Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

J’et aan je rekker met ElasticSearch - phpwvl15

J’et aan je rekker met ElasticSearch - phpwvl15

Slides for my ElasticSearch talk at the PHP-WVL June 2015 meetup. In case you're confused: it's in "West-Vlaams" which is a Flemish dialect.

Ca901ddcea38854b9783781c91fc87c9?s=128

Thijs Feryn

June 16, 2015
Tweet

More Decks by Thijs Feryn

Other Decks in Technology

Transcript

 1. J’et aan je rekker met Elasticsearch Deur Thijs Feryn

 2. ‘k Goan ’t in 1 slide uutleg’n

 3. •Full-text zoek database •NoSQL database •Analytics engine •Geschreven in Java

  •Lucene gebaseerd ( ~Solr) •Omgekeerde indices •Gemakkelijk vo te Schaaln (~Elastic) •RESTFul interface (HTTP/JSON) •Schemaloos •Real-time (subiet & direct) •Den ELK hoop
 4. Zie ‘j nog mee?

 5. keireltjes Thijs Yo Ik zien

 6. En ik zien @ThijsFeryn ip Twitter

 7. ’k Zien bie Evangelist

 8. En ’k zitt’n van ook in ’t besteur

 9. ’k Weunen in Diksmude

 10. Aan de Pluum’n

 11. Juuste niet bachten de Kupe

 12. https://www.elastic.co/ downloads/elasticsearch

 13. {      "status"  :  200,      "name"  :

   "War  V",      "cluster_name"  :  "elasticsearch",      "version"  :  {          "number"  :  "1.5.2",          "build_hash"  :   "62ff9868b4c8a0c45860bebb259e21980778ab1c",          "build_timestamp"  :  "2015-­‐04-­‐27T09:21:06Z",          "build_snapshot"  :  false,          "lucene_version"  :  "4.10.4"      },      "tagline"  :  "You  Know,  for  Search"   } http://localhost:9200
 14. RDBMS Elasticsearch Database Table Row Index Type Document

 15. POST  /my-­‐index   {"acknowledged":true}   POST/my-­‐index/my-­‐type   {    

   "key"  :  "value",      "date"  :  "2015-­‐05-­‐10",      "counter"  :  1,      "tags"  :  ["tag1","tag2","tag3"]   }   {        "_index":  "my-­‐index",        "_type":  "my-­‐type",        "_id":  "AU089olr9oI99a_rK9fi",        "_version":  1,        "created":  true   } CREATE  DATABASE  my-­‐index INSERT  INTO  my-­‐index.my-­‐type  (key,date,counter,tags)     VALUES  ("value","2015-­‐05-­‐10",1,"tag1,tag2,tag3") Bevestigienge
 16. BAFFE ! We zien vertrok’n

 17. GET/my-­‐index/my-­‐type/AU089olr9oI99a_rK9fi?pretty   {        "_index":  "my-­‐index",    

     "_type":  "my-­‐type",        "_id":  "AU089olr9oI99a_rK9fi",        "_version":  1,        "found":  true,        "_source":  {              "key":  "value",              "date":  "2015-­‐05-­‐10",              "counter":  1,              "tags":  [                    "tag1",                    "tag2",                    "tag3"              ]        }   } Document iphaaln ip ID Document & meta data SELECT  *     FROM  my-­‐index.my-­‐type   WHERE   id="AU089olr9oI99a_rK9fi"
 18. GET  /my-­‐index/_mapping?pretty   {        "my-­‐index":  {  

             "mappings":  {                    "my-­‐type":  {                          "properties":  {                                "counter":  {                                      "type":  "long"                                },                                "date":  {                                      "type":  "date",                                      "format":  "dateOptionalTime"                                },                                "key":  {                                      "type":  "string"                                },                                "tags":  {                                      "type":  "string"                                }                          }                    }              }        }   } Schemaloos? Nie echt wi … “Smiet met ze klakke” voe de mapping
 19. Expliciete mappinge … met echte gegevens

