Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

Připojte se k nám na cestě za využitím nejmodernějších AI nástrojů pro transformaci tvorby a optimalizace obsahu. Poznejte nové příležitosti a výzvy, které vám umožní dosáhnout efektivnějšího SEO. Dejte svému obsahu potřebnou sílu, aby se stal neporazitelným ve vyhledávačích. Je to nevyhnutelné.
PS: Název i anotaci psala AI.

Pavel Ungr, SEOloger

March 30, 2023
Tweet

More Decks by Pavel Ungr, SEOloger

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

 1. TRANSFORMACE
  TVORBY A
  OPTIMALIZACE
  OBSAHU POMOCÍ
  AI
  Pavel Ungr
  @PavelUngr
  [email protected]
  www.pavelungr.cz

  View Slide

 2. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  POZITIVNÍ KOŤÁTKO NA ZAČÁTEK

  View Slide

 3. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  JAZYKOVÉ MODELY JSOU ŽJŮVA NOVINKA

  View Slide

 4. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  OTÁZKY DO BUDOUCNOSTI

  View Slide

 5. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  OTÁZKY DO BUDOUCNOSTI

  View Slide

 6. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CHCETE-LI CHAT GPT PLUGINY ZAKÁZAT PRO
  VÁŠ WEB V ROBOTS.TXT
  User-agent: ChatGPT-User
  Disallow: /

  View Slide

 7. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO GOOGLE A AI GENEROVANÉ TEXTY

  View Slide

 8. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  DETEKCE AI TEXTŮ

  View Slide

 9. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  DETEKCE AI TEXTŮ

  View Slide

 10. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  INTEGRACE DO EDGE JE BOŽÍ!

  View Slide

 11. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  INTEGRACE DO EDGE JE BOŽÍ!

  View Slide

 12. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE

  View Slide

 13. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
  (titulek)

  View Slide

 14. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
  (meta description)

  View Slide

 15. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
  (strategie)

  View Slide

 16. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
  (strategie)
  Strategie pro SEO na web medio.cz:
  • Zvolte vhodné klíčová slova, která odpovídají tématu a cílové skupině webu. Používejte nástroje jako
  Google Keyword Planner nebo Ubersuggest pro analýzu konkurence a objemu vyhledávání.
  • Optimalizujte obsah webu pro klíčová slova, která jste zvolili. Používejte je v nadpisech, podnadpisech,
  odstavcích, meta tagoch a URL adresách. Snažte se psát kvalitní, originální a užitečný obsah, který
  poskytuje hodnotu čtenářům a odpovídá na jejich dotazy.
  • Zlepšete technickou stránku webu pro rychlost načítání, responzivitu, bezpečnost a strukturu.
  Používejte nástroje jako Google PageSpeed Insights nebo GTmetrix pro měření a zjišťování problémů.
  Opravte chyby 404, duplicitní obsah, špatné odkazy a další faktory, které mohou snižovat hodnocení
  webu ve vyhledávačích.
  • Budujte autoritu a popularitu webu pomocí zpětných odkazů z jiných relevantních a důvěryhodných
  zdrojů. Používejte strategie jako guest posting, PR články, sociální média, influencer marketing nebo
  emailový marketing pro získávání odkazů. Sledujte kvalitu a diverzitu odkazů pomocí nástrojů jako
  Ahrefs nebo Moz.
  • Měřte a analyzujte výsledky SEO kampaně pomocí nástrojů jako Google Analytics nebo Google Search
  Console. Sledujte metriky jako návštěvnost, konverze, pozice ve vyhledávačích, klikatost a další.
  Vyhodnoťte úspěšnost SEO strategie a proveďte potřebné úpravy podle dat.

  View Slide

 17. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
  (strategie)

