Rails Doktrini

Rails Doktrini

Ruby on Rails İlke ve Görüşlerini Anlayın

Not: Bu sunum, "David Heinemeier Hansson" tarafında hazırlanan "The Rails Doctrine" (http://rubyonrails.org/doctrine/) kaynağı referans alınarak, Türkçe bir özet şeklinde hazırlanmıştır.

9c55af85fdee9df09c5fa7dd3d1945b0?s=128

Tayfun Öziş ERİKAN

November 25, 2017
Tweet