Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

From Novice to Expert

From Novice to Expert

HackConf 2016

Stefan Kanev

October 15, 2016
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 1 Novice • Никакъв или почти никакъв опит • Искат

  да успеят, не да се научат • Не знаят как да реагират при грешки • Функционират добре с ясни и контекстно- независими инструкции • Голямата картинка им пречи
 2. • Започват малко по малко да излизат от фиксираните правила

  • Могат да изпълняват задачи сами, но им е трудно да се ориентират при проблеми • Искат информация бързо – само каквото им трябва, не голямата картинка • Могат да използват съвет в контекст, който им е познат от предишен опит 2 Advanced Beginner
 3. • Започват да развиват концептуални модели как работят нещата и

  да ги ползват • Могат да се ориентират при проблеми (debugging и troubleshooting) • Могат да прилагат съвети от експерти (и ги търсят) • Могат да менторират начинаещи и не дразнят експертите (твърде много) 3 Competent
 4. 4 Proficient • Могат да се развиват самостоятелно – да

  рефлектират над собственото си изпълнение и да намерят път напред • Нуждаят се от голямата картинка и се дразнят на опростявания • Могат да се учат от опита на другите • Могат да прилагат максими и по-широки принципни модели
 5. • Най-добрите в сферата (горните 5%) • Постоянно търсят усъвършенстване

  • Запопчват да разчитат основно на интуиция, а не на разум. Често това е бич за другите. • Промяна в перспективата: от външен наблюдател към част от системата • Добре знаят как да отсейват важното от маловажното в една ситуация 5 Expert
 6. 1. Задача, върху която да работите по-дълго 2. Подходяща сложност

  – предизвикателна, но по силите ви 3. Feedback цикъл – да разбирате какво е добре и какво не 4. Възможност за повторение и корекция Какво е нужно?
 7. На края на деня, вие сте отговорни за собствената си

  работа. Трябва да разбирате защо сте я свършили по определен начин.
 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ако

  трябва да запомните 2 неща…
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ако

  трябва да запомните 2 неща…