Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Analiza Algoritmilor de Sortare pe Arhitecturi Paralele

Analiza Algoritmilor de Sortare pe Arhitecturi Paralele

Radu Potop

July 07, 2011
Tweet

More Decks by Radu Potop

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Analiza Algoritmilor de Sortare
  pe Arhitecturi Paralele
  Radu Potop

  View full-size slide

 2. Scopul

  Prezentarea și analiza a unei serii de algoritmi de sortare

  Paralelizarea algoritmilor

  Obținerea de rezultate experimentale ale algoritmilor paraleli

  Construirea de algoritmi paraleli hibrizi

  Obținerea de rezultate experimentale ale algoritmilor hibrizi

  View full-size slide

 3. Motivația

  Fascinația personală pentru algoritmi de sortare

  Dorința de a construi și rula astfel de algoritmi pe arhitecturi
  paralele

  Dorința de a construi algoritmi de sortare hibrizi și de a descoperi
  dacă aceștia oferă sporuri de performanță

  Metoda de cercetare - predominant experimental

  View full-size slide

 4. Categorii de algoritmi de sortare
  Dupa metoda generală de lucru:

  Inserție (insertion sort, shellsort, cyclesort)

  Selecție (selection sort, heapsort)

  Partiționare (quicksort, introsort)

  Interclasare (mergesort, timsort)
  Am ales câțiva:

  Quicksort, Mergesort - divide et impera

  Selection sort, Heapsort

  View full-size slide

 5. Quicksort, Mergesort

  Algoritmi recursivi

  Împart lista de intrare în sub-liste

  Rulează recursiv pe aceste sub-liste

  n=1 cazul de bază

  Apelurile => arbore de recurență

  Quicksort și Mergesort:

  Quicksort: cazul nefavorabil: - arborele de recurență devine
  liniar
  T(n)
  T(n/2) T(n/2)
  T(n/4) T(n/4) T(n/4) T(n/4)
  T(1) T(1) T(1) T(1) T(1) T(1) T(1) T(1)
  T (n/2k )
  Ο(nlog (n))
  Ο(n2)

  View full-size slide

 6. Paralelizarea algoritmilor

  Algoritmii "divide et impera" - pot fi paralelizați cel mai ușor

  Firele de execuție nu trebuie să se sincronizeze

  Nu facem paralelizarea în funcție de nr. de procesoare

  Paralelizare în funcție de nivelul de recurență

  La fiecare nivel de recurență putem lansa procese separate

  Arborele de procese se va suprapune arborelui de recurență al
  algoritmului
  Ο(
  n
  p
  log(
  n
  p
  ))

  View full-size slide

 7. Paralelizarea algoritmilor

  N0 – nivelul rădăcină, apelul inițial al funcției

  N1 – rezultatul a apeluri ale funcției, fiecare pe câte o sub-listă

  N2 – rezultatul a apeluri, fiecare pe câte o sub-listă a nivelului
  anterior

  La fiecare nivel putem lansa procese
  N0
  N1
  N2
  N3
  21
  2i
  22

  View full-size slide

 8. Paralelizarea algoritmilor

  Ne vom limita la N0 - N3, respectiv 1, 2, 4 și 8 procese

  După ce acest nivel e depășit, algoritmul la rula în mod secvențial
  mai departe

  Între procese separate - comunicare (IPC) printr-un obiect de tip
  coadă

  Obiectul coadă e accesibil de către procesul părinte și cei doi
  copii ai săi (local)

  Între apeluri de funcție obișnuite - return

  View full-size slide

 9. Rezultate experimentale - cum am testat

  Listă aleatoare, listă sortată crescător, listă sortată descrescător

  Fiecare algoritm a fost rulat de 10 ori pe fiecare listă de intrare

  Fiecare algoritm a fost rulat pe liste de 10.000 (10k), 100.000
  (100k), 1.000.000 (1M) și 5.000.000 (5M) de elemente, nr nat.

