Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Garbage Collection

Stefan Kanev
November 03, 2013

Garbage Collection

OpenFest 2013 talk about garbage collection

Stefan Kanev

November 03, 2013
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ?

 2. “The undecidability of liveness is a corollary to the halting

  problem” — Garbage Collection, Jones et al
 3. heap памет, където обекти се алокират в произволен ред mutator

  програмата (променя паметта) roots стека и регистрите live set паметта, достъпна от корените pointer “стрелка” от един обект към друг cells/objects парчета управлявана памет garbage недостижимата памет
 4. i = 0 while i < N: i += 1

  doSomething(i)
 5. <=>

 6. 1. Всеки обект има брояч 2. Всеки указател увеличава брояча

  3. Триенето на указател намалява 4. free() когато брояча е нула Outline
 7. ✔; Проста имплементация ✔; Детерминистичност ✘ Инкрементации/декрементации ✘ Допълнителна памет

  ✘ Паузи при големи обекти* ✘ Не освобождава цикли ✔; Повече по-късно
 8. x = [] y = [] id(x) == id(y) =>

  False id([]) == id([]) => True
 9. a = [] a = id(a) b = [] b

  = id(b) a == b
 10. 1. Започваме от root-овете 2. Рекурсивно маркираме всичко, до което

  може да стигнем 3. Трием немаркираното Outline
 11. ✔; Събира цикли ✔; По-икономичен (памет и процесор) ✘ Пауза

  за обхождане и събиране* ✘ Повече cache misses ✘ Недетерминистичен ✘ Нужда от свободна памет ✘ Линеен на спрямо heap-а
 12. ✔; Евтина алокация ✔; Дефрагментира паметта ✘ Линейно на heap-а

  ✘ Копирането е бавно ✘ Няма свободни pointer-и (мести)
 13. 1. Разделяме heap-а на две 2. Алокираме в едната половина

  3. Копираме достижимото в другата Outline
 14. ✔; Евтина алокация ✔; Дефрагментира паметта ✔; Линейно на живите

  обекти ✘ 50% място разхищение ✘ Трябва да мести обекти
 15. 1. Разделяме heap-а на млади и стари 2. Събираме основно

  младите (minor) 3. От време на време събираме старата генерация (major cycle) Outline
 16. 4

 17. 3 ConcMarkSweepGC Stop-the-world copy for young generation Mostly concurrent, non-compacting

  mark- sweep for older generation Fallback to stop-the-world compacting full collection
 18. 4 G1GC Stop-the-world copy for young generation Mostly concurrent marking

  old generation Stop-the-world, mostly incremental compacting for old generation Fallback to stop-the-world compaction
 19. Shady objects, - go into the remembered set when shaded

  - do not get promoted in the old generation
 20. DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS

  DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS