Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

6Aika muuttaa kaupunkien toimintakulttuuria avoimemmaksi ja yhteisöllisemmäksi; Matti Saastamoinen

6Aika muuttaa kaupunkien toimintakulttuuria avoimemmaksi ja yhteisöllisemmäksi; Matti Saastamoinen

Open Knowledge Roadshow Turku, 29.9.2014

Open Data Tampere Region

September 29, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia,

  jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Avoimet innovaatioalustat Avoin data ja rajapinnat Avoin osallistuus
 2. Kaupunkeihin parempia ja käyttäjälähtöisempiä palveluja, jotka toimivat myös yli kuntarajojen.

  Samalla luodaan mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja koko kaupunkiyhteisölle uuden liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.
 3. Yhteisöllisyys, avoimuus, saavutettavuus Toimiva kaupunkiyhteisö on (1) kaupunkilaisten, (2) yritysten,

  (3) tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä (4) viran omaisten muodostama kokonaisuus, ja uudenaikainen tapa kehittää kaupunkia ovat kaikkien kaupunkilaisten osallistumisen mahdollistavat avoimet toimintamallit.
 4. Avoin data ja rajapinnat Kärkihanke Datan avaamista, julkaisua, hyödyntämistä ja

  standardointia edistävät toimenpiteet (pääosin kaupunkien omaa tai lähellä olevaa henkilöstöä) 2-3 MEUR / vuosi Pilottihankkeet Teema-alueiden ja käyttötapausten kautta tapahtuva datan avaaminen ja siihen liittyvä pilotointi muiden hankkeiden kanssa (INKA-6Aika jne.) 2-3 MEUR / vuosi
 5. Kuutoskaupunkien avoin data 6Aika-strategian avoimen datan kärkihanke Budjetti: 8 100

  000 € (3 vuotta, 6 kaupunkia, 11 toimijaa) Toiminta-aika: 1.7.2014 – 30.6.2017
 6. Helsinki Espoo Vantaa Tampere (hakija) Turku Oulu Turku Science Park

  Oy Ab Lounais- paikka Vantaan Innovaatio- instituutti API-strategia ja rajapinnat / CitySDK (Forum Virium Helsinki) Koordinaatio (Tredea Oy) 6Aika-toimisto (Forum Virium Helsinki Oy
 7. Toimintamallit ja kulttuuri • Toimintamallien luonti, jalkautus • Hallinnollinen vastuu,

  sitoutuminen • Toimintatavan muutos • Toimintakulttuuri ja asenne • Viestintä ja koulutus Datan avaaminen • Avaamisen aktivointi • Ohjeet ja avustaminen • Clearing house -toiminnot • Priorisointi • Dokumentaatio Kunnat, kuntalaiset, tutkimus, yritykset • Datan jatkokäsittely • Ennustaminen, analysointi • Tiedolla johtaminen • Uusien palvelujen kehitys Datan käytön edistäminen • Kilpailut, hackathonit • Yhteisötapaamiset, koulutukset • Sovellusgalleriat, demot, esimerkit • Yhteisölliset kehittäjätyökalut • Innovaatioalustat, liiketoiminta Data Muu, ei-avoin ja big data, my data Data Data Data Data Hyödyt • Säästöt kunnille • Uudet palvelut • Uusi liiketoiminta • Parempi tehokkuus Arkkitehtuuriperiaatteet • Avoimet toteutuskuvaukset • Yhteiset standardit, harmonisointi • Avoimet rajapinnat • Avoimen datan vaatimus hankinnoissa Datan jakelu • Katalogi, datavarasto • Käyttöluvat (JHS-suositus) • Rajapintojen hallinta • Metatiedot KÄRKIHANKE
 8. Aikataulua 07/14 Kärkihanke käynnistyy (omalla riskillä) 09/14 1. hankehakukierros päättyy

  10-12/14 Rekrytointeja. Muodostetaan hankkeen ohjausryhmä ja operatiivinen ryhmä. Tehdään roadmapiä ja käynnistetään kaupunkikohtainen toiminta, käynnistetään datanjakeluinfran suunnittelu. 11-12/14 Rahoittaja käsittelee hakemuksen 01-02/15 2. hankehakukierros 06/17 Kärkihanke päättyy 12/20 6Aika-strategia päättyy
 9. Yhdessä olemme enemmän! ▪Yhteiset standardit ja tietomallit ▪Yhteiset hankinnat ja

  toteutukset ▪Aktiivinen keskustelu, toisilta oppiminen, jakaminen ▪Kumppaneiden resurssit yhteiseen käyttöön Kuva: Daniel Schildt, cc-by 3.0