Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bezpečnost webových aplikací

Bezpečnost webových aplikací

Popis několika základních útoků na webové aplikace, metody obrany proti těmto útokům, s ukázkami v PHP a Pythonu. Trocha doporučení k ukládání hesel.

Michal Špaček

September 27, 2012
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Michal Špaček
  Nebezpečné PyVo, 27. 9. 2012, Brno
  Varování: obsahuje nejen PHP, ale i příklady pro Python
  www.michalspacek.cz @spazef0rze
  WEB

  View Slide

 2. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Útoky na web
  SQL Injection
  Cross-Site Scripting
  Full Path Disclosure
  Útoků na webové aplikace existují desítky. Local File Inclusion, Remote Code Execution a další.
  Povíme si o těchto třech, kde první dva jsou navíc velice závažné. Všechny tři mají jednu
  společnou věc – zabránění těmto útokům je jednoduché, jak facka.

  View Slide

 3. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Full Path Disclosure
  Vyzrazení plné cesty ke skriptu
  http://devblog.cz/2012/04/fpd-aneb-full-path-disclosure/
  Začneme od konce. Full Path Disclosure (FPD) je útok, kterým donutíte webovou aplikaci, aby
  vyzradila kde na disku serveru jsou uloženy skripty dané aplikace. Více o FPD si můžete přečíst v
  mém článku na uvedené adrese.

  View Slide

 4. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  V PHP to může vypadat třeba takto. Aplikace nám toho ovšem vyzradí mnohem více, než jen to,
  kde na disku žije. Dozvíme se například operační systém serveru, zjistíme, že je povolené
  zobrazování chybových hlášek a z adresářové struktury odhadneme, že to nepoužívá Nette.

  View Slide

 5. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Příklad z Pythonu pak vypadá třeba takto. Z této chybové hlášky se dozvíte nejenom použitý
  operační systém, seznam funkcí, které byly volány, ale třeba i adresu Redis serveru, ke kterému
  se zrovna nepovedlo připojit.

  View Slide

 6. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Jednou z několika možností, jak v PHP tento útok vyvolat, je změna typu vstupních parametrů. Z
  klasického řetězce uděláme pole přidáním hranatých závorek za název parametru v URL (a před
  rovnítko). Některé funkce však umí pracovat jenom s řetězcem a náležitě nám to oznámí.

  View Slide

 7. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Další variantou FPD útoku je zobrazení výstupu phpinfo(). Na velké části webů psaných v PHP
  se takový výstup nachází na URL /info.php nebo /phpinfo.php. Tyto informace obsahují
  třeba i čísla verzí nebo kompletní nastavení PHP. Nikdy toto nedávejte na produkční servery.

  View Slide

 8. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Řešení?
  display_errors = Off
  Říkal jsem, že řešení jsou jednoduchá, že? Zakažte zobrazování chybových hlášek a hotovo.
  Hlášky si samozřejmě nesmíte vypisovat sami, třeba v nějakém error handleru. Zobrazování
  zakažte pokud možno už v .htaccess pomocí php_flag display_errors off.

  View Slide

 9. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  log_errors = On
  Co naopak povolte, je ukládání chybových hlášek do nějakého souboru, abyste se vůbec
  dozvěděli, že k nějakým chybám dochází. To provedete také nejlépe v souboru .htaccess takto:
  php_flag log_errors on, chybové hlášky pak naleznete v error logu serveru.

  View Slide

 10. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  DEBUG = False
  V Djangu pak nezapomeňte vypnout debug mód. Některé další frameworky, jako třeba Bottle
  nebo Flask ho mají standardně vypnutý. Pokud používáte nějaký jiný framework, vždy se
  přesvědčte, jak je nastaven.

  View Slide

 11. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Cross-Site Scripting (XSS)
  Útočník vloží na naši stránku
  vlastní JavaScript
  Zábavnějším útokem na webové aplikace a na jejich návštěvníky je Cross-Site Scripting. Útočník
  vložením vlastního JavaScriptu do stránky získává kontrolu nad prohlížečem návštěvníka. Může s
  ním dělat vše, co JavaScript dovoluje, inspirujte se třeba projektem BeEF http://beefproject.com/

  View Slide

 12. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Úspěšný útok Cross-Site Scripting může vypadat třeba takto. Toto je pouze Proof-of-Concept kód,
  načítající JavaScript z cizího serveru, zobrazení identifikátoru session nemá žádný praktický
  dopad. Všimněte si hodnoty parametru zb v URL adrese a taky toho, že toto není PHP stránka.

