Speaker Deck

Ruby/Rails için Resque ve Redis ile Kuyruk Yönetimi

by Tayfun Öziş ERİKAN

Published November 23, 2013 in Programming

Ruby on Rails ile geliştirdiğiniz projeleriniz için, yük gerektiren veya daha sonra hesaplanması gereken bazı işlemlerin kuyruğa alınarak daha sonra arkaplanda çalıştırılmasını sağlayan ve bu işleri isterseniz birden fazla iş parçacığına da dağıtabileceğiniz Resque adlı araç tanıtılacaktır. Aynı zamanda GitHub’da da kullanılmakta olan Resque, Redis veri tabanı ile birlikte kullanılmaktadır.