  Rulați:

  în mod secvențial, pe 1 core

  în mod paralel 2 cores și 6 cores

  Comparați pentru corectitudine cu implementarea standard
  Python (Timsort)

  View full-size slide

 10. Rezultate experimentale – secvențial

  secvențial: Quicksort, Mergesort și Heapsort, 100k elemente

  Quicksort_first - depașește limita de recursivitate
  quicksort_first quicksort_middle quicksort_avg3 quicksort_minmax mergesort heapsort
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  1400
  lista aleatoare lista sortata crescator lista sortata descrescator
  ms

  View full-size slide

 11. Rezultate experimentale – paralel

  Am selectat Quicksort_middle și Mergesort

  2, 4 sau 8 procese pt. fiecare algoritm, 10k elemente, 2 cores
  quicksort_middle, 2p mergesort, 2p quicksort_middle, 4p mergesort, 4p quicksort_middle, 8p mergesort, 8p
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  lista aleatoare lista sortata crescator lista sortata descrescator
  ms

  View full-size slide

 12. Rezultate experimentale – paralel

  10k elemente, 6 cores

  Diferențele sunt mult mai mici pe 6 cores

  Pe măsură ce lista de intrare devine mai mare diferențele dispar
  quicksort_middle, 2p mergesort, 2p quicksort_middle, 4p mergesort, 4p quicksort_middle, 8p mergesort, 8p
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  lista aleatoare lista sortata crescator lista sortata descrescator
  ms

  View full-size slide

 13. Rezultate experimentale – secvențial vs. paralel

  Eliminăm listele sortate crescător și descrecător. Random, 5M:

  Mergesort paralel vs. secvențial: 56404ms vs. 31698ms

  Quicksort paralel - performanțe slabe
  quicksort_middle
  mergesort
  quicksort_middle, 2p
  mergesort, 2p
  quicksort_middle, 4p
  mergesort, 4p
  quicksort_middle, 8p
  mergesort, 8p
  0
  10000
  20000
  30000
  40000
  50000
  60000
  70000
  secvential 2 cores 6 cores
  ms

  View full-size slide

 14. Construirea algoritmilor hibrizi

  Compuși din doi algoritmi:

  unul de tip divide et impera

  unul secvențial

  Odată ce algoritmul principal trece de un anumit nivel va avea
  performanțe slabe - overhead

  De la un anumit nivel vom trece la un algoritm secvențial

  Cel secvențial va avea performanțe mai bune pe liste mici

  View full-size slide

 15. Construirea algoritmilor hibrizi

  Selection sort va avea performanțe mai bune pe liste de 1000 el.

  După 4000 elemente, performanțele sale se degradează
  quicksort_middle mergesort heapsort selection
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  lista aleatoare
  ms

  View full-size slide

 16. Construirea algoritmilor hibrizi

  Am ales nivelul de recurență 12,
  Niveluri de recurență pt
  fiecare lungime
  Lungimea listei sortate de
  sub-algoritm
  10k≈213
  100k≈217
  1M≈220
  5M≈222
  212 =4096
  10k/4096≈2
  100k/4096≈24
  1M/4096≈244
  5M/4096≈1220

  View full-size slide

 17. Construirea algoritmilor hibrizi
  Descrierea completă a algoritmului:

  până la nivelul 1, 2 sau 3 vom lansa procese separate (2, 4
  respectiv 8)

  până la nivelul 12 vom rula algoritmul secvențial

  de la nivelul 12 vom rula sub-algoritmul pe liste mici

  dacă lista de intrare e mai mică de 4096, sub-algoritmul nu va
  intra în funcțiune => algoritm adaptiv

  View full-size slide

 18. Rezultate experimentale - algoritmi hibrizi

  Quicksort cu Heap și Selection

  Mergesort cu Heap și Selection

  1M elemente, 2p
  quicksort
  mergesort
  quicksort P
  mergesort P
  quick_selection H
  quick_heap H
  merge_selection H
  merge_heap H
  0
  2000
  4000
  6000
  8000
  10000
  12000
  14000
  16000
  secvential 2 cores 6 cores
  ms

  View full-size slide

 19. Concluzii ale experimentelor

  Quicksort - rezultate slabe

  Mergesort - și mai rapid după hibridizare

  Mergesort cu selection sort - cel mai rapid:

  de 1.90 ori mai rapid decât mergesort secvențial în medie,
  (2.14 max)

  de 1.10 ori mai rapid decât mergesort paralel simplu în
  medie, (1.22 max)

  Varianta cu 4 procese - performanțe constante atât pe 2 cores cât
  și pe 6 cores, varianta cu 2 procese dispusă la fluctuații

  View full-size slide

 20. Concluzii și posibilități de îmbunătățire

  Am construit un algoritm paralel hibrid adaptiv

  Odată ce avem acest algoritm putem să-l implementăm pe
  arhitecturi cum este CUDA:

  programe generale rulate pe GPU

  procesoare puternic paralele

  un nr. mare de cores (480)

  mai rapid decât CPU pt asemenea task-uri

  View full-size slide