 20. mysql>  desc  catalog_product_flat_1;   +-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+   |  Field    

                                                 |  Type                                  |  Null  |  Key  |  Default  |  Extra  |   +-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐+   |  entity_id                                            |  int(10)  unsigned          |  NO      |  PRI  |  NULL        |              |   |  attribute_set_id                              |  smallint(5)  unsigned  |  NO      |  MUL  |  0              |              |   |  type_id                                                |  varchar(32)                    |  NO      |  MUL  |  simple    |              |   |  allow_open_amount                            |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  cost                                                      |  decimal(12,4)                |  YES    |          |  NULL        |              |   |  created_at                                          |  timestamp                        |  YES    |          |  NULL        |              |   |  email_template                                  |  varchar(255)                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  enable_googlecheckout                    |  smallint(6)                    |  YES    |          |  NULL        |              |   |  giftcard_amounts                              |  decimal(12,4)                |  YES    |          |  NULL        |              |   |  giftcard_type                                    |  smallint(5)  unsigned  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  gift_message_available                  |  smallint(6)                    |  YES    |          |  NULL        |              |   |  gift_wrapping_available                |  smallint(6)                    |  YES    |          |  NULL        |              |   |  gift_wrapping_price                        |  decimal(12,4)                |  YES    |          |  NULL        |              |   |  has_options                                        |  smallint(6)                    |  NO      |          |  0              |              |   |  image_label                                        |  varchar(255)                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  is_recurring                                      |  smallint(6)                    |  YES    |          |  NULL        |              |   |  is_redeemable                                    |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  lifetime                                              |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  links_exist                                        |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  links_purchased_separately          |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  links_title                                        |  varchar(255)                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  msrp                                                      |  decimal(12,4)                |  YES    |          |  NULL        |              |   |  msrp_display_actual_price_type  |  varchar(255)                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  msrp_enabled                                      |  smallint(6)                    |  YES    |          |  NULL        |              |   |  name                                                      |  varchar(255)                  |  YES    |  MUL  |  NULL        |              |   |  news_from_date                                  |  datetime                          |  YES    |          |  NULL        |              |   |  news_to_date                                      |  datetime                          |  YES    |          |  NULL        |              |   |  open_amount_max                                |  decimal(12,4)                |  YES    |          |  NULL        |              |   |  open_amount_min                                |  decimal(12,4)                |  YES    |          |  NULL        |              |   |  price                                                    |  decimal(12,4)                |  YES    |  MUL  |  NULL        |              |   |  price_type                                          |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  price_view                                          |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  recurring_profile                            |  text                                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  required_options                              |  smallint(5)  unsigned  |  NO      |          |  0              |              |   |  shipment_type                                    |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  short_description                            |  text                                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  sku                                                        |  varchar(64)                    |  YES    |          |  NULL        |              |   |  sku_type                                              |  int(11)                            |  YES    |          |  NULL        |              |   |  small_image                                        |  varchar(255)                  |  YES    |          |  NULL        |              |   |  small_image_label                            |  varchar(255)                  |  YES    |          |  NULL        |              |   Magento’s flattened product table
 21. Data importeren van MySQL nor ElasticSearch

 22. {          "category":  [      

             "Default  Category",                  "Men",                  "Shirts"          ],          "entity_id":  "231",          "created_at":  "2013-­‐03-­‐05  06:48:12",          "updated_at":  "2013-­‐03-­‐05  09:27:15",          "name":  "French  Cuff  Cotton  Twill  Oxford",          "price":  "190.0000",          "description":  "Made  with  wrinkle  resistant  cotton  twill,  this  French-­‐cuffed   luxury  dress  shirt  is  perfect  for  Business  Class  frequent  flyers.",          "sku":  "msj000"   } SELECT  GROUP_CONCAT(distinct  c.name)  as  category,p.entity_id,  p.created_at,   p.updated_at,  p.name,  p.price,  p.short_description  as  description,p.sku     FROM  catalog_product_flat_1    p   JOIN  `catalog_category_product_index`  AS  `cat_index`  ON   cat_index.product_id=p.entity_id   JOIN  `catalog_category_flat_store_1`  AS  `c`  ON   cat_index.category_id=c.entity_id   WHERE  cat_index.store_id  =  1  AND  cat_index.visibility=1   GROUP  BY  p.name   ORDER  BY  p.entity_id
 23. POST  /products   {          "mappings":  {

