Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

From Novice to Expert

From Novice to Expert

HackConf 2016

Stefan Kanev

October 15, 2016
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. От начинаещ до експерт
  Стефан Кънев
  http://skanev.com/
  @skanev
  HackConf
  15 октомври 2016
  София

  View full-size slide

 2. усвояване на умения

  View full-size slide

 3. как ставаш (много) добър в нещо?

  View full-size slide

 4. Пътят към майсторството

  View full-size slide

 5. два примера

  View full-size slide

 6. начинаещи опитни

  View full-size slide

 7. Същото нещо помага
  на едните и пречи на
  другите

  View full-size slide

 8. …докато е готово
  …докато се запече
  …добави на вкус

  View full-size slide

 9. 1. Различен резултати при
  идентични подходи

  2. Различно разбиране на
  идентични инструкции

  View full-size slide

 10. как да си обясним това?

  View full-size slide

 11. The Dreyfus Model
  of Skill Acquisition

  View full-size slide

 12. Здравейте, аз съм Стефан
  и съм програмист

  View full-size slide

 13. twitter: @skanev
  github: skanev
  blog: http://skanev.com/

  View full-size slide

 14. ⽃⽄ Ruby, Ruby, Ruby ̆̇㽈

  View full-size slide

 15. имам 10+ години опит
  (“на CV” съм експерт)

  View full-size slide

 16. от всичко това имам някои
  интересни наблюдения

  View full-size slide

 17. The Dreyfus Model
  of Skill Acquisition

  View full-size slide

 18. 1
  2
  3
  4
  5
  Novice
  Advanced Beginner
  Competent
  Proficient
  Expert

  View full-size slide

 19. 1 Novice
  • Никакъв или почти никакъв опит
  • Искат да успеят, не да се научат
  • Не знаят как да реагират при грешки
  • Функционират добре с ясни и контекстно-
  независими инструкции
  • Голямата картинка им пречи

  View full-size slide

 20. • Започват малко по малко да излизат от
  фиксираните правила
  • Могат да изпълняват задачи сами, но им е
  трудно да се ориентират при проблеми
  • Искат информация бързо – само каквото им
  трябва, не голямата картинка
  • Могат да използват съвет в контекст, който
  им е познат от предишен опит
  2 Advanced Beginner

  View full-size slide

 21. • Започват да развиват концептуални модели
  как работят нещата и да ги ползват
  • Могат да се ориентират при проблеми
  (debugging и troubleshooting)
  • Могат да прилагат съвети от експерти (и ги
  търсят)
  • Могат да менторират начинаещи и не
  дразнят експертите (твърде много)
  3 Competent

  View full-size slide

 22. 4 Proficient
  • Могат да се развиват самостоятелно – да
  рефлектират над собственото си изпълнение
  и да намерят път напред
  • Нуждаят се от голямата картинка и се
  дразнят на опростявания
  • Могат да се учат от опита на другите
  • Могат да прилагат максими и по-широки
  принципни модели

  View full-size slide

 23. • Най-добрите в сферата (горните 5%)
  • Постоянно търсят усъвършенстване
  • Запопчват да разчитат основно на интуиция,
  а не на разум. Често това е бич за другите.
  • Промяна в перспективата: от външен
  наблюдател към част от системата
  • Добре знаят как да отсейват важното от
  маловажното в една ситуация
  5 Expert

  View full-size slide

 24. 1
  2
  3
  4
  5
  Novice
  Advanced Beginner
  Competent
  Proficient
  Expert

  View full-size slide

 25. 1
  2
  3
  4
  5
  никакъв контекст
  много контекст, big picture

  View full-size slide

 26. 1
  2
  3
  4
  5
  правила и стъпки
  интуиция и предишен опит

  View full-size slide

 27. 1
  2
  3
  4
  5
  бързи резултати
  задълбочено разбиране

  View full-size slide

 28. 1
  2
  3
  4
  5
  Novice
  Advanced Beginner
  Competent
  Proficient
  Expert

  View full-size slide

 29. Дрейфус на практика
  (какво ми се искаше да знам преди 10 години)

  View full-size slide

 30. 1 2 3 4 5
  6 7 8 9

  View full-size slide

 31. 1
  self-awareness идва на по-
  високите нива

  View full-size slide

 32. вероятно не знаете, че грешите

  View full-size slide

 33. не знаете как да продължите

  View full-size slide

 34. потърсете някой по-опитен

  View full-size slide

 35. експертите не непременно са
  добри учители
  2

  View full-size slide

 36. ранната фаза им е далечна

  View full-size slide

 37. преподаването също е умение, в
  което минаваш през петте фази

  View full-size slide

 38. помагайте им да ви помогнат

  View full-size slide

 39. отнема десетина години да
  станеш експерт, но трябва и
  добър подход
  3

  View full-size slide

 40. “ако ставаше с гледане, кучето
  щеше да е най-добрия месар”

  View full-size slide

 41. трябва метод

  View full-size slide

 42. 1. Задача, върху която да работите
  по-дълго
  2. Подходяща сложност –
  предизвикателна, но по силите ви
  3. Feedback цикъл – да разбирате
  какво е добре и какво не
  4. Възможност за повторение и
  корекция
  Какво е нужно?

  View full-size slide

 43. формалните модели помагат
  само първите нива – за другото
  трябва опит
  4

  View full-size slide

 44. с курсове ще стигнете само
  донякъде

  View full-size slide

 45. повторението е ключово
  5

  View full-size slide

 46. Най-доброто нещо™:
  Решете един и същи проблем
  няколко пъти, ползвайки
  различни вариации

  View full-size slide

 47. поемайте отговорност – не
  правете нещо, само защото
  експерта така е казал
  6

  View full-size slide

 48. На края на деня, вие сте
  отговорни за собствената си
  работа. Трябва да разбирате
  защо сте я свършили по
  определен начин.

  View full-size slide

 49. ученето става най-добре с
  имитация
  7

  View full-size slide

 50. 1. Имитирайте
  2. Асимилирайте
  3. Адаптирайте

  View full-size slide

 51. една схема не работи за всички
  8

  View full-size slide

 52. Бъдете критични към
  материала/подхода, с който
  работите и търсете друг, ако
  той не ви пасва съвсем

  View full-size slide

 53. намерете си учител
  9

  View full-size slide

 54. 1 2 3 4 5
  6 7 8 9
  ако трябва да запомните 2 неща…

  View full-size slide

 55. 1 2 3 4 5
  6 7 8 9
  ако трябва да запомните 2 неща…

  View full-size slide

 56. намерете си учител
  9
  повторението е ключово
  5

  View full-size slide

 57. Благодаря ви!
  Стефан Кънев
  http://skanev.com/
  @skanev
  HackConf
  15 октомври 2016
  София

  View full-size slide