Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kehittäjän puheenvuoro - yhden sovelluksen tarina: Nysse; Hannu Tapanila

Kehittäjän puheenvuoro - yhden sovelluksen tarina: Nysse; Hannu Tapanila

Open Data TRE & Apps4Pirkanmaa 2013 gaala

Open Data Tampere Region

November 12, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1.  Nysse  -­‐  Apps4Pirkanmaa  
  Hannu  Tapanila  /  12.11.2013  
  Ominaisuudet  
  •  Rei•  Pysäkkiaikataulut  ja  -­‐sijainnit  kartalla  
  •  Linjakartat  ja  -­‐aikataulut  
  •  Live-­‐karEa,  bussien  reaaliaikainen  sijainH  
  •  PoikkeusHedoEeet  
  Idea  
  •  HelppokäyEöisyys  
  •  Monipuolisuus  
  •  Useiden  datalähteiden  yhdistäminen  
  Mobiilisovellus  Tampereen  
  joukkoliikenteen  käyEäjille.  

  View full-size slide

 2.  Nysse  -­‐  ReiAsetetaan  hakuehdot;  
  lähtöpaikka  tai  määränpää  
  voi  olla  myös  oma  sijainH.  
  Reituloksista  valitaan  paras.  
  ReiHn  tarkemmat  Hedot.  

  View full-size slide

 3.  Nysse  -­‐  ReiReireireaaliaikainen  sijainH.  
  Pysäkkiä  klikkaamalla  
  tarkemmat  pysäkin  Hedot.  
  ReiHn  tarkempi  pysäkkieriEely.  

  View full-size slide

 4.  Nysse  -­‐  Linjat  
  Linjoja  voidaan  etsiä  linjan  
  nimellä  (tai  sen  osalla)  tai  
  numerolla.  
  Linjasivulla  karEa  linjasta,  
  sekä  lista  pysäkeistä  ja  niiden  
  ajoista.  
  Linjakartassa  näytetään  linjan  
  rei<,  pysäkit,  ko.  linjan  bussit  
  reaaliajassa  sekä  oma  sijainH.    

  View full-size slide

 5.  Nysse  -­‐  Pysäkit  
  Pysäkkejä  voidaan  etsiä  
  pysäkin  nimellä  (tai  sen  
  osalla)  tai  pysäkin  numerolla.  
  Pysäkkisivulla  näytetään  
  pysäkin  sijainH,  pysäkin  kauEa  
  liikennöivät  linjat  sekä  
  seuraavat  lähdöt.  Linjaa  
  klikkaamalla  aukeaa  ko.  linjan  
  Hetosivu.  
  PysäkkikarEa,  kartassa  
  näytetään  pysäkin  sijainnit  
  sekä  ko.  pysäkin  kauEa  
  liikennöivät  bussit  
  reaaliajassa.  

  View full-size slide

 6.  Nysse  -­‐  Ilmoitukset,  Live-­‐karEa  
  Ilmoituksissa  näytetään  
  kulloinkin  ajankohtaisia  
  poikkeusHedotuksia.  
  KarEasivulla  näytetään  
  bussien  reaaliaikainen  sijainH  
  sekä  pysäkit.  

  View full-size slide

 7.  Nysse  -­‐  Suosikit  aloitusnäyEöön  
  Kiinnitä  reiHt,  linjat  sekä  pysäkit  
  suoraan  aloitusnäyEöön.  

  View full-size slide

 8.  Nysse  -­‐  Käytetyt  rajapinnat  
  Tampere  Rei1opas  API  
  •  SijainHHeto  (geocoding)  
  •  Rei•  LinjaHedot  
  •  PysäkkiHedot  
   
  Tampere  Public  Transport  SIRI  
  •  BussiHedot  (SIRI  VM)  
  •  ITS  Factory  -­‐  JSON  
  •  PoikkeusHedoEeet  (SIRI  GM)  
  •  Tampere  Public  Transport  SIRI  XML  
   
  Windows  Phone  8  /  Nokia  Here  
  •  Kartat  
   
   
  Haasteet  
  •  DokumentaaHo  
  •  Hyvällä  dokumentaaHolla  helppo  aloitus  
  •  Datan  “muoto”  
  •  Kaikki  tarviEava  informaaHo  yhdellä  kyselyllä  
  •  Tiedon  oikeellisuus  
  •  Client  sovellus  luoEaa  täysin  rajapintaan  
  •  KehiEäjätukea  tarjolla  
  •  AkHivisuuEa  myös  rajapinnan  tarjoajan  
  puolelta.  

  View full-size slide

 9.  Avoimen  datan  mahdollisuudet  
  •  Valtava  potenHaali  
  •  Mielenkiintoiselle  datalle  löytyy  varmasH  hyödyntäjiä  
  •  Valmiit  rajapinnat  (API)  mahdollistavat  monipuoliset  sovellukset  
  •  Esim.  Nysse  
   
  •  Yleiset  standardit  
  •  Dataa  käyEävien  sovellusten  helpompi  skaalautuvuus  

  View full-size slide

 10. nysse.mobi  

  View full-size slide