                   "product"  :  {                          "_id"  :  {                                  "path"  :  "entity_id"                          },                          "properties"  :  {                                  "entity_id"  :  {"type"  :  "integer"},                                  "name"  :  {                                          "type"  :  "string",                                            "index"  :  "not_analyzed",                                          "fields"  :  {                                                  "raw"  :  {                                                          "type"  :  "string",                                                          "analyzer":  "english"                                                  }                                          }                                  },                                  "description"  :  {                                          "type"  :  "string",                                            "index"  :  "not_analyzed",                                          "fields"  :  {                                                  "raw"  :  {                                                          "type"  :  "string",                                                          "analyzer":  "english"                                                  }                                          }                                  },                                  "price"  :  {"type"  :  "double"},                                  "sku"  :  {"type"  :  "string",  "index"  :  "not_analyzed"},                                  "created_at"  :  {"type"  :  "date",  "format"  :  "YYYY-­‐MM-­‐dd  HH:mm:ss"},                                  "updated_at"  :  {"type"  :  "date",  "format"  :  "YYYY-­‐MM-­‐dd  HH:mm:ss"}  ,                                  "category"  :  {                                          "type"  :  "string",                                          "index"  :  "not_analyzed"                                  }                                                        }                  }          }   } Expliciete mapping bie ’t maken van de index
 24.      "entity_id"  :  {"type"  :  "integer"},      

   "name"  :  {                "type"  :  "string",                  "index"  :  "not_analyzed",                "fields"  :  {                        "raw"  :  {                                "type"  :  "string",                                "analyzer":  "english"                        }                }        },        "description"  :  {                "type"  :  "string",                  "index"  :  "not_analyzed",                "fields"  :  {                        "raw"  :  {                                "type"  :  "string",                                "analyzer":  "english"                        }                }        },        "price"  :  {"type"  :  "double"},        "sku"  :  {"type"  :  "string",  "index"  :  "not_analyzed"},        "created_at"  :  {"type"  :  "date",  "format"  :  "YYYY-­‐MM-­‐dd  HH:mm:ss"},        "updated_at"  :  {"type"  :  "date",  "format"  :  "YYYY-­‐MM-­‐dd  HH:mm:ss"}  ,        "category"  :  {                "type"  :  "string",                "index"  :  "not_analyzed"        }                                 Not analyzed? English analyzer?
 25. Analyzed vs non-analyzed

 26. Full-text vs exact wèèrde

 27. Analyzer •Character filters •Tokenizers •Token filters Vervangt tekens voe analyzed

  text Zet tekst omme in tokens Toevoegen, verwijderen of wijzigen tokens
 28. Ingebouwde analyzers •Standard •Simple •Whitespace •Stop •Keyword •Pattern •Language •Snowball

  •Custom Standard tokenizer Lowercase token filter English stop word token filter
 29. Set the shape to semi-transparent by calling set_trans(5) set, the,

  shape, to, semi, transparent, by, calling, set_trans, 5 set, the, shape, to, semi, transparent, by, calling, set, trans Set, the, shape, to, semi-transparent, by, calling, set_trans(5) set, shape, semi, transpar, call, set_tran, 5 Standard Simple Whitespace English
 30. Zelve een analyzer maakt PUT  /my_index   {    

