$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Detekcja cech dystynktywnych kanałów Dowodzenia i Kontroli (C2)

secman
June 14, 2018

Detekcja cech dystynktywnych kanałów Dowodzenia i Kontroli (C2)

secman

June 14, 2018
Tweet

Other Decks in Research

Transcript

 1. Detekcja cech
  dystynktywnych kanałów
  Dowodzenia i Kontroli (C2)
  Bartosz Jerzman
  White Cat Security

  View Slide

 2. O czym?
  - Czym różni się fałszywy TLS od prawdziwego?
  - Co to jest beaconing?
  - Czy można wykryć komunikację C2 grup APT?

  View Slide

 3. O mnie?
  analizuję narzędzia i techniki atakujących
  techniki detekcji
  ( TI ->SOC -> SIEM, TH ) MITRE ATT&CK
  wyniki

  View Slide

 4. Cechy charakterystyczne komunikacji C2
  T1090: Connection Proxy T1032: Standard Cryptographic
  Protocol
  T1188: Multi-hop Proxy
  T1092: Communication Through
  Removable Media
  T1132: Data Encoding T1219: Remote Access Tools
  T1095: Standard Non-Application
  Layer Protocol
  T1024: Custom Cryptographic
  Protocol
  T1043: Commonly Used Port
  T1094: Custom Command and
  Control Protocol
  T1026: Multiband Communication T1071: Standard Application Layer
  Protocol
  T1205: Port Knocking T1102: Web Service T1172: Domain Fronting
  T1008: Fallback Channels T1105: Remote File Copy T1065: Uncommonly Used Port
  T1001: Data Obfuscation T1104: Multi-Stage Channels T1079: Multilayer Encryption
  https://attack.mitre.org/wiki/Command_and_Control

  View Slide

 5. Przykłady C2 stosowane przez APT
  • FakeTLS - grupa LAZARUS / Hidden Cobra:
  – Sony Pictures
  – Bangladesh Bank - 81 mln $
  – KNF (Polska)
  • CobaltStrike - grupa Cobalt / FIN7/ Carbanak:
  – 100 banków, 40 krajów, 1 mld Euro
  – ATM

  View Slide

 6. FakeTLS - historia użycia

  View Slide

 7. FakeTLS a Kill Chain

  View Slide

 8. FakeTLS a Kill Chain
  makro - dropper
  smss.exe / lsm.exe

  View Slide

 9. FakeTLS w praktyce
  1. TCP handshake, brak zapytań DNS
  brak rozwiązywania nazw DNS
  port 443
  192.168.56.21 114.215.107.218

  View Slide

 10. FakeTLS w praktyce
  2. Client Hello
  Client Hello
  SNI: www.wetransfer.com
  192.168.56.21 114.215.107.218

  View Slide

 11. FakeTLS w praktyce
  2. Client Hello / Brak odpowiedzi C2
  Client Hello
  SNI: www.dropbox.com
  SNI: www.debian.org
  ….
  192.168.56.19 114.215.107.218

  View Slide

 12. FakeTLS w praktyce
  3a. Server Hello / Certificate/ Server Hello Done
  Server Hello
  192.168.56.19 114.215.107.218
  wymiana klucza: ECDHE
  uwierzytelnienie:ECDSA
  algorytm szyfr.: AES_256
  algorytm integralności: SHA

  View Slide

 13. FakeTLS w praktyce
  3b. Server Hello / Certificate/ Server Hello Done
  Certificate
  prawdziwy, ale wygasły certyfikat
  https://www.censys.io

  View Slide

 14. FakeTLS w praktyce
  SSL Handshake
  Client Hello
  192.168.56.19 114.215.107.218
  Server Hello,Certificate, Server Hello Done
  Client Key ExchangeChange Cipher Spec, Encrypted
  Handshake Msg
  Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
  Zaszyfrowane dane w tunelu SSL

  View Slide

 15. FakeTLS w praktyce
  Application Data Length == 8 (sic!)
  SSL Application Data
  192.168.56.21 114.215.107.218
  TLS_ECDHE_ECDSA_WITH
  _AES_256_CBC_SHA

  View Slide

 16. FakeTLS - profil TLS 1.0
  8 B
  192.168.56.19 114.215.107.218
  8 B
  24 B
  8 B
  4 B

  View Slide

 17. Profilowanie SSL - RE
  24 B

  View Slide

 18. Profilowanie SSL - detekcja
  Przepis:
  - Analizator ruchu sieciowego np. Bro-IDS
  - Analizator SSL/TLS - wielkość komunikatów Enc App Data
  - profile SSL - na podstawie analizy sieciowej w sandbox lub
  inżynierii wstecznej

  View Slide

 19. Detekcja za pomocą Bro (Security Onion)
  video

  View Slide

 20. Bad CobaltStrike - FIN7
  • beaconing - seanse łączności
  • Mellable C2 profile - elastyczność konfiguracji
  • C2 zewnętrzne: HTTP, HTTPS, DNS
  • C2 proxy: SMB

  View Slide

 21. Beacon <-> Cobalt Teamserver
  metadane - “heartbeat”
  HTTP GET
  Beacon Cobalt teamserver
  HTTP 200

  View Slide

 22. Komunikacja Beacon <->C2

  View Slide

 23. Komunikacja Beacon <->C2
  C2:
  zadanie
  Beacon:
  odpowiedź

  View Slide

 24. Detekcja Beaconingu - Jack Crook
  https://twitter.com/jackcr/status/992390807268352001

  View Slide

 25. Frequency - Analiza częstotliwości
  Przepis:
  ● Obliczamy odstępy między kolejnymi połączeniami
  HTTP,
  ● Obliczamy entropię (miarę losowości) wartości tych
  interwałów,
  ● Poziom detekcji powinien zniwelować “jitter”
  ● Zmodyfikowany skrypt securitykitten/bro_beacons.bro

  View Slide

 26. Frequency - Analiza częstotliwości
  W Cobaltstrike definiuje się wartość centralną seansów:
  sleep = 60s, jitter = 20% → [48s, 72s]
  mała entropia
  {1s, 60s, 1000s, 45s, 127s}
  duża entropia

  View Slide

 27. Analiza częstotliwości
  https://gist.github.com/securitykitten/a7edcee0932c556d5e26

  View Slide

 28. Podsumowanie
  • komunikacja C2 wprowadza anomalie odróżniające ją od
  komunikacji użytkowej
  • analiza narzędzi i technik atakującego przekuta w mądrą
  defensywę to:
  – większy koszt atakującego (brak aktualizacji skopiowanych
  certyfikatów)
  – długofalowa inwestycja (FakeTLS stosowany conajmniej od 2014)

  View Slide

 29. Dziękuję za uwagę
  Pytania?
  lub

  View Slide