Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Data4Inclusion.pdf

6402413ab839ccca6cce08c8bbd51827?s=47 Taha Eren
October 15, 2020

 Data4Inclusion.pdf

6402413ab839ccca6cce08c8bbd51827?s=128

Taha Eren

October 15, 2020
Tweet

Transcript

 1. Data4Inclusion Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara

 2. Proje Ekibi Nur Aslıhan Karaman İstatistikçi Abdullah Taha Bilgisayar Mühendisi

  Kemal Çelik Proje Uzmanı Seray Çakırgil Endüstri Mühendisi Burak Ağalday Araştırma Görevlisi Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 3. 1. Problem Tanımı 2. Benzer Çalışmalar 3. Paydaşlar 4. Çözümümüz

  5. Teknik Süreç 6. Sosyal Etki 7. Sürdürülebilirlik Sunum Akışı Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 4. ▪ Projenin temel amacı, veri araçları kullanılarak sosyal hizmet yardımlarının

  dezavantajlı gruplara etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır. ▪ Ankara’nın Yenimahalle ilçesine ait verileri, veri teknikleri kullanılarak bir yoksulluk haritası çıkarılmıştır. ▪ Yenimahalle ilçesinin yardım verileri ve kurulan modelin çıktıları arasında bir korelasyon gözlemlenerek, bir yardım mekanizması prototipi geliştirilmiştir. Proje Özeti Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 5. Sosyal İçerme Nedir ? Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki

  kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımları ve yaşadıkları toplumda normal olarak kabul edilen hayat ve refah standartlarına kavuşmaları için gerekli olan fırsatları kazanmalarını sağlayan bir süreçtir. [1] [1] Leaving No One behind: the Imperative of Inclusive Development: Report on the World Social Situation 2016. New York: United Nations, 2016. Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 6. Ankara Mevcut Sorunlar %19.5 %13.6 %1.84 Yoksulluk oranı Nüfus artış

  oranı İşsizlik oranı Ankara’daki başlıca dezavantajlı gruplar; • Engelliler • Yaşlılar • Kadınlar • İşsizler • Mülteciler Problem Tanımı İstatistiklerle Ankara 2018. Ankara Kalkınma Ajansı, 2019. Ankara’da Sosyal Sorunlar. Ankara Kalkınma Ajansı, 2019. Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 7. Dezavantajlı gruplara sosyal hizmet yardımları dağıtılırken veri araçları etkin kullanılmamaktadır.

  Proje, aşağıdaki sorunlardan yola çıkmıştır: • Dezavantajlı grupların belirlenmesine yönelik bir yöntem olmaması, • Dezavantajlı gruplara yönelik yeteri kadar veri olmaması ve/veya mevcut veri kaynaklarının kullanılamaması, • Mevcut kaynaklar ile ihtiyaçların etkin eşleştirilememesi, Problem Tanımı Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 8. Dünyadaki örnekler: • Avrupa Birliği • Bölgesel Yoksulluk Ölçeği •

  AROPE • Avrupa Komisyonu • Madrid şehrinde sosyal içerme için veri analitiği yöntemleri ile akıllı şehirler kurulması • Birleşmiş Milletler • Çok boyutlu yoksulluk ölçeği: 10 farklı değişken kullanılarak hazırlanan bir ölçek Benzer Çalışmalar: Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 9. Ankara Kentsel Yoksulluk Haritası (2012) Batman Kentsel Yoksulluk Haritası (2017)

  Elazığ Yoksulluk Haritası Projesi (2007) Karaman Belediyesi Muhtaçlık Yardım Puan Cetveli (2011) Benzer Çalışmalar: Türkiye’deki örnekler: Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 10. İlgili Kurumlar Yenimahalle Belediyesi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

  Bakanlığı Temel İhtiyaç Derneği AHBAP İhtiyaç Haritası Hayata Destek Derneği İstasyon TEDU CADS TEDU Kızılay Mahalle Muhtarları Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kent Konseyi Ankara B.B. Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 11. Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara 1.