   "settings":  {          "analysis":  {              "char_filter":  {                  "&_to_and":  {                      "type":  "mapping",                      "mappings":  [  "&=>  and  "]                  }},              "filter":  {                  "my_stopwords":  {                      "type":  "stop",                      "stopwords":  [  "the",  "a"  ]                  }},                  "analyzer":  {                      "my_analyzer":  {                          "type":  "custom",                          "char_filter":    [  "html_strip",  "&_to_and"  ],                          "tokenizer":  "standard",                          "filter":  [  "lowercase",  "my_stopwords"  ]                          }}   }}}
 31. Zoek’n

 32. GET  /products/product/_search?pretty   {        "took":  2,  

       "timed_out":  false,        "_shards":  {              "total":  1,              "successful":  1,              "failed":  0        },        "hits":  {              "total":  192,              "max_score":  1,              "hits":  [                    {                          "_index":  "products",                          "_type":  "product",                          "_id":  "231",                          "_score":  1,                          "_source":  {                                "category":  [                                      "Default  Category",                                      "Men",                                      "Shirts"                                ],                                "entity_id":  "231",                                "created_at":  "2013-­‐03-­‐05  06:48:12",                                "updated_at":  "2013-­‐03-­‐05  09:27:15",                                "name":  "French  Cuff  Cotton  Twill  Oxford",                                "price":  "190.0000",                                "description":  "Made  with  wrinkle  resistant  cotton   twill,  this  French-­‐cuffed  luxury  dress  shirt  is  perfect  for  Business   Class  frequent  flyers.",                                "sku":  "msj000"                          }                    },   … SELECT  *  FROM   products.product  
 33. GET  /products/product/_search?pretty   POST  /products/product/_search?pretty   {      

       "query":  {          "match_all":  {}      }   }   Zoek’n “lite” vs De hele query DSL SELECT  *  FROM   products.product  
 34. GET  /products/product/_search? pretty&q=name.raw:Blazer   POST  /products/product/_search?pretty   {    

   "query":  {          "match":  {              "name.raw":  "Blazer"          }      }   }   SELECT  *  FROM   products.product     WHERE     name  LIKE  "%Blazer%" Zoek’n “lite” vs De hele query DSL
 35. SELECT  *  FROM   products.product     WHERE    

  name  =  "Linen  Blazer" POST  /products/product/_search? pretty   {      "query":  {          "match":  {              "name.raw":  "Linen  Blazer"          }      }   }   POST  /products/product/_search? pretty   {      "query":  {          "filtered":  {              "query":  {                  "match_all":  {}              },              "filter":  {                  "term":  {                      "name":  "Linen  Blazer"                  }              }          }      }   } 2 producten gevoend’n 1 product gevoend’n SELECT  *  FROM   products.product     WHERE     name  LIKE  "%Linen%"     OR     name  LIKE  "%Blazer%"
 36. Filter vs Query

 37. Filter •Emme pries? Ja of neen •Go ’t nie relevant

  moet zien •Rapper & cachebaar •Voe non-analyzed data Query •Oevele pries emme? •Voe full-text search •Ip analyzed/tokenized data
 38. Match Query Multi Match Query Bool Query Boosting Query Common

  Terms Query Constant Score Query Dis Max Query Filtered Query Fuzzy Like This Query Fuzzy Like This Field Query Function Score Query Fuzzy Query GeoShape Query Has Child Query Has Parent Query Ids Query Indices Query Match All Query More Like This Query Nested Query Prefix Query Query String Query Simple Query String Query Range Query Regexp Query Span First Query Span Multi Term Query Span Near Query Span Not Query Span Or Query Span Term Query Term Query Terms Query Top Children Query Wildcard Query Minimum Should Match Multi Term Query Rewrite Template Query
 39. And Filter Bool Filter Exists Filter Geo Bounding Box Filter

  Geo Distance Filter Geo Distance Range Filter Geo Polygon Filter GeoShape Filter Geohash Cell Filter Has Child Filter Has Parent Filter Ids Filter Indices Filter Limit Filter Match All Filter Missing Filter Nested Filter Not Filter Or Filter Prefix Filter Query Filter Range Filter Regexp Filter Script Filter Term Filter Terms Filter Type Filter
 40. Filter voorbeeld

