futbolcular_adet  =  $futbolcular-­‐>count();        
     
         $id  =  $futbolcular_adet  +  1;  
         $adsoyad  =  $_POST['adsoyad'];  
         $numara  =  $_POST['numara'];  
     
         $adaminDibi  =  array('_id'=>$id,  'adsoyad'=>$adsoyad,  'numara'=>$numara);  
     
         $futbolcular-­‐>insert($adaminDibi);  
         echo  $adsoyad  .  '  kaydedildi..';  
     
  }  
  ?>
  CREATE - KAYIT

  View full-size slide

 19. //  futbolcular  İsimli  Collection'ı  Seçelim    
  $futbolcularColl  =  new  MongoCollection($db,  'futbolcular');    
  !
  //  Tüm  futbolcuları  cekelim.    
  $futbolcuListesi  =  $futbolcularColl-­‐>find();    
  !
  //  Toplam  Futbolcu  Sayısı  
  echo  'Toplam  Futbolcu  :  '  .  $futbolcuListesi-­‐>count();    
     
  //  Çektiğimiz  kayıtları  listeleyelim.    
  foreach($futbolcuListesi  as  $futbolcu)  {    
         echo  $futbolcu['numara'].'  Numara,  '.$futbolcu['adsoyad'].'  
  ';      
  }
  READ - OKUMA

  View full-size slide

 20. OKUMA
  Peki Ya Filtreleme??
  $futbolcular-­‐>find();

  View full-size slide

 21. Filtreleme
  $whereClause    =  array('adsoyad'  =>  'Drogba');    
  !
  $futbolcuListesi  =  $futbolcularColl-­‐>find($whereClause);    
  !
  foreach($futbolcuListesi  as  $futbolcu)  {    
         echo  $futbolcu['numara'].'  Numara,  '.$futbolcu['adsoyad'].'  
  ';      
  }

  View full-size slide

 22. Okuma İşleminin Mantığı

  View full-size slide

 23. Filtreleme
  ?
  Biraz Kafa Karıştıralım mı

  View full-size slide

 24. Filtreleme - Karşılaştırma Operatörleri
  $gt   greater  >  $futbolcularColl.find(  {  qty:  {  $gt:  20  }  }  )  
  $gte   equal  or  greater  >=  
  $in   in  $futbolcularColl.find(  {  qty:  {  $in:  [  5,  15  ]  }  }  )  
  $lt   less  than  <  
  $lte   less  than  or  equal  <=  
  $ne   not  equal  !=  $futbolcularColl.find(  {  qty:  {  $ne:  20  }  }  )  
  $nin   not  exist  in  $futbolcularColl.find(  {  qty:  {  $nin:  [  5,  15  ]  }  }  )
  $or    
  $futbolcularColl.find(  {  price:1.99,  $or:  [  {  qty:  {  $lt:  20  }  },  {  sale:  true  }  ]  }  )  
  !
  $and  
  $futbolcularColl.find({  $and:  [  {  price:  1.99  },  {  qty:  {  $lt:  20  }  },  {  sale:  true  }  ]  }  )  
  !
  $not  
  $futbolcularColl.find(  {  price:  {  $not:  {  $gt:  1.99  }  }  }  )  
  !
  $nor  
  $futbolcularColl.find(  {  $nor:  [  {  price:  1.99  },  {  sale:  true  }  ]    }  )
  Filtreleme - Mantıksal Operatörler

  View full-size slide

 25. Limit
  $futbolcuListesi  =  $futbolcularColl-­‐>find()-­‐>skip(1)-­‐>limit(10);    
  foreach($futbolcuListesi  as  $futbolcu)  {    
         echo  $futbolcu['numara'].'  Numara,  '.$futbolcu['adsoyad'].'  
  ';      
  }
  Order By
  $futbolcuListesi  =  $futbolcularColl-­‐>find()-­‐>skip(5)-­‐>limit(10)-­‐>sort($orderBy);    
  foreach($futbolcuListesi  as  $futbolcu)  {    
         echo  $futbolcu['numara'].'  Numara,  '.$futbolcu['adsoyad'].'  
  ';      
  }
  $orderBy = array('numara' => 1); // (1 : ASC , -1 : DESC) $
  ->sort($orderBy)

  View full-size slide

 26. UPDATE
  if(!empty($_POST)){  
             
         $id  =  $_POST['id'];  
         $adsoyad  =  $_POST['adsoyad'];  
         $numara  =  $_POST['numara'];  
             
         $query  =  array('_id'=>$id);  
         $futbolcu  =  $futbolcularColl-­‐>findOne($query);  
             
         $futbolcu['adsoyad']  =  $adsoyad;  
         $futbolcu['numara']  =  $numara;  
         $futbolcularColl-­‐>save($futbolcu);  
             
         echo  'Güncelleme  İşlemi  Başarılı!';  
             
  }  
  ?>

  View full-size slide

 27. DELETE
  if(!empty($_GET)){  
               
         $id  =  $_GET['id'];  
         $futbolcularColl-­‐>remove(array(‘_id'  =>”$id”));  
     
         echo  'Silme  İşlemi  Başarılı!';            
  }  
  ?>

  View full-size slide

 28. İşimiz bitti.. Bağlantımızı Kapatalım
   $mongo-­‐>close();

  View full-size slide

 29. Yorulduk mu??$
  !
  Hadi Gördüklerimizi Hızlıca Hatırlayalım…
  NoSQL
  JSON
  Mongo.so
  GUI (MongoHub)
  $mongo-­‐>selectDB
  new  Mongo
  new  MongoCollection($db,  'futbolcular')
  $futbolcularColl-­‐>find()
  $futbolcular-­‐>count()
  $futbolcular-­‐>insert(ARRAY)
  $futbolcularColl-­‐>find()-­‐>skip(5)-­‐>limit(10)-­‐>sort($orderBy)
         $futbolcu  =  $futbolcularColl-­‐>findOne($query);  
         $futbolcularColl-­‐>save($futbolcu);  
         $futbolcularColl-­‐>remove(array(‘_id'  =>”$id”));  

  View full-size slide

 30. • mongodb.org
  • http://www.php.net/manual/en/class.mongodb.php
  • http://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB
  Daha Detaylı Bilgi İçin

  View full-size slide

 31. Teşekkürler
  Onur CANALP
  onurcanalp.com
  @06geek

  View full-size slide