Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[Polish] Podstawy git

[Polish] Podstawy git

[Polish] Podstawy git
Spotkanie Nazgula (http://nazgul.edu.pl/)
13.06.2012

Rafał Łasocha

June 13, 2012
Tweet

More Decks by Rafał Łasocha

Other Decks in Programming

Transcript

 1. GIT - podstawy
  Autor: Rafał Łasocha
  http://swistak35.com
  Twitter: @swistak35

  View full-size slide

 2. VCS

  Version control system – system kontroli
  wersji

  Scentralizowane (cvs, svn)

  Zdecentralizowane (mercurial, git)

  View full-size slide

 3. Zalety korzystania z VCS

  Back-up

  Możliwość programowania w grupie

  Dostęp do wszystkich zmian i wersji projektu
  pod ręką

  Kontrola nad tym, co się dzieje w projekcie i
  kto jest za co odpowiedzialny

  Pozbycie się śmieciowych komentarzy w
  kodzie

  View full-size slide

 4. Git - historia

  Autor: Linus Torvalds

  Wziąć przykład z CVS, czego nie robić.

  System powinien być rozproszony.

  System powinien być chroniony przed błędami
  w repozytorium

  System powinien być szybki.

  View full-size slide

 5. Git - zalety

  Nie potrzebuje połączenia z internetem, aby
  zatwierdzić zmiany

  Szybki, a jednocześnie ma olbrzymi zasób
  narzędzi

  Bardzo dobre rozwiązywanie konfliktów

  Łatwy w użyciu i przy tworzeniu nowych
  repozytoriów

  Social coding - github

  View full-size slide

 6. Git – wady

  Windows

  View full-size slide

 7. Początki pracy z gitem

  Stworzenie repozytorium

  Dodanie innego klienta gita (np. serwera) tzw.
  'remote'

  View full-size slide

 8. „Stany” plików w repozytorium

  Modyfikacja pliku

  Dodanie go do 'obserwowanych' przez git

  Staging – dodanie pliku do aktualnie
  „przygotowywanego” commitu

  Commit – zatwierdzenie zmian w plikach

  Push – wysłanie plików na serwer
  (nieobowiązkowe)

  View full-size slide

 9. Praca z gałęziami
  1.Dostajemy zadanie
  2.Tworzymy branch (gałąź) specjalnie dla tego
  zadania
  3.Projektujemy i implementujemy
  4.Łączymy aktualny gałąź z gałęzią główną
  5.Usuwamy gałąź

  View full-size slide

 10. Podstawowe polecenia

  Git init . (tworzy repozytorium gita w aktualnym
  katalogu)

  Git add file (dodaje plik do najbliższego
  commita, tzw. staging area)

  Git commit (finalizuje zmianę)

  Git push origin master (wysyła gałąź master
  na główny serwer gita)

  View full-size slide


 11. Git pull origin master (pobiera dane)

  Git merge master (scala gałęzie)

  Git branch testing (tworzy gałąź)

  Git checkout testing (zmienia gałąź)

  Git branch -d testing (usuwa gałąź)

  Git clone http://... (kopiuje repozytorium na
  nasz dysk)

  View full-size slide

 12. Przykładowy workflow

  Mkdir my_project

  Cd my_project

  Touch plik1.rb plik2.rb readme changelog

  … // robimy jakieś zmiany w plikach

  Git add .

  Git commit -m 'pierwszy'

  Git push origin master

  View full-size slide


 13. Git branch iss001

  Git checkout iss001

  Echo „zmiany” >> plik2

  Git add plik2

  Git merge master

  Git checkout master

  Git branch -d iss001

  View full-size slide

 14. Pomocne polecenia

  Git revert (cofa do określonego commita)

  Git commit –amend (dopisuje aktualne zmiany
  do poprzedniego commita)

  Git reset HEAD file (unstaging)

  Git checkout - - file (usunięcie aktualnych
  zmian, cofnięcie do ostatnio commitowanej
  wersji)

  View full-size slide


 15. Git log (logi poprzednich commitów)

  Git status (aktualny status commita, pliki
  'staging', pliki które są zmienione, etc.)

  Git diff (porównywanie plików)

  View full-size slide

 16. Hooks

  Post-commit, post-update, post-receive,
  pre-..., etc.

  Hooki pozwalają na wykonywanie skryptów po
  określonych akcjach w repozytorium, np.
  restart serwera, itp.

  View full-size slide

 17. Github

  Social coding

  Issue tracking, wiki

  Wsparcie i komunikacja z innymi systemami
  dla deweloperów (Redmine, Campfire,
  powiadomienia)

  Darmowy (po części)

  View full-size slide

 18. Bitbucket

  Mniej popularny

  Prywatne repozytoria za darmo

  Obsługa zarówno gita, jak i mercuriala

  View full-size slide

 19. Pytania?
  http://swistak35.com
  @swistak35 on twitter/github/blip

  View full-size slide