  View Slide

 13. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Všimněte si označeného textu. Tento HTML tag vložil útočník úpravou adresy stránky (viz
  předchozí obrázek) a webová aplikace jej zapomněla zabezpečit. Útočníkovi pak stačí takovou
  adresu (třeba zkrácenou pomocí TinyURL) poslat oběti, této variantě se říká Reflected XSS.
  Variantě, kdy útočník vloží HTML značky například do diskuzního příspěvku a aplikace jej neošetří
  říkáme Permanent XSS, protože je zkrátka permanentní, útočník nemusí upravovat odkaz a nic
  nemusí nikomu posílat, stačí jenom navšívit takovou napadenou stránku.

  View Slide

 14. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Pomocí vloženého JavaScriptu může útočník dělat spoustu věcí, zde je například ukázka
  odchytávání uživatelských jmen a hesel zadávaných do formuláře s id userform a jejich
  odesílání na server tak, aby uživatel nic nepoznal, formulář se následně normálně odešle.

  View Slide

 15. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Řešení?
  framework
  V Pythonu (a asi i v PHP) je nejlepší možné řešení použít nějaký framework na vypisování dat
  (nebo aspoň nějaký šablonovací systém). Pro jistotu se ale stejně podívejte, jak vlastně pracuje,
  jestli pro prevenci XSS není potřeba nějaké speciální nastavení.

  View Slide

 16. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Řešení?
  htmlspecialchars($string)
  Další jednoduché řešení pro PHP. Pro ochranu před XSS stačí veškerá data (uživatelská i
  aplikační), která do HTML vypisujeme, nejdříve prohnat skrz tuto funkci. Na výpis do JavaScriptu,
  který má jiné speciální znaky (trackovací kódy např.) použijte třeba json_encode().

  View Slide

 17. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES)
  htmlspecialchars() standardně převádí na HTML entity pouze znaky &, ", < a >. Pokud
  HTML atributy uzavíráte do jednoduchých uvozovek, musíte přidat flag ENT_QUOTES.
  Nejjednodušší je ale použít nějaký šablonovací systém, který celé escapování řeší za vás.

  View Slide

 18. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  String.encode('ascii', 'xmlcharrefreplace')
  Jestli chcete v Pythonu zažít středověk nebo si píšete nějaký vlastní šablonovací systém nebo
  framework (dělá to v Pythonu někdo?), tak použijte pro ošetření výstupu proti XSS tuhle metodu
  třídy String.

  View Slide

 19. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Nepoužívat
  strip_tags()
  proti XSS
  Nikdy nepoužívejte na ochranu před XSS funkci strip_tags(). Není na to určená a navíc
  neochrání před tím, když útočník nebude vkládat celé tagy, ale jenom nové atributy (třeba
  onmouseover). Nepoužívejte ji ani na povolení některých tagů, ponechává totiž tagy i atributy.

  View Slide

 20. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Nepoužívat
  lxml / BeautifulSoup
  proti XSS
  Stejně tak v Pythonu nepoužívejte na ochranu před XSS nástroje a třídy jako jsou lxml nebo
  BeautifulSoup. Ty slouží na parsování a filtrování XML nebo HTML a přesto že to dělají na
  jedničku, tak to není ten správný nástroj na ochranu proti XSS.

  View Slide

 21. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  SQL Injection
  Útočník modifikuje SQL dotaz
  Dopad útoku SQL Injection může být poměrně značný. Pokud je úspěšný, tak má útočník pod
  kontrolou celou databázi webové aplikace a může si s ní dělat, co chce. Například získávat
  uživatelská jména a hesla nebo finanční výsledky majitele. A taky měnit uložená data, třeba ceny.

  View Slide

 22. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Útok spočívá v úpravě SQL dotazu, který aplikace odesílá do databázového serveru. Napsáním
  speciálních znaků do některého parametru v adrese (zde znacka) vyvoláme chybu a zkoumáním
  a hledáním zadaného řetezce (třetí řádek shora, vpravo) zjistíme, jak parametr upravit.

