Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Garbage Collection

Stefan Kanev
November 03, 2013

Garbage Collection

OpenFest 2013 talk about garbage collection

Stefan Kanev

November 03, 2013
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Garbage Collection
  Стефан Кънев
  http://skanev.com/
  @skanev
  OpenFest
  3 ноември 2013
  София

  View Slide

 2. Здравейте, аз съм Стефан

  View Slide

 3. DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS

  View Slide

 4. twitter @skanev
  github skanev
  blog http://skanev.com/

  View Slide

 5. Всеки път

  View Slide

 6. 03.11.2013

  View Slide

 7. I ❤︎ LEGACY

  View Slide

 8. @current_year = 2011
  ‑︎
  @current_year = 2012

  View Slide

 9. View Slide

 10. 2.0 & 2.1

  View Slide

 11. I ❤︎ LEGACY

  View Slide

 12. ?

  View Slide

 13. Garbage Collection

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. “The undecidability of liveness is a
  corollary to the halting problem”
  — Garbage Collection, Jones et al

  View Slide

 17. View Slide

 18. Stop-and-Copy
  1 hour coding
  6 hours debugging

  View Slide

 19. Garbage Collection

  View Slide

 20. View Slide

 21. BG PUBLIC ENEMY №1

  View Slide

 22. -а/-ът

  View Slide

 23. View Slide

 24. Ще деплойнем в пръдъкшън
  след като билда мине на
  кънтиниъс интегрейшъна.
  DISCLAIMER

  View Slide

 25. събирачи на смет
  свободни списъци
  пържоли
  корени

  View Slide


 26. View Slide

 27. Пълният член смуче!

  View Slide

 28. View Slide

 29. ЦСКА vs. Левски

  View Slide

 30. ЦСКА vs. Балкан Ботевград

  View Slide

 31. Долу пълния член!

  View Slide

 32. #ътставка

  View Slide


 33. View Slide

 34. i.Garbage Collection
  ii.Algorithms
  iii.Classifications
  iv.Languages
  v.Ruby 2.0 & Ruby 2.1

  View Slide

 35. i.Garbage Collection
  ii.Algorithms
  iii.Classifications
  iv.Languages
  v.Ruby 2.0 & Ruby 2.1

  View Slide

 36. Автоматично освобождаване на
  неизползваната памет, без
  баене от страна на програмиста

  View Slide

 37. това включва и Reference counting

  View Slide

 38. Не целя:
  kernel developer-и с Garbage Collector
  web developer-и с malloc()

  View Slide

 39. Целя:
  kernel developer-и с Garbage Collector
  web developer-и с malloc()

  View Slide

 40. Целя:
  Да добиете някаква представа за
  collector-ите и особеностите им

  View Slide

 41. Common misconceptions

  View Slide

 42. View Slide

 43. ✔! алокацията е по-бърза от malloc()

  View Slide

 44. ✘ паузи по минута са възможни

  View Slide

 45. heap
  памет, където обекти
  се алокират в
  произволен ред
  mutator
  програмата
  (променя паметта)
  roots
  стека и регистрите
  live set
  паметта, достъпна от
  корените
  pointer
  “стрелка” от един
  обект към друг
  cells/objects
  парчета управлявана
  памет
  garbage
  недостижимата памет

  View Slide

 46. i = 0
  while i < N:
  i += 1
  doSomething(i)

  View Slide

 47. Динамично алокиране

  View Slide

 48. View Slide

 49. <=>

  View Slide

 50. O(nlgn)

  View Slide

 51. cnlgn

  View Slide

 52. CPU cache
  virtual memory*

  View Slide

 53. различни приложения,
  различни pattern-и на работа

  View Slide

 54. сложен инженерен проблем

  View Slide

 55. i.Garbage Collection
  ii.Algorithms
  iii.Classifications
  iv.Languages
  v.Ruby 2.0 & Ruby 2.1

  View Slide

 56. REFERENCE COUNTING
  MARK & SWEEP
  MARK & COMPACT
  COPY

  View Slide

 57. Reference Counting

  View Slide

 58. 1. Всеки обект има брояч
  2. Всеки указател увеличава брояча
  3. Триенето на указател намалява
  4. free() когато брояча е нула
  Outline

