Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Въведение в (Machine|Deep) Learning

Въведение в (Machine|Deep) Learning

Stefan Kanev

May 19, 2023
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Introduction to (Machine|Deep) Learning
  Стефан Кънев
  http://skanev.com/
  @skanev
  PlovdivConf
  13 май 2023
  Пловдив

  View full-size slide

 2. Здравейте, аз съм Стефан

  View full-size slide

 3. skanev.com
  @skanev
  /c/StefanKanev
  tilde-slash.fm

  View full-size slide

 4. ChatGPT, ??.??.2023

  View full-size slide

 5. (machine|deep) learning

  View full-size slide

 6. интуиция за какво е невронна мрежа
  1
  2
  3
  да се зарибите да пробвате
  ясни следващи стъпки
  Цели за днес

  View full-size slide

 7. disclaimer(s)!

  View full-size slide

 8. малко hand-waving


  ще “поопростя” някои неща


  ще говоря само за supervised learning


  ще пропусна ред интересни моменти


  все пак, ще съм фактологически коректен

  View full-size slide

 9. уви, има доста математика

  линейна алгебра

  “calculus”

  статистика

  изненадващо, не ви трябва да започнете, но
  помага

  View full-size slide

 10. някои автори сравняват невронните мрежи
  с човешкия мозък, но аз не харесвам това

  безполезна аналогия

  никой не знае още как работи човешкия
  мозък  по-скоро е вдъхновено от това, но се разбира
  по-добре през математическия модел

  View full-size slide

 11. machine learning vs deep learning

  View full-size slide

 12. какво е machine learning?

  View full-size slide

 13. алгоритми

  View full-size slide

 14. y = f(x)
  знаем
  търсим
  знаем

  View full-size slide

 15. f x y
  най-голямо число / max a, b a > b ? a : b
  сортиране на масив списък от неща подредени неща
  Д[еиа]йкстра граф най-кратък път
  Алгоритми

  View full-size slide

 16. Machine Learning

  View full-size slide

 17. y = f(x)
  знаем
  знаем
  търсим

  View full-size slide

 18. m² етаж квартал цена
  70 5 Люлин 80,000
  90 1 Лозенец 112,000
  60 10 Център 140,000
  120 10 Център 200,000
  x y
  пример
  features labels

  View full-size slide

 19. m² етаж квартал цена
  70 5 Люлин 80,000
  90 1 Лозенец 112,000
  60 10 Център 140,000
  120 10 Център 200,000
  X y⃗

  View full-size slide

 20. добре, но как точно търсим f?

  View full-size slide

 21. правим “предположение” за формата на f  дефинираме “грешка”  търсим параметри за които грешката е
  минимална  (на практика ползваме готова
  библиотека, не го правим ръчно)

  View full-size slide

 22. линейна регресия

  View full-size slide

 23. правим “предположение” за формата на f  дефинираме “грешка”  търсим параметри за които грешката е
  минимална  (на практика ползваме готова
  библиотека, не го правим ръчно)

  View full-size slide

 24. f = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn = y
  features label
  parameters / weights
  квадратура
  етаж квартал цена

  View full-size slide

 25. the curse of dimensionality

  View full-size slide

 26. квадратура
  цена
  f = a0 + a1x1 = y

  View full-size slide

 27. квадратура
  цена

  View full-size slide

 28. правим “предположение” за формата на f  дефинираме “грешка”  търсим параметри за които грешката е
  минимална  (на практика ползваме готова
  библиотека, не го правим ръчно)

  View full-size slide

 29. y = f(x)
  ̂
  ̂

  View full-size slide

 30. правим “предположение” за формата на f  дефинираме “грешка”  търсим параметри за които грешката е
  минимална  (на практика ползваме готова
  библиотека, не го правим ръчно)

  View full-size slide

 31. a0
  грешка

  View full-size slide

 32. gradient descent

  View full-size slide

 33. целия този процес се нарича
  “трениране”

  View full-size slide

 34. x₁
  x₂
  x₃
  x₄
  x₅
  +
  y
  f = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn = y

  View full-size slide

 35. как изглеждат тези параметри?

  View full-size slide

 36. y = база + ценакв×кв
  y = 10,000 + 1,000×кв

  View full-size slide

 37. какво правим с етажа?

  View full-size slide

 38. y = база + ценакв×кв + ценаетаж×етаж
  y = 10,000 + 1,000×кв + 2,000×етаж

  View full-size slide

 39. как може да решим този проблем?

  View full-size slide

 40. етаж
  първи
  високо
  ниско

  View full-size slide

 41. етаж
  2
  1
  10
  5
  първи нисък висок
  0 1 0
  1 0 0
  0 0 1
  0 0 0
  one-hot-encoding + binning (of sorts)

  View full-size slide

 42. y = база + €кв×кв + €първи×първи + €нисък×нисък + €висок×висок
  y = 10,000 + 1,000×кв + -5,000×първи + -2,000×нисък + 10,000×висок

  View full-size slide

 43. какво правим с квартала?

