Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Açık Kaynak Felsefesi Çevik Proje Geliştirme Süreçleri ve Ruby / Ruby on Rails Ekosistemi

Açık Kaynak Felsefesi Çevik Proje Geliştirme Süreçleri ve Ruby / Ruby on Rails Ekosistemi

Açık Kaynak Felsefesi
Çevik Proje Geliştirme Süreçleri ve Ruby / Ruby on Rails Ekosistemi hakkinda genel bilgiler ve konu basliklarini icermektedir

9c55af85fdee9df09c5fa7dd3d1945b0?s=128

Tayfun (Öziş) Erikan

March 25, 2014
Tweet

Transcript

 1. Açık Kaynak Felsefesi Çevik Proje Geliştirme Süreçleri ve Ruby /

  Ruby on Rails Ekosistemi Lab2023 Bilişim Teknolojileri AS" www.lab2023.com ! Tayfun Öziş ERİKAN - tayfun.ozis.erikan@lab2023.com - @toziserikan Onur Özgür ÖZKAN - onur.ozgur.ozkan@lab2023.com - @onurozgurozkan
 2. Hoşgeldiniz • Lab2023’ü tanıyalım • Çalışmalarımız, vizyonumuz ve sektördeki yerimiz

  • Sunum: Kullandığımız teknolojiler ve iş süreçleri • Tanışma
 3. Açık Kaynak Felsefesi ve Topluluk (Community) • Açık Kaynak nedir

  ve ne degildir? • Açık kaynaklı projelerin gelişimi ve topluluğun katkısı • Birlikte neler geliştirebilirsiniz ve açık kaynaklı projelere nasıl katkı sağlarsınız? • Bizim firmamizda acik kaynak sayesinde neler basardik ve ne fayda sagladik
 4. Çevik Proje Geliştirme Araçları ve Süreçleri - 1 • Git

  • GitHub • GitFlow • Semver • Huboard Kanban
 5. Çevik Proje Geliştirme Araçları ve Süreçleri - 2 • Atlassian

  ürün ve servisleri • Jira • Confluence • BitBucket
 6. Olmazsa Olmaz Temel Kavramlar • MVC • REST ve RESTful

  • DAO ve ORM • OOP • Design Patterns
 7. Ruby • Ruby tanıtımı ve genel özellikleri • Irb konsol

  ile ruby kullanımı • RubyGems - Ruby Paket Yöneticisi • Bundler • Alternatif konsol: Pry • Ruby & Rails kaynaklarının paylaşılması
 8. Rails’e Hızlı Başlangıç • Rails nedir? • Rails Guides tanıtımı

  ve kullanımı • Rails nasil kurulur? Zor mudur?
 9. Temel Rails Bileşenleri • Models (Model Katmanı)" • Active Record

  temelleri • Rails Database Migrations • Active Record Validations • Active Record Callbacks • Active Record Assocations • Active Record Query Interface • Views (View Katmanı)" • Action View genel bakış • Layouts & Rendering in Rails • Action View Form Helpers • Controllers (Controller Katmanı)" • Action Controller genel bakış • Routing ve router kullanımı • Generators • Scaffold
 10. Araçlar ve Alet Çantası • Kullandığımız bazı GEM’lerin tanıtımı •

  Haml ve haml-rails • Compass ve compass-rails • Sass ve sass-rails • Devise • Simple Form • Twitter Bootstrap ve Bootstrap-sass • Responder • Whenever • Capistrano • Kebab Project ekosisteminin ve GEM’lerinin tantımlası • Cybele • Katip • Hierapolis ve hierapolis-rails • Blankable • Kangal • Kebab Remote API & Client
 11. Sunucu ve Dağıtım (Deployment) • Çok uzağa gitmeyin: Netinternet Telekomünikasyon

  • Heroku • Amazon AWS • Cloud 66 • DigitalOcean
 12. Soru Cevap

 13. Workshop Planlama