  View Slide

 59. roots
  1 1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 60. roots
  1 2
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 61. roots
  1 1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 62. roots
  1 1 1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 63. roots
  1
  0 1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 64. roots
  0 1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 65. roots
  1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 66. просто & лесно

  View Slide

 67. View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. roots
  1 1
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 71. roots
  2 2
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 72. roots
  1 2
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 73. roots
  1 1
  Memory Leak
  REFERENCE
  COUNTING

  View Slide

 74. View Slide

 75. weak-refs
  разни алгоритми

  View Slide

 76. чисто решение няма
  трябва tracing

  View Slide

 77. View Slide

 78. roots
  1 1
  1
  1 1
  1
  1
  1
  1

  View Slide

 79. детерминизъм
  vs.
  паузи при големи обекти

  View Slide

 80. ✔; Проста имплементация
  ✔; Детерминистичност
  ✘ Инкрементации/декрементации
  ✘ Допълнителна памет
  ✘ Паузи при големи обекти*
  ✘ Не освобождава цикли
  ✔; Повече по-късно

  View Slide

 81. Reference Counting има много
  варианти

  View Slide


 82. View Slide

 83. x = []
  y = []
  id(x) == id(y)
  => False
  id([]) == id([])
  => True

  View Slide

 84. a = []
  a = id(a)
  b = []
  b = id(b)
  a == b

  View Slide

 85. #lolpython

  View Slide

 86. Mark & Sweep

  View Slide

 87. малко интро

  View Slide

 88. header header header
  heaps

  View Slide

 89. header
  off-heap storage

  View Slide

 90. Free list
  Heap
  Heap
  MARK/SWEEP

  View Slide

 91. 1. Започваме от root-овете
  2. Рекурсивно маркираме всичко, до
  което може да стигнем
  3. Трием немаркираното
  Outline

  View Slide

 92. roots
  MARK/SWEEP

  View Slide

 93. roots
  roots
  Garbage
  MARK/SWEEP

  View Slide

 94. Heap
  MARK/SWEEP

  View Slide

 95. Heap
  Fragmentation
  MARK/SWEEP

  View Slide

 96. ✔; Събира цикли
  ✔; По-икономичен (памет и процесор)
  ✘ Пауза за обхождане и събиране*
  ✘ Повече cache misses
  ✘ Недетерминистичен
  ✘ Нужда от свободна памет
  ✘ Линеен на спрямо heap-а

  View Slide

 97. Mark & Compact

  View Slide

 98. 1. Маркираме всичко
  2. Местим обекти в дупките
  3. Обновяваме указателите
  Outline

  View Slide

 99. MARK/COMPACT

  View Slide

 100. MARK/COMPACT

  View Slide

 101. STALE POINTERS
  MARK/COMPACT
  Active Memory Forwarding Adresses

  View Slide

 102. ✔; Евтина алокация
  ✔; Дефрагментира паметта
  ✘ Линейно на heap-а
  ✘ Копирането е бавно
  ✘ Няма свободни pointer-и (мести)

  View Slide

 103. Copy

  View Slide

 104. 1. Разделяме heap-а на две
  2. Алокираме в едната половина
  3. Копираме достижимото в другата
  Outline

  View Slide

 105. From space To space
  COPY

  View Slide

 106. From space To space
  COPY

  View Slide

 107. From space To space
  COPY

  View Slide

 108. ✔; Евтина алокация
  ✔; Дефрагментира паметта
  ✔; Линейно на живите обекти
  ✘ 50% място разхищение
  ✘ Трябва да мести обекти

  View Slide

 109. i.Garbage Collection
  ii.Algorithms
  iii.Classifications
  iv.Languages
  v.Ruby 2.0 & Ruby 2.1

  View Slide

 110. STOP-THE-WORLD
  vs.
  INCREMENTAL
  vs.
  PARALLEL
  vs.
  CONCURRENT

  View Slide

 111. STOP-THE-WORLD
  collector
  mutator

  View Slide

 112. INCREMENTAL
  sweep
  mutator
  mark
  ✔! Разпределени кратки паузи
  ✘ Overhead при алокация

  View Slide

 113. PARALLEL
  collector
  mutator

  View Slide

 114. CONCURRENT
  collector
  mutator
  ✔! Не спира света
  ✘ Overhead за синхронизация

  View Slide

 115. MOSTLY CONCURRENT
  collector
  mutator
  ✘ Мутатора и колектора се гонят

  View Slide

 116. CONSERVATIVE
  vs.
  PRECISE

  View Slide

 117. Трябва помощ от компилатора

  View Slide

 118. View Slide

 119. Weak generational hypothesis:
  Most objects die young

  View Slide

 120. 1. Разделяме heap-а на млади и стари
  2. Събираме основно младите (minor)
  3. От време на време събираме старата
  генерация (major cycle)
  Outline

