Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

За смъртта на TDD

За смъртта на TDD

Презентацията от PlovdivConf 2014

Stefan Kanev

May 17, 2014
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. За смъртта на TDD
  Стефан Кънев

  http://skanev.com/

  @skanev
  PlovdivConf

  17 май 2014

  Пловдив

  View Slide

 2. DHH
  (David Heinemeier Hansson)

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. Кратката версия: греши

  View Slide

 11. Риторика
  в две стъпки

  View Slide

 12. Test-driven

  View Slide

 13. Представя малка част за
  цялата картинка
  1.

  View Slide

 14. нишови практики

  View Slide

 15. Казва: въобще не са добра
  идея
  Има предвид: не му вършат
  работа за Basecamp
  2.

  View Slide

 16. Q.E.D.

  View Slide

 17. все пак:
  повдига валидни
  притеснения

  View Slide

 18. Диалог

  View Slide

 19. View Slide

 20. Дългата версия: …

  View Slide

 21. GOOS
  Mocks
  Test-induced design damage
  Hexagonal Architecture
  TDD

  View Slide

 22. x
  y
  z

  View Slide

 23. Здравейте, аз съм Стефан

  View Slide

 24. Twitter @skanev
  GitHub @skanev
  Blog skanev.com

  View Slide

 25. 1. test-first vs. test-after
  2. hexagonal architecture
  3. mocking & isolation
  4. валидните притеснения
  План
  1.
  2.
  3.
  4.

  View Slide

 26. TEST-FIRST TEST-AFTER
  1.

  View Slide

 27. View Slide

 28. “Ако имах повече време, щях да
  напиша по-кратко писмо”

  !
  — Паскал, Твен, Франклин, т.н.

  View Slide

 29. “The essence of writing
  is rewriting”

  View Slide

 30. При четимия код е същото:
  ревизирането е ключа е към
  разбираемостта

  View Slide

 31. View Slide

 32. ВХОД ИЗХОД

  View Slide

 33. една история

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. 1. Зареди си кода
  2. Изтрий всичко от базата
  3. Добави в една таблица
  4. Добави в другата
  5. Свържи ги
  Създай .rb файл, в който:

  View Slide

 37. пускане
  грешка
  промяна

  View Slide

 38. Същата идея: малки стъпки с
  честа обратна връзка

  View Slide

 39. кога не работи?

  View Slide

 40. ВХОД ИЗХОД

  View Slide

 41. Кога не правя test-first:

  1. Когато не пиша тестове
  2. Когато не съм много
  неуверен в интерфейса

  View Slide

 42. 2.
  Hexagonal Architecture

  View Slide

 43. hexagonal
  architecture

  View Slide

 44. шестоъгълна
  архитектура

  View Slide

 45. Как са направим бизнес
  логиката независима от
  GUI-то/базата/framework-а?

  View Slide

 46. Controller
  Model
  Database
  View
  Бизнес логика

  View Slide

 47. Бизнес логика
  Order
  Transaction
  User
  <>
  Controller
  View
  <>
  Model
  Database

  View Slide

 48. View Slide

 49. Основен trade-off: добавяме
  индирекция за да спечелим
  независимост

  View Slide

 50. клъстеризация
  по-сложно, но по-сигурно

  View Slide

 51. View Slide

 52. Подходящо за определени
  ситуации, но не е универсално

  View Slide

 53. прост пример с код

  View Slide

 54. Disclaimer
  твърде просто за ⬡

  View Slide

 55. class EmployeesController < ApplicationController!
  def create!
  @employee = Employee.new(params[:employee])!
  !
  if @employee.save!
  redirect_to @employee, notice: "#{@employee.name} created"!
  else!
  render :new!
  end!
  end!
  end!

  View Slide

 56. class EmployeesController < ApplicationController!
  def create!
  CreateEmployee.run(params[:employee], {!
  success: -> (employee) {!
  redirect_to employee, notice: “#{employee.name} created"!
  },!
  failure: -> (employee) {!
  @employee = employee!
  render :new!
  }!
  })!
  end!
  end

  View Slide

 57. моят опит

  View Slide

 58. Дава добри решения за малки
  части (5%) от приложението

  View Slide

 59. Добро попълнение за торбата
  с трикове, но далеч не и
  универсален инструмент

  View Slide

 60. Mocks
  3.

  View Slide

 61. оплетена терминология

  View Slide

 62. mocks, stubs, doubles, у-а
  умишлено мърляв

  View Slide

 63. Controller
  Model
  Database
  MailChimp
  Twitter API
  View
  Internal

  View Slide

 64. Тестваме взаимодействието с
  колабораторите, а не резултата
  от страничния им ефект

  View Slide

 65. mocks + test-first = GOOS

  View Slide

 66. GOOS, London School

  View Slide

 67. пример

  View Slide

 68. Controller
  Model
  Database
  1. Създай потребител

  2. Извикай контролера

  3. Провери новото име в базата
  без mock-ове

  View Slide

 69. Controller
  Model
  с mock-ове
  user = mock('User')!

  User.stub find: user!

  user.should_receive(:update)

  .with(name: 'Jon')!  post :create, name: ‘Jon'!

  View Slide

 70. два проблема

  View Slide

 71. 1. “вложени mock-ове”

  View Slide

 72. mock, който връща mock,
  който връща mock,
  който връща mock

  View Slide

 73. проблем в приложението

  View Slide

 74. структурирано
  програмиране

  View Slide

 75. if {!
  if {!
  if {!
  ...!
  } else {!
  if {!
  if {!
  ...!
  } else {!
  ...!
  }!
  }!
  }!
  } else {!
  ...!
  }!
  } else {!
  ...!
  }

  View Slide

 76. Опитните mockist-и приемат това
  като симптом.


  Или има твърде много coupling, т.е.
  проблем в дизайна…


  …или в този случай е приемливо и
  тестваме в интеграция.

  View Slide

 77. 2. “пречи на refactoring”

  View Slide

 78. “Искам да refactor-на кода, но
  тестовете ми пречат”.

  !
  Странно, обикновено е обратното.

  View Slide

 79. ВХОД ИЗХОД

  View Slide

 80. Работи добре при стабилни
  интерфейси. Не е подходящо
  за изменчиви такива.

  View Slide

 81. Изводи
  4.

  View Slide

 82. Извод №1
  !
  “Ако не правиш TDD, не си
  професионалист” е лъжа

  View Slide

 83. Извод №1.5
  !
  “Ако не правиш _____, не си
  професионалист” е лъжа

  View Slide

 84. Извод №2
  !
  TDD се научава и обяснява
  трудно. Трябва да се прави
  внимателно.

  View Slide

 85. Извод №3
  !
  There is no silver bullet.
  Контекста е цар.

  View Slide

 86. View Slide

 87. View Slide