Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jak vyrobit aplikaci pro Android

8fafd9d1a430a1e843478f00c3da924a?s=47 petrnohejl
February 18, 2012

Jak vyrobit aplikaci pro Android

Tutoriál z Android Dev Campu 2012 v Praze.

8fafd9d1a430a1e843478f00c3da924a?s=128

petrnohejl

February 18, 2012
Tweet

More Decks by petrnohejl

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Tutoriál: Jak vyrobit aplikaci pro Android

 2. Android Dev Camp 2012 Petr Nohejl @petrnohejl www.petrnohejl.cz

 3. Co budeme dělat?

 4. Naučíme se… 1) Založit nový projekt 2) Vytvářet aktivity 3)

  Používat resources 4) Navrhovat GUI
 5. Budeme potřebovat… • Znalosti jazyka Java • Eclipse & Android

  SDK • Androidí zařízení
 6. 1. Nový projekt

 7. Nový projekt v Eclipse… • Build SDK target • Package

  name • Minimum SDK version
 8. Struktura projektu… • /src • /res • /gen • /assets

  • manifest
 9. Manifest… • Version • Install location • Min SDK version

  • Target SDK version • Permissions • Activities
 10. 2. Aktivity

 11. Aktivita… 1 aktivita =

 12. Životní cyklus… onCreate() onResume() Activity running… onPause() onDestroy()

 13. Vyzkoušej si… Log.d(" Foo ", " Bar "); a sleduj

  LogCat (DDMS)
 14. 3. Resources

 15. Resources… • Xml formát • Resource id (R.id, R.layout, R.string,

  R.drawable, R.color, …) • Problémy s resources? Eclipse menu > Project > Clean…
 16. Typy resources… • /layout • /values • /drawable • /menu

 17. Qualifiers… • /drawable-hdpi (-mdpi, -ldpi, …) • /values-cs (-en, -de,

  …) • /layout-large-land • Priority…
 18. Typy values… • <string /> • <dimen /> • <color

  /> • <style />
 19. Rozměry… • dp (density independent pixels) • sp (scale independent

  pixels) • px (pixels)
 20. 4. GUI

 21. Layouts… <LinearLayout />

 22. Layouts… <RelativeLayout />

 23. Layouts… • <FrameLayout /> • <TableLayout /> • <AbsoluteLayout />

  • <ScrollView />
 24. Views… • <TextView /> • <ImageView /> • <EditText />

  • <Button /> • <ListView />
 25. Co dál?

 26. Vývojářská příručka… • http://d.android.com/guide/

 27. Díky a nashledanou!

 28. None