  View full-size slide

 44. квартал
  Лозенец
  Люлин
  Център
  Лозенец
  квартал
  1
  2
  3
  1
  indexing няма да работи

  View full-size slide

 45. квартал
  Лозенец
  Люлин
  Център
  Лозенец
  лозенец център люлин
  1 0 0
  0 0 1
  0 1 0
  1 0 0
  one-hot-encoding (ама наистина)

  View full-size slide

 46. y = база + €кв×кв + €лоз×лоз + €люл×люл + €цен×цен
  y = 10,000 + 1,000×кв + 10,000×лоз + -5,000×люл + 30,000×цен

  View full-size slide

 47. това ще даде по-добри резултати, но
  навярно не съвпада с реалността

  View full-size slide

 48. по-скоро различните квартали имат
  различна базова цена на квадрат

  View full-size slide

 49. квартал кв²
  Лозенец 70
  Люлин 120
  Център 60
  Лозенец 85
  лозенец × кв² център × кв² люлин × кв²
  70 0 0
  0 0 120
  0 60 0
  85 0 0
  one-hot-encoding (ама наистина)

  View full-size slide

 50. y = база + €кв×кв + €лоз×кв×лоз×кв + €люл×кв×люл×кв + €цен×кв×цен×кв
  y = 10,000 + 1,000×кв + 200×лоз×кв + -100×люл×кв + 500×цен×кв

  View full-size slide

 51. всичко това се нарича feature
  engineering и е голяма част от процеса
  на (класически) machine learning


  също така е част от data science заяната
  (образно казано)

  View full-size slide

 52. regression vs. classi
  fi
  cation
  “реално” число булева стойност

  View full-size slide

 53. може да адаптираме линейната
  регресия до алгоритъм за
  класификация

  View full-size slide

 54. f =
  𝜎
  (a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn) = y
  f = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn = y

  View full-size slide

 55. x₁
  x₂
  x₃
  x₄
  x₅
  σ y
  f =
  𝜎
  (a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn) = y

  View full-size slide

 56. объркващо, това се нарича логистична
  регресия (въпреки, че е класификация)

  View full-size slide

 57. супер. имаме модел. как знаем дали се
  справя добре?

  View full-size slide

 58. какво значи “справя добре”?  прави хубави предвиждания за
  непознати данни

  ако го натренираме на всички данни,
  има шанс да научи само тях добре, но
  да генерализира зле

  View full-size slide

 59. train/test split
  All Data
  Train Test
  с това тренираме с това валидираме

  View full-size slide

 60. train test интерпретация
  60% 60% under
  fi
  t
  99% 65% over
  fi
  t
  95% 94% супер*
  validation

  View full-size slide

 61. deep learning


  (a.k.a. какво е невронна мрежа)

  View full-size slide

 62. x₁
  x₂
  x₃
  x₄
  x₅
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ y

  View full-size slide

 63. x₁
  x₂
  x₃
  x₄
  x₅
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ y
  layers
  neuron

  View full-size slide

 64. ползваме много слоеве


  всеки слой може да има различен размер от
  съседите си


  обикновено вместо сигмоид ползваме набор от
  други “активационни функции”


  gradient descent си работи, но обновяваме теглата на
  всички слоеве на всяка стъпка (backpropagation)


  има вариации на типовете слоеве

  View full-size slide

 65. дълбоки мрежи могат да сложни функции


  започва да трябва много желязо


  започваме да ставаме жертви на
  fl
  oating point


  започва много да over
  fi
  t-ва


  започва да е гладно за много данни, понеже това
  помага с over
  fi
  t-а

  View full-size slide

 66. convolutional neural networks

  View full-size slide

 67. друг вид слой, в който вместо
  “логистична регресия” правим
  конволюция

  View full-size slide

 68. защо това е интересно?

  View full-size slide

 69. при много данни, по-сложни модели
  могат да дадат по-добър резултат

  View full-size slide

 70. “намалява/премахва” feature engineering

  View full-size slide

 71. има по-интересна визуализация при
  мрежи за картинки

  View full-size slide

 72. интересното, е че не “програмираме”
  мрежата да разпознава ръбове, преходи и
  кучета, а тя сама се научава

  View full-size slide

 73. transfer learning

  View full-size slide

 74. можем да вземем мрежа натренирана за
  друг (подобен) проблем на много данни  и да я
  fi
  ne-tune-нем за нашия проблем с
  много по-малко данни

  View full-size slide

 75. x₁
  x₂
  x₃
  x₄
  x₅
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ
  σ y

  View full-size slide

 76. numpy


  pandas


  matplotlib


  jupyter


  scikit-learn


  ternsor
  fl
  ow


  pytorch

  View full-size slide

 77. deeplearning.ai

  View full-size slide

 78. книжки на o’reilly

  View full-size slide

 79. kaggle.com


  huggingface.com

  View full-size slide