  View Slide

 121. Old Generation New Generation
  roots

  View Slide

 122. Old Generation New Generation
  roots
  roots

  View Slide

 123. Old Generation New Generation
  roots
  roots

  View Slide

 124. Old Generation New Generation
  roots
  roots
  BUG

  View Slide

 125. WRITE
  BARRIER

  View Slide

 126. old ˠ young

  View Slide

 127. roots
  Old Generation New Generation
  remembered
  set

  View Slide

 128. i.Garbage Collection
  ii.Algorithms
  iii.Classifications
  iv.Languages
  v.Ruby 2.0 & Ruby 2.1

  View Slide

 129. Reference counting
  No cycle detection ;(

  View Slide

 130. Reference counting
  Full cycle detection

  View Slide

 131. Reference counting
  Almost full cycle detection

  View Slide

 132. __del__
  finalizers

  View Slide

 133. gc.garbage

  View Slide

 134. trololothon

  View Slide

 135. Mark and sweep
  Incremental, conservative (...)

  View Slide

 136. Java!

  View Slide

 137. View Slide

 138. 4

  View Slide

 139. 1
  SerialGC
  Stop-the-world copy for young generation
  Stop-the-world mark/compact for old
  generation

  View Slide

 140. 2
  ParallelGC
  Stop-the-world copy for young generation
  Stop-the-world mark/compact for old
  generation

  View Slide

 141. 3
  ConcMarkSweepGC
  Stop-the-world copy for young generation
  Mostly concurrent, non-compacting mark-
  sweep for older generation
  Fallback to stop-the-world compacting full
  collection

  View Slide

 142. 4
  G1GC
  Stop-the-world copy for young generation
  Mostly concurrent marking old generation
  Stop-the-world, mostly incremental
  compacting for old generation
  Fallback to stop-the-world compaction

  View Slide

 143. HotSpot
  JRockit
  IBM J9
  Azul Zing

  View Slide

 144. View Slide

 145. View Slide

 146. C
  C++

  View Slide

 147. Boehm-Demers Collector
  http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_Boehm/gc/

  View Slide

 148. malloc ! GC_MALLOC
  realloc ! GC_REALLOC

  View Slide

 149. scan the stack
  find all pointers
  mark/sweep

  View Slide

 150. detect memory leaks

  View Slide

 151. View Slide

 152. i.Garbage Collection
  ii.Algorithms
  iii.Classifications
  iv.Languages
  v.Ruby 2.0 & Ruby 2.1

  View Slide

 153. 2.0 & 2.1

  View Slide

 154. CoW friendly
  ‐︎
  copy-on-write

  View Slide

 155. View Slide

 156. View Slide

 157. View Slide

 158. RGenGC

  View Slide

 159. View Slide

 160. RARRAY_PTR(obj)

  View Slide

 161. #define RARRAY_PTR(a) \
  ((RBASIC(a)->flags & RARRAY_EMBED_FLAG) ? \
  RARRAY(a)->as.ary : \
  RARRAY(a)->as.heap.ptr)

  View Slide

 162. break lots of C extensions
  vs.
  non-generational GC

  View Slide

 163. Shady
  Sunny

  View Slide

 164. Shady objects,
  - go into the remembered set
  when shaded
  - do not get promoted in the old
  generation

  View Slide

 165. #define RARRAY_PTR(a) \
  ((VALUE *) \
  RARRAY_CONST_PTR(RGENGC_WB_PROTECTED_ARRAY ?\
  OBJ_WB_UNPROTECT((VALUE)a) : \
  ((VALUE)a)))

  View Slide

 166. incrementally update
  the C extensions

  View Slide

 167. incrementally update
  the virtual machine

  View Slide

 168. I ❤︎ LEGACY

  View Slide

 169. Books!

  View Slide

 170. View Slide

 171. DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS
  DEVELOPERS

  View Slide

 172. View Slide