Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vergelijking van twittersucces op Nederlandse universiteiten

Vergelijking van twittersucces op Nederlandse universiteiten

Hoe goed doen Nederlandse universiteiten het op Twitter? Om die vraag te beantwoorden heeft Studio Lakmoes een quickscan gemaakt van de twitteractiv- iteiten van de 13 Nederlandse universiteiten.Vanwege het afwijkende karakter van de Open Universiteit is deze niet meegenomen in de quickscan.

0c4b3a946718934d23039797a2e87010?s=128

Studio Lakmoes

April 01, 2012
Tweet

Transcript

  1. Studio Lakmoes Marjolein Pijnappels www.studiolakmoes.nl info@studiolakmoes.nl 026-379 58 06 Hoe

    goed doen Nederlandse universiteiten het op Twitter? Om die vraag te beantwoorden heeft Studio Lakmoes een quickscan gemaakt van de twitteractiv- iteiten van de 13 Nederlandse universiteiten. Vanwege het afwijkende karakter van de Open Universiteit is deze niet meegenomen in de quickscan. Wat is Twitter? Twitter is een website die microblogging en social networking faciliteert. Twitter werd gelanceerd in juli 2006 door de Amerikaanse software architect Jack Dorsey. Met ultrakorte teksten van maximaal 140 tekens kan iedereen die zich registreert berichten versturen. Deze berichten heten tweets, het versturen van tweets heet twitteren. Wereldwijd worden per dag 65 miljoen tweets verstuurd. Met hashtags kunnen kernwoorden meegegeven worden aan berichten. Hiervoor gebruiken twitteraars het hekjessymbool (#) gevolgd door het kernwoord. Ook kunnen twitteraars tweets aan elkaar versturen, of elkaars berichten citeren, retweeten heet dat. Deze zijn zichtbaar in de stroom van tweets die een twitteraar produceert. Privéberichten sturen kan ook. Daarnaast kunnen twitteraars links of foto’s toevoegen aan tweets. Twitteraars kunnen andere twitteraars volgen. Deze zijn zichtbaar in het profiel van de twitteraar. Volgers heten followers. Daarnaast kunnen twitteraars lists aanleggen die de stroom tweets van verschillende twitteraars combineren, bijvoorbeeld een list van alle berichten van Nijmeegse twitteraars of een list van twitteraars die over koken twitteren. Twitterende universiteiten Werd twitter in de beginjaren vooral gebruikt in de privésfeer, de laatste twee jaar is een explosie gaande van bedrijfstwitteraars. De publieke sector volgt inmiddels ook. Van de Nederlandse universiteiten was de TU Eindhoven er het snelste bij, met een twitterac- count sinds juni 2008. De Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Amsterdam zijn nakomertjes. Pas in respectievelijk maart en juni 2010 openden zij hun twitteraccounts. Universiteitstweets Vergelijking van twittersucces op Nederlandse universiteiten Studio Lakmoes 2011 1
  2. De Nederlandse universiteiten zetten twitter in voor verschillende doelen: -

    Om nieuws over en activiteiten van de univer- siteit naar buiten te brengen - Om vacatures onder de aandacht te brengen - Om contact te leggen met werknemers en studenten - Om studenten te werven Vergelijking van twittersucces Nederlandse universiteiten Om te bepalen hoe goed Nederlandse universiteiten het op twitter doen, is een maat nodig voor succes. Er bestaat nog geen goede methode om te meten in hoeverre twitter maatgevend is bij het volgen van nieuws door de doelgroep, of het verspreiden van een vacature via twitter werkelijk tot meer en betere sollicitanten leidt, of dat studentenaantallen stijgen met het inzetten van twitter voor werving. Om toch een maat te bepalen voor succes, is in de quickscan gekeken naar het aantal followers per universiteit en het aantal lists waarin de tweets van de universiteit zijn opgenomen. Vanuit dat perspectief is de Universiteit Utrecht het meest succesvol met 2819 followers en vermelding in 169 lists. Tabel 1: Twitterstats van Nederlandse universiteiten Universiteit followers following tweets listed start Universiteit Utrecht 2819 117 1749 169 20-4-09 Rijksuniversiteit Groningen 2717 82 359 114 20-4-09 TU Delft 2553 892 2212 149 9-4-09 Radboud Universiteit 2115 1775 688 113 9-6-09 Universiteit Twente 2063 316 980 117 14-1-09 Vrije Universiteit 2000 12 523 117 14-6-09 Universi¬teit Leiden 1821 109 699 117 20-7-09 Erasmus Universiteit 1639 48 678 108 1-7-09 Wageningen Universiteit 1633 0 1315 109 4-2-09 TU Eindhoven 1 630 27 383 118 6-6-08 Universiteit Tilburg 1588 0 210 91 25-6-09 Universiteit van Amsterdam 845 134 268 33 16-6-10 Universiteit van Maastricht 153 22 249 5 24-3-10 bron: twitter.com | timestamp: 8.2.2011 21:00h De late aantreding van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam vertaalt zich ook in een tot nu toe laagste aantal followers, respectievelijk 153 en 845. Deze universiteiten staan ook maar in enkele lists vermeld. Een kanttekening die geplaatst kan worden bij deze conclusie, is dat bij deze getallen geen rekening wordt gehouden met het aantal studenten en medewerkers per universiteit. Hoewel de doelgroep van de twitter- ende universiteiten breder is dan alleen hun eigen universiteit, wordt het aantal volgers direct beïnvloed door het aantal mensen dat betrokken is bij de univer- siteit, als student of als medewerker. De vijver waaruit grote universiteiten vissen, is groter dan die van kleine universiteiten. Om daarvoor te corrigeren is het aantal followers uitgezet tegen de studenten- en medewerk- ersaantallen. Het getal dat hieruit rolt geeft een indica- tie van het aantal followers ten opzichte van grootte van de universiteit. Hoe hoger het getal, hoe groter het relatieve twittersucces. In dat opzicht is de Universiteit Twente het meest succesvol: met een verhouding van 1 : 0.19, oftewel 19%, worden relatief veel meer mensen bereikt dan op bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht (1 : 0.08) of Maastricht (1 : 0.01). Tabel 2: Relatief twittersucces Universiteit Studentenaantallen Medewerkers Relatief succes Universiteit Utrecht 29000 8000 0.08 Rijksuniversiteit Groningen 26700 4400 0.09 TU Delft 16000 4500 0.12 Radboud Universiteit 18000 4300 0.09 Universiteit Twente 8000 2600 0.19 Vrije Universiteit 22700 6658 0.07 Universiteit Leiden 18700 4000 0.08 Erasmus Universiteit 20000 2400 0.07 Wageningen Universiteit 8500 7400 0.10 TU Eindhoven 7000 3000 0.16 Universiteit Tilburg 12000 1700 0.12 Universiteit van Amsterdam 30800 4000 0.02 Universiteit van Maastricht 13000 3500 0.01 bron: twitter.com | timestamp: 8.2.2011 21:00h Hoe twitteren universiteiten? Waarom zijn sommige universiteiten succesvoller dan andere? Vast staat dat universiteiten die eerder zijn begonnen (2008/2009) een flinke head start hebben ten opzichte van univer- Studio Lakmoes 2011 2
  3. siteiten die pas enkele maanden bezig zijn. Hoe langer twitteraars