  View Slide

 23. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  "… WHERE znacka = '%s'" % request.GET['znacka']
  Chyba vyvolaná na této stránce vznikla nejspíš tak, že parametr znacka byl rovnou vložen do
  SQL dotazu, mezi jednoduché uvozovky, bez nějakého ošetření. Původně to byl PHP skript, ale
  naznačen je kód v Pythonu, který je chybně napsán a umožňuje provést SQL Injection útok.

  View Slide

 24. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Zde vidíme podobnou chybu, jako na předchozím obrázku. Parametr id původně obsahoval
  nějaké číslo, ale uvedením řetezce se útočníkovi podařilo vyvolat tuto chybovou hlášku, kterou na
  sebe aplikace vyzradila, že útoku SQL Injection neodolá.

  View Slide

 25. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Kód ve skriptu vypadal nejspíš nějak takto. Parametr id je rovnou připojen na konec SQL dotazu,
  není uzavřen v jednoduchých uvozovkách a proto si databázový server myslí, že je to název
  sloupce. I bez zobrazeného SQL dotazu útočník dokáže odhadnout, co má do parametru vložit.
  '… WHERE id = %s' % request.GET['id']

  View Slide

 26. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Řešení?
  Prepared statements (PDO)
  V případě ochrany proti SQL Injection je řešení trochu náročnější. Místo skládání řetězců
  oddělíme odesílání SQL kódu od dat a nemůže se tedy stát, že modifikací dat změníme kód. V
  PHP toto elegantně řeší extenze PDO. Někdy se můžete setkat s termínem vázání proměnných.

  View Slide

 27. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Takto nějak vypadá práce s rozšířením PDO. Na řádku 2 vytvoříme spojení s databázovým
  serverem. Na řádku 3 je pak uveden SQL dotaz a místo hodnot jsou uvedena zástupná jména
  parametrů ve formátu :jmeno. Na řádku 4 řekneme databázovému serveru, aby si připravil
  vykonání dotazu. Metodou bindValue() propojíme zástupné jméno s hodnotou, všiměte si, že
  hodnotu nikde nijak speciálně neošetřujeme a že v dotazu nejsou kolem :id uvozovky. Na řádku
  6 konečně odešleme data na databázový server a tím efektivně vykonáme dotaz.

  View Slide

 28. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  mysql_set_charset()
  mysql_real_escape_string()
  Rozšíření mysql v PHP vázání proměnných nijak elegantně nepodporuje. Pro ošetření hodnot v
  SQL dotazu pak musíme použít funkci mysql_real_escape_string() a nesmíme po
  připojení zapomenout zavolat mysql_set_charset(). Uvedené řešení ovšem nevyřeší
  problém, který je ukázán na stránce 25, tedy případ, kdy v SQL dotazu očekáváme číslo. Tyto
  funkce slouží k zabránění „útěku z řetezce“, ale pokud v dotazu očekáváme číslo, tak v žádném
  řetezci nejsme. Pro ochranu v tomto případě zvolíme přetypování na integer.

  View Slide

 29. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Python?
  oursql, MySQLdb,
  psycopg2, SQLAlchemy
  Pro Python existuje spousta oblíbených rozšíření pro práci nejen s MySQL (psycopg2 je pro
  PostgreSQL), které prepared statements řeší. Použít lze i ORM nástroje, u kterých je ale obrana
  proti SQL Injection spíše takovým vedlejším efektem.

  View Slide

 30. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  oursql
  cursor.execute(
  "SELECT id FROM users
  WHERE user = ? AND password = ?",
  (user, password))
  V rozšíření oursql se dotazy spouštějí takto. Důležité jsou otazníky, kolem kterých nejsou žádné
  uvozovky, tzv. placeholdery a to, že se vlastní hodnoty do metody execute předávají jako její další
  parametr.

  View Slide

 31. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  psycopg2
  cursor.execute(
  "SELECT id FROM users
  WHERE user = %s AND password = %s",
  (user, password))
  V psycopg2 pro PostgreSQL je to podobné, s tím rozdílem, že se zde používá %s jako
  placeholder. Jedná se opravdu jenom o %s a ne třeba o %d, jak by se mohlo zdát, že by mohlo
  fungovat. Vlastní hodnoty jsou do execute opět předány jako další parametr.

