Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

LEVELUP 2015 - Enterprise software schaalbaar maken met Service Fabric

LEVELUP 2015 - Enterprise software schaalbaar maken met Service Fabric

hoe AFAS zijn next gen ERP platform ontwikkelt

Michiel Overeem

November 26, 2015
Tweet

More Decks by Michiel Overeem

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Enterprise software schaalbaar
  maken met Service Fabric
  hoe AFAS zijn next gen ERP platform ontwikkelt

  View Slide

 2. 360+ medewerkers (4 locaties)
  10.000 klanten (bedrijven)
  1.500.000 gebruikers
  80 miljoen euro omzet (2014)
  AFAS Software

  View Slide

 3. AFAS Profit
  Maandelijks 1.500.000 loonstroken
  HRM, CRM, financieel, order management,
  project management, workflow, ...

  View Slide

 4. AFAS Online
  1780 cores, 25 TB RAM, 180 TB SSD storage
  10.000 concurrent RDP gebruikers
  200.000 unieke gebruikers per maand
  1.500.000 API calls per dag

  View Slide

 5. Software kun je definiëren
  in plaats van programmeren.

  View Slide

 6. Modelleer het bedrijf met
  zijn processen

  View Slide

 7. Sla het model op
  in een definitie

  View Slide

 8. Lees de definitie
  in een generator

  View Slide

 9. Lever de resulterende
  applicatie uit

  View Slide

 10. View Slide

 11. client
  command-systeem
  query-systeem
  event bus

  View Slide

 12. Command
  public class CreateArticleCommand : Command
  {
  public Guid ArticleId { get; set; }
  public string Description { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
  }
  Event
  public class ArticleCreatedEvent : Event
  {
  public Guid ArticleId { get; set; }
  public string Description { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
  }
  Query
  public class GetArticleQuery : Query
  {
  public Guid ArticleId { get; set; }
  }

  View Slide

 13. client
  query-systeem
  event bus
  command-systeem

  View Slide

 14. AggregateRoot - Handle
  public void Handle(CreateArticleCommand command)
  {
  if(command.Price <= 0)
  {
  throw new CommandValidationException("Price should be greater than 0.");
  }
  if(string.IsNullOrEmpty(command.Description) || command.Description.Length > 20)
  {
  throw new CommandValidationException("Description is mandatory, " +
  "and cannot be longer than 20 characters.");
  }
  RaiseEvent(new ArticleCreatedEvent(command.ArticleId, command.Description, command.Price));
  }
  AggregateRoot - Apply
  private void Apply(ArticleCreatedEvent @event)
  {
  _saleable = true;
  _price = @event.Price;
  }

  View Slide

 15. client
  query-systeem
  event bus

  View Slide

 16. CommandHandler
  private void Handle(CreateArticleCommand command)
  {
  Repository.ExecuteOn(command.ArticleId, command);
  }
  AggregateRootRepository - InMemory
  public virtual async Task ExecuteOn(Guid aggregateId, Command command)
  where T: AggregateRoot
  {
  T aggregateRoot = LoadAggregateRoot(aggregateId);
  aggregateRoot.Handle(command);
  await SaveAndDispatchEvents(aggregateRoot);
  }

  View Slide

 17. 1
  3
  7
  4
  8
  2
  8
  6
  5
  1
  3
  1
  4
  6
  2
  7
  6
  5
  4
  8
  3 7
  2
  5

  View Slide

 18. “Actors are isolated, single-threaded
  components that encapsulate both state and
  behavior.”

  View Slide

 19. 1
  3
  7
  4 8
  2
  8
  6
  5
  1
  3
  1
  4
  6
  2
  7
  6
  5
  4
  8
  3 7
  2
  5

  View Slide

 20. service systeem
  reliable collections
  communicatie
  actors
  service API
  service systeem
  reliable collections
  communicatie
  service API

  View Slide

 21. client
  query-systeem
  event bus

  View Slide

 22. AggregateRootRepository - InMemory
  public virtual async Task ExecuteOn(Guid aggregateId, Command command)
  where T: AggregateRoot
  {
  T aggregateRoot = LoadAggregateRoot(aggregateId);
  aggregateRoot.Handle(command);
  await SaveAndDispatchEvents(aggregateRoot);
  }
  AggregateRootRepository – Service Fabric
  public override async Task ExecuteOn(Guid aggregateId, Command command)
  {
  var actor = ActorProxy.Create(new ActorId(aggregateId), "App");
  await actor.ExecuteOn(typeof(T).AssemblyQualifiedName, command.ToJson());
  }

  View Slide

 23. AggregateRootActor
  public async Task ExecuteOn(string aggregateRootType, string commandJson)
  {
  var aggregateRoot = LoadAggregateRoot(aggregateRootType);
  var command = Deserialize(commandJson);
  aggregateRoot.Handle(command);
  await SaveAndDispatchEvents(aggregateRoot);
  }

  View Slide

 24. één Stateless Actor Type
  Range partitions voor load balancing
  Actor Id is het Id van de AggregateRoot

  View Slide

 25. client
  command-systeem
  event bus
  query-systeem

  View Slide

 26. QueryModelBuilder
  private void Handle(ArticleCreatedEvent @event)
  {
  Repository.Add(@event.ArticleId, new JObject(
  new JProperty("Article", @event.ArticleId),
  new JProperty("Description", @event.Description),
  new JProperty("Price", @event.Price)));
  }
  QueryHandler
  private JObject Handle(GetArticleQuery query)
  {
  return Repository.Get(query.ArticleId);
  }

  View Slide

 27. client
  command-systeem
  event bus

  View Slide

 28. client
  command-systeem
  event bus

  View Slide

 29. QueryModelBuilder Service
  public async Task Handle(string eventJson)
  {
  var queue = await StateManager.GetOrAddAsync>("qmbQueue");
  using(ITransaction tx = StateManager.CreateTransaction())
  {
  await queue.EnqueueAsync(tx, eventJson);
  await tx.CommitAsync();
  }
  }

  View Slide

 30. QueryModelBuilder Service
  protected override async Task RunAsync(CancellationToken cancellationToken)
  {
  var queue = await StateManager.GetOrAddAsync>("qmbQueue");
  while(true)
  {
  using(ITransaction tx = StateManager.CreateTransaction())
  {
  ConditionalResult dequeueReply = await queue.TryDequeueAsync(tx);
  if(dequeueReply.HasValue)
  {
  string message = dequeueReply.Value;
  _queryModelBuilder.Handle(Deserialize(message));
  await tx.CommitAsync();
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 31. één Stateful Service Type
  Named partitions voor load balancing
  Partition name is het type van de QueryModelBuilder

  View Slide

 32. View Slide

 33. Voor vragen, discussie etc:
  [email protected] - @michielovereem - https://linkedin.com/in/movereem
  CQRS + Service Fabric
  • Sluit ontzettend goed aan bij onze architectuur.
  • Betrouwbaarheid, schaalbaarheid en onderhoudsgemak.
  • Portable cloud hosting is mogelijk.
  https://github.com/AFASSoftware/CQRS-Microservices

  View Slide