    actief zijn hoe groter de kans dat mensen hen vinden en gaan volgen. Hoewel het een vaak toegepaste methode is om nieuwe followers te werven, is het versturen van heel veel twitterberichten niet per se succesvol. Ook het zelf volgen (following) van veel andere twitteraars, mogelijk in de hoop dat deze ook terug gaan volgen en follower worden, is niet per definitie een succesvolle strategie. De Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven volgen zelf weinig anderen (respectievelijk 117 en 27 andere twitteraars), maar zijn wel het erg succesvol in absoluut (Utrecht) of relatief (Eindhoven) opzicht. Een massavolger als de Radboud Universiteit (following 1775) zit qua relatief succes in de middenmoot en op de vierde plaats qua absoluut succes. De toonzetting en manier van twitteren is vele malen belangrijker. De universiteiten van Utrecht, Groningen en Delft, de top drie voor wat betreft followers, brengen korte nieuwsberichtjes op een laagdrempelige manier, gaan regelmatig in gesprek met hun followers en retweeten andere interessante berichten. Rijksuni- versiteit Groningen brengt bovendien veel studenten- nieuws. Studenten zijn actiever op twitter dan medew- erkers en zorgen voor een levendige interactie. De twitteraars van de TU Eindhoven fungeren bovendien als een soort helpdesk voor allerhande vragen. De Universiteit Twente, meest succesvol in relatief opzicht, twittert op persoonlijke toon met haar follow- ers, verspreidt vacatures en stelt medewerkers op de hoogte van werkzaamheden aan de mailserver. Qua toonzetting wijkt de Universiteit van Maastricht het meest af van de rest. Maastricht twittert alleen nieuwsberichten en stuurt hiervan de eerste 140 tekens de wereld in, gevolgd door een link naar het volledige bericht op de website. Gevolg is dat sommige berichten onbegrijpelijk zijn. De meeste universiteiten twitteren in het Nederlands. Een enkeling twittert tweetalig (Erasmus Universiteit, Universiteit Twente) of heeft een aparte Engelstalige twitteraccount aangemaakt. Deze Engelstalige twitterac- counts zijn niet meegenomen in de quickscan. De universiteiten van Leiden, Wageningen, Rotterdam, Utrecht en Tilburg hebben Engelstalige twitteraccounts. Deze doen qua followers allemaal onder voor hun Nederlandstalige counterparts en zijn ook later gestart. Tips & truuks Hoe wordt je als universiteit een succesnummer op twitter? Studio Lakmoes doet de volgende aanbevelin- gen: - Houd vol: een band opbouwen met je follow- ers, je netwerk aantrekken, kost tijd. Mensen moeten je vinden, vertrouwen en mogen. - Wees persoonlijk en transparant. Laat zien wie er twitteren. - Twitter laagdrempelig, spreek je doelgroep aan - Pas je berichten aan het medium aan: breng de boodschap over in 114 tekens. Alleen bij een prikkelend en helder bericht klikken mensen eventueel door - Gebruik hashtags om je bereik en netwerk te vergroten - Twitter niet alleen over wetenschap en onder- zoek, maar ook over activiteiten, human interest en studenten - Gebruik twitter om de interactie met je doelgroep aan te gaan. Retweet, reageer, stel vragen en beantwoordt vragen Studio Lakmoes 2011 3