  View Slide

 32. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Nikdy!
  cursor.execute(
  "SELECT id FROM users
  WHERE user = '%s' AND password = '%s'" %
  (user, password))
  Mohlo by se stát, že se vývojář splete a místo poslání hodnot ve zvláštním parametru je vlepí
  přímo do dotazu samotného. Stačí taková drobnost, jako zaměnit čárku (,) se znakem procenta
  (%), naštěstí jsou na klávesnici docela daleko od sebe. Pozor na to!

  View Slide

 33. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  ' OR 1 -- -
  SELECT id FROM users
  WHERE user = '' OR 1 -- -' AND password = '…'
  Kdyby totiž někdo zadal místo svého jména něco jako ' OR 1 -- -, tak se spustí tento dotaz,
  který vrátí všechny id z databáze, cokoliv OR 1 je totiž vždy pravda a podmínka na heslo je
  zakomentovaná. (V MySQL začíná komentář do konce řádku znaky pomlčka pomlčka mezera)

  View Slide

 34. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Použitelnost
  McDonald's & O'Reilly
  Nejedná se ale jenom o bezpečnost, ačkoliv kvůli té si asi tyto slajdy čtete primárně. Pokud by se
  do vaší aplikace chtěl zaregistrovat někdo z výše uvedených pánů, tak má smůlu, kvůli
  speciálním znakům ve jménech jim to nepůjde. Vy s vaší aplikací jste tak promarnili životní šanci.

  View Slide

 35. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Nepoužívat
  addslashes()
  proti SQLIA
  Vůbec nikdy nepoužívejte funkci addslashes() pro ošetření dat proti SQL Injection Attack.
  Tato funkce, ač zdánlivě dělá to samé, tak neslouží pro ochranu proti SQL Injection. V MySQL v
  některých asijských znakových sadách je i přes použití addslashes() možné SQLIA provést.

  View Slide

 36. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Hashování hesel
  Nepoužívat MD5
  Ani SHA-1
  Pokud v aplikaci ukládáte hesla uživatelů, nikdy je neukládejte jen tak, v čitelné podobě. Hashujte
  je před uložením do databáze. Ovšem není hashování, jako hashování. Pro nové aplikace dnes
  už nepoužívejte MD5 ani SHA-1 a to ani pokud hashujete vícenásobně a už vůbec ne bez saltu.

  View Slide

 37. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Jak MD5, tak SHA-1 jsou už překonané. Předpočítané hashe najdete na webu Googlem, takže
  nemusíte nic crackovat. A když nic nenajdete, tak oba algoritmy jsou tak rychlé, že cracknutí hesel
  je většinou otázka několika minut.

  View Slide

 38. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Řešení?
  Pokud budete hashovat hesla, tak používejte minimálně SHA-512 a rozhodně je nutné použít salt
  jako obranu proti Birthday attacks. Salt může být uložen v databázi ve speciálním sloupci, v
  čitelné podobě. Pro šifrování v Pythonu použijte třeba hashlib nebo rozšíření PyCrypto.
  SHA-512 a salt?
  hashlib, PyCrypto

  View Slide

 39. Michal Špaček www.michalspacek.cz
  Lepší řešení?
  Existuje ale lepší řešení a opět jednoduché, vícenásobné hashování i obranu proti hrubé síle díky
  relativní vlastní pomalosti vyřeší použití funkce crypt() s Blowfish hashing algoritmem, v
  Pythonu lze využít implementaci py-bcrypt. Tento hash doporučuje váš dealer!
  bcrypt!
  Blowfish hashing, py-bcrypt
  http://codahale.com/how-to-safely-store-a-password/

  View Slide

 40. That's it. That's me.
  Díky Martinovi Čarnogurskému za pomoc s příklady z Pythonu.
  Michal Špaček
  www.michalspacek.cz
  @spazef0rze
  Přijďte na školení
  http://www.michalspacek.cz/skoleni
  Tak a to je vše, přátelé. Sledujte mě na Twitteru https://twitter.com/spazef0rze, pokud se chcete
  dozvědět, co se děje v mém světě PHP, bezpečnosti a výkonnosti. Pokud se toho chcete
  dozvědět ještě více z uvedených oblastí, přijďte třeba na školení, která vedu. Díky a zas někdy!

  View Slide