Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

За смъртта на TDD

За смъртта на TDD

Презентацията от PlovdivConf 2014

5ca07e641fada5a88a09277c45bd7c1b?s=128

Stefan Kanev

May 17, 2014
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. За смъртта на TDD Стефан Кънев http://skanev.com/ @skanev PlovdivConf 17

  май 2014 Пловдив
 2. DHH (David Heinemeier Hansson)

 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. Кратката версия: греши

 11. Риторика в две стъпки

 12. Test-driven

 13. Представя малка част за цялата картинка 1.

 14. нишови практики

 15. Казва: въобще не са добра идея Има предвид: не му

  вършат работа за Basecamp 2.
 16. Q.E.D.

 17. все пак: повдига валидни притеснения

 18. Диалог

 19. None
 20. Дългата версия: …

 21. GOOS Mocks Test-induced design damage Hexagonal Architecture TDD

 22. x y z

 23. Здравейте, аз съм Стефан

 24. Twitter @skanev GitHub @skanev Blog skanev.com

 25. 1. test-first vs. test-after 2. hexagonal architecture 3. mocking &

  isolation 4. валидните притеснения План 1. 2. 3. 4.
 26. TEST-FIRST TEST-AFTER 1.

 27. None
 28. “Ако имах повече време, щях да напиша по-кратко писмо” !

  — Паскал, Твен, Франклин, т.н.
 29. “The essence of writing is rewriting”

 30. При четимия код е същото: ревизирането е ключа е към

  разбираемостта
 31. None
 32. ВХОД ИЗХОД

 33. една история

 34. None
 35. None
 36. 1. Зареди си кода 2. Изтрий всичко от базата 3.

  Добави в една таблица 4. Добави в другата 5. Свържи ги Създай .rb файл, в който:
 37. пускане грешка промяна

 38. Същата идея: малки стъпки с честа обратна връзка

 39. кога не работи?

 40. ВХОД ИЗХОД

 41. Кога не правя test-first:
 1. Когато не пиша тестове 2.

  Когато не съм много неуверен в интерфейса
 42. 2. Hexagonal Architecture

 43. hexagonal architecture

 44. шестоъгълна архитектура

 45. Как са направим бизнес логиката независима от GUI-то/базата/framework-а?

 46. Controller Model Database View Бизнес логика

 47. Бизнес логика Order Transaction User <<interface>> Controller View <<interface>> Model

  Database
 48. None
 49. Основен trade-off: добавяме индирекция за да спечелим независимост

 50. клъстеризация по-сложно, но по-сигурно

 51. None
 52. Подходящо за определени ситуации, но не е универсално

 53. прост пример с код

 54. Disclaimer твърде просто за ⬡

 55. class EmployeesController < ApplicationController! def create! @employee = Employee.new(params[:employee])! !

  if @employee.save! redirect_to @employee, notice: "#{@employee.name} created"! else! render :new! end! end! end!
 56. class EmployeesController < ApplicationController! def create! CreateEmployee.run(params[:employee], {! success: ->

  (employee) {! redirect_to employee, notice: “#{employee.name} created"! },! failure: -> (employee) {! @employee = employee! render :new! }! })! end! end
 57. моят опит

 58. Дава добри решения за малки части (5%) от приложението

 59. Добро попълнение за торбата с трикове, но далеч не и

  универсален инструмент
 60. Mocks 3.

 61. оплетена терминология

 62. mocks, stubs, doubles, у-а умишлено мърляв

 63. Controller Model Database MailChimp Twitter API View Internal

 64. Тестваме взаимодействието с колабораторите, а не резултата от страничния им

  ефект
 65. mocks + test-first = GOOS

 66. GOOS, London School

 67. пример

 68. Controller Model Database 1. Създай потребител 2. Извикай контролера 3.

  Провери новото име в базата без mock-ове
 69. Controller Model с mock-ове user = mock('User')! 
 User.stub find:

  user! 
 user.should_receive(:update)
 .with(name: 'Jon')! 
 
 
 post :create, name: ‘Jon'!
 70. два проблема

 71. 1. “вложени mock-ове”

 72. mock, който връща mock, който връща mock, който връща mock

 73. проблем в приложението

 74. структурирано програмиране

 75. if {! if {! if {! ...! } else {!

  if {! if {! ...! } else {! ...! }! }! }! } else {! ...! }! } else {! ...! }
 76. Опитните mockist-и приемат това като симптом. 
 Или има твърде

  много coupling, т.е. проблем в дизайна… 
 …или в този случай е приемливо и тестваме в интеграция.
 77. 2. “пречи на refactoring”

 78. “Искам да refactor-на кода, но тестовете ми пречат”. ! Странно,

  обикновено е обратното.
 79. ВХОД ИЗХОД

 80. Работи добре при стабилни интерфейси. Не е подходящо за изменчиви

  такива.
 81. Изводи 4.

 82. Извод №1 ! “Ако не правиш TDD, не си професионалист”

  е лъжа
 83. Извод №1.5 ! “Ако не правиш _____, не си професионалист”

  е лъжа
 84. Извод №2 ! TDD се научава и обяснява трудно. Трябва

  да се прави внимателно.
 85. Извод №3 ! There is no silver bullet. Контекста е

  цар.
 86. None
 87. None