  View Slide

 18. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE
  (strategie)
  Jak dělat sběr dat - klíčových slov pro analýzu klíčových slov pro SEO na web medio.cz
  Sběr dat - klíčových slov je důležitým krokem pro optimalizaci webu pro vyhledávače (SEO). Klíčová slova jsou slova nebo fráze, které uživatelé
  zadávají do vyhledávačů, když hledají informace, produkty nebo služby. Sběr dat - klíčových slov znamená zjistit, jaká klíčová slova jsou pro váš web
  relevantní, jak často jsou vyhledávána a jak silná je konkurence.
  Pro sběr dat - klíčových slov pro SEO na web medio.cz můžete použít několik nástrojů a metod. Některé z nich jsou:
  - Google Keyword Planner: Tento nástroj vám umožní zadat téma nebo doménu a zobrazit vám seznam souvisejících klíčových slov s odhadovaným
  počtem vyhledávání a úrovní konkurence. Můžete také zadat vlastní klíčová slova a zjistit jejich výkon.
  - Google Trends: Tento nástroj vám ukáže, jak se mění zájem o určitá klíčová slova v čase a podle regionu. Můžete tak identifikovat sezónní nebo
  aktuální trendy a přizpůsobit svůj obsah podle nich.
  - Google Search Console: Tento nástroj vám poskytne informace o tom, jak se váš web zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Můžete vidět, jaká
  klíčová slova generují návštěvnost na váš web, jak často se váš web objevuje na první stránce vyhledávání a jaké jsou klikací míry a doba pobytu na
  vašich stránkách.
  - Konkurenční analýza: Tato metoda spočívá v tom, že si prohlédnete weby vašich konkurentů a zjistíte, jaká klíčová slova používají, jaký mají obsah
  a jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Můžete tak odhalit mezery v trhu nebo inspiraci pro vlastní strategii.
  - Nástroje třetích stran: Existuje mnoho dalších nástrojů, které vám mohou pomoci s sběrem dat - klíčových slov, jako jsou například SEMrush,
  Ahrefs, Moz nebo Ubersuggest. Tyto nástroje vám nabízejí různé funkce a metriky pro analýzu klíčových slov, jako jsou například objem vyhledávání,
  obtížnost hodnocení, míra konverze nebo návrhy na dlouhý ocas.
  Sběr dat - klíčových slov je proces, který byste měli provádět pravidelně a aktualizovat podle změn ve vašem oboru nebo ve vyhledávačích. Sběr dat -
  klíčových slov vám pomůže lépe porozumět potřebám a záměrům vašich potenciálních zákazníků a vytvořit obsah, který jim bude odpovídat a přinést
  jim hodnotu.

  View Slide

 19. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  ČÍM LÉPE SE PTÁTE, TÍM
  LEPŠÍ ODPOVĚD
  DOSTANETE
  LANGUAGE MODEL PROMPT OPTIMIZATION
  OPTIMALIZACE DOTAZU PRO JAZYKOVÉ MODELY
  LMPO

  View Slide

 20. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV

  View Slide

 21. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV

  View Slide

 22. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV

  View Slide

 23. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CHAT GPT PRO ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV

  View Slide

 24. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  AIPRM FOR CHATGPT

  View Slide

 25. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  SROVNÁNÍ GPT CHAT VS BING

  View Slide

 26. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  A CO BARD? MŮŽEME HO V ČESKU POUŽÍVAT?

  View Slide

 27. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  A CO BARD? MŮŽEME HO V ČESKU POUŽÍVAT?


  View Slide

 28. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  A CO BARD? MŮŽEME HO V ČESKU POUŽÍVAT?


  View Slide

 29. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  GOOGLE BARD

  View Slide

 30. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  SROVNÁNÍ JAZYKOVÝCH MODELŮ

  View Slide

 31. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  TVORBA TEXTŮ

  View Slide

 32. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  ChatSpot (alpha)

  View Slide

 33. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  Copy.ai

  View Slide

 34. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  Copy.ai

  View Slide

 35. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  Jasper.ai

  View Slide

 36. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  Jasper.ai

  View Slide

 37. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  SROVNÁNÍ

  View Slide

 38. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  JE TOHO MNOHEM VÍC!

  View Slide

 39. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  TVŮRCE OBRÁZKŮ Z MICROSOFT BINGU (anglicky)

  View Slide

 40. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  STABLE DIFFUSION (anglicky)

  View Slide

 41. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  MIDJOURNEY (anglicky)

  View Slide

 42. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  DALL-E (anglicky)

  View Slide

 43. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  TOHLE NEMŮŽEME DĚLAT
  PO JEDNOM RUČNĚ
  Budou vznikat
  NÁSTROJE A API
  a další integrace

  View Slide

 44. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  API PRO CHAT GPT

  View Slide

 45. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  API PRO CHAT GPT

  View Slide

 46. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  AI WRITER: GPT FOR SHEETS AND DOCS

  View Slide

 47. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  AI PRO GENEROVÁNÍ ALT POPISKŮ

  View Slide

 48. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  =GPT3() DEMO TEMPLATE

  View Slide

 49. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  WORDPRESS PLUGINY PRO GENEROVÁNÍ
  OBRÁZKŮ

  View Slide

 50. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CANVA TEXT TO IMAGE

  View Slide

 51. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR

  View Slide

 52. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  COLLABIM SE NECHTĚL PŘÍLIŠ
  VYJADŘOVAT

  View Slide

 53. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  SEMOR

  View Slide

 54. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  SURFER

  View Slide

 55. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CONTENT KING

  View Slide

 56. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  MARKETING MINER

  View Slide

 57. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  MARKETING MINER – UKÁZKA KLASIFIKACE

  View Slide

 58. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  CHAT GPT PLUGINY

  View Slide

 59. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  MŮŽETE SI DOTRÉNOVAT VLASTNÍ MODEL

  View Slide

 60. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ
  @PAVELUNGR
  LÍBÍ SE VÁM PŘEDNÁŠKA?
  ŘEKNĚTE TO OSTATNÍM!
  PSÁT MI MÚŽETE NA [email protected]
  [email protected]
  +420 608 654 501
  www.pavelungr.cz
  PavelUngr
  pavelungr
  PavelUngr
  Pavel Ungr SEO konzultant

  View Slide