Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Python 0 2014

Stefan Kanev
February 26, 2014

Python 0 2014

Stefan Kanev

February 26, 2014
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с
  Python

  View Slide

 2. Алек Андреев

  Виктория Христова

  Георги Шопов

  Дейвид Танков

  Евгени Кунев

  Йоан Карадимов

  Йордан Джамбазов

  Кирил Владимиров

  Людмил Митев

  Николай Бачийски

  Орлин Христов

  Стефан Кънев

  View Slide

 3. днес:
  !
  (I) административни неща
  (2) съвсем малко Python
  !
  но преди това…
  !

  View Slide

 4. Искаме да
  отпишете курса!

  View Slide

 5. труден
  страшен

  View Slide

 6. View Slide

 7. 60%
  няма дори да се опитат да завършат

  View Slide

 8. 8%
  ще бъдат хванати, че преписват и ще повтарят

  View Slide

 9. 3%
  ще имат 6

  View Slide

 10. какво се очаква от
  вас?

  View Slide

 11. не си водите бележки

  View Slide

 12. не ви четем лекции

  View Slide

 13. не, няма да зубрите

  View Slide

 14. да задавате въпроси

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. да пишете домашните
  си

  View Slide

 18. да участвате в час и
  във форума

  View Slide

 19. да изключвате
  телефоните си

  View Slide

 20. ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 21. стил

  View Slide

 22. автоматизирано
  тестване

  View Slide

 23. version control

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. питон
  пайтън
  питоня

  View Slide

 27. ООП

  View Slide

 28. функционален
  стил

  View Slide

 29. процедурен

  View Slide

 30. динамичен
  duck typing

  View Slide

 31. прост и красив

  View Slide

 32. def real_knights(knights):
  return ['Sir ' + knight.capitalize() for knight in knights]
  >>> real_knights(['robin', 'lancelot', 'galahad'])
  ['Sir Robin', 'Sir Lancelot', 'Sir Galahad']

  View Slide

 33. Python е бавен?

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. Свободен!

  View Slide

 37. GvR
  Guido van Rossum
  Benevolent
  Dictator For
  Life

  View Slide

 38. Испанската инквизиция
  (Не я очаквахте, нали?)

  View Slide

 39. Monty Python

  View Slide

 40. Python 3.3
  Python 2.7

  View Slide

 41. Организационни

  View Slide

 42. 1 2 3

  View Slide

 43. 1 Лекции

  View Slide

 44. понеделник 19:00
  зала 325
  сряда 19:00
  зала 200

  View Slide

 45. 1 Лекции
  2 Сайт

  View Slide

 46. http://fmi.py-bg.net/
  [email protected]

  View Slide

 47. домашни +
  форум +
  предизвикателства

  View Slide

 48. 1 Лекции
  2 Сайт
  3 Сбирки извън ФМИ

  View Slide

 49. Торонто

  View Slide

 50. Торонто

  View Slide

 51. Оценяване

  View Slide

 52. система с точки
  (gamification)

  View Slide

 53. Скалата

  View Slide

 54. Задължителните

  View Slide

 55. Задачите
  • шест броя (оптимистично)

  • предават се онлайн

  • проверяват се автоматично

  • 0-10 точки

  • имате право да пропуснете две

  • решенията стават публични след крайния срок

  View Slide

 56. Тестове
  • два броя

  • 30 въпроса за един час

  • 30 точки всеки

  View Slide

 57. Проекти
  • на края на семестъра

  • milestones през семестъра

  • вие измисляте

  • 60 точки

  • 20 за функционалност, 20 за стил, 20 за тестове

  • да работят е задължително, но не и достатъчно

  View Slide

 58. Участие в час
  • Мъфин или Snickers!

  • обикновено на тях има кодове, които ви носят 1 точка

  • насърчават да не спите в час

  • получавате ги за добро включване

  • например: въпрос, отговор или коментар

  • много глупости водят до захарна болест

  View Slide

 59. Участие в сайта
  • добър пост на форумите

  • добър коментар на чуждо решение

  View Slide

 60. Помощ с материалите
  • лекциите са с отворен код

  • оправяне на грешки

  • примери от лекции

  • ваши допълнения

  View Slide

 61. Предизвикателства
  • малки задачи, относително често

  • малки: 4-10 реда решение

  • често: 1-2 пъти в седмицата

  • имате по 2 дена за всяка

  View Slide

 62. Хитринки
  • малки съвети, които публикуваме от време на време

  • ще може да предлагате вашите

  • добрите ще бъдат възнаградявани с бонус точки

  View Slide

 63. Въпроси?

  View Slide