  Sosyal hizmet yardımlarının dağıtılmasında ortak bir yöntemin olmaması, 2. Her kurumun farklı bir veri tabanına sahip olması, 3. İhtiyaç sahiplerinin başvuru sonucuna göre belirlenmesi, 4. Proje kapsamında çıkarılacak modelin kullanışlı bir araç olması, 5. Görüşme sonrasında, modele farklı değişkenlerin eklenmesi Paydaş Görüşmelerinden Çıkan Sonuçlar
 12. 1. Sosyal hizmet yardımları için aktif olarak kullanılabilecek bir ortak

  dijital bir platform 2. İlgili belediyenin görev alanının yoksulluk haritası 3. Farklı ihtiyaç haritalarının görülebileceği bir uygulama 4. Benzer hizmetleri sunan farklı kurumların da faydalanabileceği bir ölçek Çözümümüz: Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 13. Data4Inclusion uygulaması Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020,

  Ankara
 14. Teknik Süreç Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Sosyal

  Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 15. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Yenimahalle’nin sağladığı veriler:

  1. Rayiç bedeli verileri 2. Eğitim verileri 3. Yenikart verileri 4. Gıda yardımı verileri Farklı kaynaklardan veriler: 1. Sahibinden.com: • Ortalama Ev Satış Fiyatları • Ortalama Ev Kiralama Fiyatları • Ortalama Araba Satış Fiyatları 2. Endeksa.com: • Toplam hane geliri • E-ticaret eğilimi Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 16. Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara Veri

  Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç R programlama dili kullanılarak, farklı veri kaynaklarından toplanan veriler projede kullanılabilecek ortak bir formata getirildi. 1. Yanlış mahalle isimleri düzeltildi 2. Sayısal verileri düzgün hale getirildi 3. Farklı veri setleri bir araya getirildi
 17. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Haritaları elde etmek

  için: 1. Leaflet, Shiny 2. PCA (Temel Bileşenler Analizi) 3. Kümeleme (K- Ortalama Kümelemesi) Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 18. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Ortalama Hanehalkı Geliri

  Ortalama Rayiç bedeli Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 19. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Ortalama Ev Satış

  Fiyatları Ortalama Araba Satış Fiyatarı Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 20. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Ortalama Kiralık Ev

  Fiyatları Eğitim Seviyesi Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 21. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Yenikart, Gıda kolisi

  yardımı Hanehalkı geliri, Rayiç bedel, Araba satış fiyatları, Ev satış fiyatları, Kiralık ev fiyatları, Eğitim seviyesi Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 22. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç Kümeleme Sosyal Fayda

  için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 23. Veri Toplama Veri Temizleme Haritalandırma İnceleme Sonuç • Model, yardımların

  yoğunlaştığı bölgelerle paralellik göstermiştir. • Risk haritamız belediyenin müdahale alanının yerinde olduğunu ortaya koymakla birlikte dezavantajlı grupların kapsayıcılığının ilçenin kuzeydoğusuna yönelerek arttırılabileceği düşünülmektedir. Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 24. Sosyal Etki Faaliyetler geliştirme fırsatı 01 Yaşam kalitesinin artması 02

  Sosyal yardımların etkin yönetilmesi Toplum refahının desteklenmesi 03 Ekosisteme sağlanacak katkılar 04 Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 25. Sosyal Etki Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020,

  Ankara
 26. Sosyal Etki Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020,

  Ankara
 27. • Mahalle muhtarları işbirliği ile sokak ölçekli modelleme • Farklı

  veri setlerinin entegrasyonu (engelli, mülteci, Romanlar vb.) • Farklı belediyeler ile işbirliği ile Ankara genelinde modelleme • Kurulan modelin farklı konularda kullanılması • Oluşturulan platformun geliştirilmesi Sürdürülebilirlik Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara
 28. Teşekkürler! Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı –DSPG, 2020, Ankara