Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

За смъртта на TDD

За смъртта на TDD

Презентацията от PlovdivConf 2014

Stefan Kanev

May 17, 2014
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. За смъртта на TDD
  Стефан Кънев

  http://skanev.com/

  @skanev
  PlovdivConf

  17 май 2014

  Пловдив

  View full-size slide

 2. DHH
  (David Heinemeier Hansson)

  View full-size slide

 3. Кратката версия: греши

  View full-size slide

 4. Риторика
  в две стъпки

  View full-size slide

 5. Представя малка част за
  цялата картинка
  1.

  View full-size slide

 6. нишови практики

  View full-size slide

 7. Казва: въобще не са добра
  идея
  Има предвид: не му вършат
  работа за Basecamp
  2.

  View full-size slide

 8. все пак:
  повдига валидни
  притеснения

  View full-size slide

 9. Диалог

  View full-size slide

 10. Дългата версия: …

  View full-size slide

 11. GOOS
  Mocks
  Test-induced design damage
  Hexagonal Architecture
  TDD

  View full-size slide

 12. Здравейте, аз съм Стефан

  View full-size slide

 13. Twitter @skanev
  GitHub @skanev
  Blog skanev.com

  View full-size slide

 14. 1. test-first vs. test-after
  2. hexagonal architecture
  3. mocking & isolation
  4. валидните притеснения
  План
  1.
  2.
  3.
  4.

  View full-size slide

 15. TEST-FIRST TEST-AFTER
  1.

  View full-size slide

 16. “Ако имах повече време, щях да
  напиша по-кратко писмо”

  !
  — Паскал, Твен, Франклин, т.н.

  View full-size slide

 17. “The essence of writing
  is rewriting”

  View full-size slide

 18. При четимия код е същото:
  ревизирането е ключа е към
  разбираемостта

  View full-size slide

 19. ВХОД ИЗХОД

  View full-size slide

 20. една история

  View full-size slide

 21. 1. Зареди си кода
  2. Изтрий всичко от базата
  3. Добави в една таблица
  4. Добави в другата
  5. Свържи ги
  Създай .rb файл, в който:

  View full-size slide

 22. пускане
  грешка
  промяна

  View full-size slide

 23. Същата идея: малки стъпки с
  честа обратна връзка

  View full-size slide

 24. кога не работи?

  View full-size slide

 25. ВХОД ИЗХОД

  View full-size slide

 26. Кога не правя test-first:

  1. Когато не пиша тестове
  2. Когато не съм много
  неуверен в интерфейса

  View full-size slide

 27. 2.
  Hexagonal Architecture

  View full-size slide

 28. hexagonal
  architecture

  View full-size slide

 29. шестоъгълна
  архитектура

  View full-size slide

 30. Как са направим бизнес
  логиката независима от
  GUI-то/базата/framework-а?

  View full-size slide

 31. Controller
  Model
  Database
  View
  Бизнес логика

  View full-size slide

 32. Бизнес логика
  Order
  Transaction
  User
  <>
  Controller
  View
  <>
  Model
  Database

  View full-size slide

 33. Основен trade-off: добавяме
  индирекция за да спечелим
  независимост

  View full-size slide

 34. клъстеризация
  по-сложно, но по-сигурно

  View full-size slide

 35. Подходящо за определени
  ситуации, но не е универсално

  View full-size slide

 36. прост пример с код

  View full-size slide

 37. Disclaimer
  твърде просто за ⬡

  View full-size slide

 38. class EmployeesController < ApplicationController!
  def create!
  @employee = Employee.new(params[:employee])!
  !
  if @employee.save!
  redirect_to @employee, notice: "#{@employee.name} created"!
  else!
  render :new!
  end!
  end!
  end!

  View full-size slide

 39. class EmployeesController < ApplicationController!
  def create!
  CreateEmployee.run(params[:employee], {!
  success: -> (employee) {!
  redirect_to employee, notice: “#{employee.name} created"!
  },!
  failure: -> (employee) {!
  @employee = employee!
  render :new!
  }!
  })!
  end!
  end

  View full-size slide

 40. моят опит

  View full-size slide

 41. Дава добри решения за малки
  части (5%) от приложението

  View full-size slide

 42. Добро попълнение за торбата
  с трикове, но далеч не и
  универсален инструмент

  View full-size slide

 43. оплетена терминология

  View full-size slide

 44. mocks, stubs, doubles, у-а
  умишлено мърляв

  View full-size slide

 45. Controller
  Model
  Database
  MailChimp
  Twitter API
  View
  Internal

  View full-size slide

 46. Тестваме взаимодействието с
  колабораторите, а не резултата
  от страничния им ефект

  View full-size slide

 47. mocks + test-first = GOOS

  View full-size slide

 48. GOOS, London School

  View full-size slide

 49. пример

  View full-size slide

 50. Controller
  Model
  Database
  1. Създай потребител

  2. Извикай контролера

  3. Провери новото име в базата
  без mock-ове

  View full-size slide

 51. Controller
  Model
  с mock-ове
  user = mock('User')!

  User.stub find: user!

  user.should_receive(:update)

  .with(name: 'Jon')!  post :create, name: ‘Jon'!

  View full-size slide

 52. два проблема

  View full-size slide

 53. 1. “вложени mock-ове”

  View full-size slide

 54. mock, който връща mock,
  който връща mock,
  който връща mock

  View full-size slide

 55. проблем в приложението

  View full-size slide

 56. структурирано
  програмиране

  View full-size slide

 57. if {!
  if {!
  if {!
  ...!
  } else {!
  if {!
  if {!
  ...!
  } else {!
  ...!
  }!
  }!
  }!
  } else {!
  ...!
  }!
  } else {!
  ...!
  }

  View full-size slide

 58. Опитните mockist-и приемат това
  като симптом.


  Или има твърде много coupling, т.е.
  проблем в дизайна…


  …или в този случай е приемливо и
  тестваме в интеграция.

  View full-size slide

 59. 2. “пречи на refactoring”

  View full-size slide

 60. “Искам да refactor-на кода, но
  тестовете ми пречат”.

  !
  Странно, обикновено е обратното.

  View full-size slide

 61. ВХОД ИЗХОД

  View full-size slide

 62. Работи добре при стабилни
  интерфейси. Не е подходящо
  за изменчиви такива.

  View full-size slide

 63. Изводи
  4.

  View full-size slide

 64. Извод №1
  !
  “Ако не правиш TDD, не си
  професионалист” е лъжа

  View full-size slide

 65. Извод №1.5
  !
  “Ако не правиш _____, не си
  професионалист” е лъжа

  View full-size slide

 66. Извод №2
  !
  TDD се научава и обяснява
  трудно. Трябва да се прави
  внимателно.

  View full-size slide

 67. Извод №3
  !
  There is no silver bullet.
  Контекста е цар.

  View full-size slide