 41. POST  /products/product/_search?pretty   {      "query":  {    

       "filtered":  {              "filter":  {                  "ids":  {                      "values":  [231,234,258]                  }              }          }      }   } SELECT  *  FROM   products.product     WHERE     entity_id  IN   (231,234,258)
 42. POST  /products/product/_search?pretty   {      "query":  {    

       "filtered":  {              "filter":  {                  "bool":  {                      "must":  [                          {                              "range":  {                                  "price":  {                                      "gte":  100,                                      "lte":  400                                  }                              }                          }                      ],                      "must_not":  [                          {                              "term":  {                                  "name":  "Convertible  Dress"                              }                          }                      ],                      "should":  [                          {                              "term":  {                                  "category":  "Women"                              }                          },                          {                              "term":  {                                  "category":  "New  Arrivals"                              }                          }                      ]                  }              }          }      }   } SELECT  *  FROM   products.product     WHERE     price  BETWEEN  100  AND   400  AND   name  !=  "Convertible   Dress"  AND   (category  =  "Women"   OR  category  =  "New   Arrivals")
 43. POST  /products/product/_search?pretty   {      "query":  {    

       "filtered":  {              "filter":  {                  "prefix":  {                      "name":  "Slim"                  }              }          }      }   } SELECT  *  FROM   products.product     WHERE     name  LIKE  "Slim%"
 44. {          "filtered"  :  {    

               "filter"  :  {                          "geo_distance_range"  :  {                                  "from"  :  "200km",                                  "to"  :  "400km",                                  "pin.location"  :  {                                          "lat"  :  40,                                          "lon"  :  -­‐70                                  }                          }                  }          }   } vereist “geo point” type veld
 45. Relevansje

 46. {        "took":  1,        "timed_out":

   false,        "_shards":  {              "total":  1,              "successful":  1,              "failed":  0        },        "hits":  {              "total":  2,              "max_score":  3.3350093,              "hits":  [                    {                          "_index":  "products",                          "_type":  "product",                          "_id":  "243",                          "_score":  3.3350093,                          "fields":  {                                "name":  [                                      "Linen  Blazer"                                ]                          }                    },                    {                          "_index":  "products",                          "_type":  "product",                          "_id":  "246",                          "_score":  0.5954286,                          "fields":  {                                "name":  [                                      "Stretch  Cotton  Blazer"                                ]                          }                    }              ]        }   } POST  /products/product/_search?pretty   {      "fields":  ["name"],        "query":  {          "match":  {              "name.raw":  "Linen  Blazer"          }      }   } 2 keers pries, dus relevanter
 47. {        "took":  1,        "timed_out":

   false,        "_shards":  {              "total":  1,              "successful":  1,              "failed":  0        },        "hits":  {              "total":  1,              "max_score":  1,              "hits":  [                    {                          "_index":  "products",                          "_type":  "product",                          "_id":  "243",                          "_score":  1,                          "fields":  {                                "name":  [                                      "Linen  Blazer"                                ]                          }                    }              ]        }   } POST  /products/product/_search?pretty   {      "query":  {          "filtered":  {              "query":  {                  "match_all":  {}              },              "filter":  {                  "term":  {                      "name":  "Linen  Blazer"                  }              }          }      }   } Gin relevansje ip filters Score is ossan 1
 48. POST  /products/product/_search?pretty   {      "fields":  ["name","description"],    

     "query":  {          "bool":  {              "must":  [                  {                      "match":  {                          "description.raw":  "suit"                      }                  }              ],              "should":  [                  {                      "match":  {                          "name.raw":  "coat"                      }                  }              ]          }      }   } Just mo zoek’n achter “suit” Relevansje doen toenemen otte name “coat” bevat
 49. POST  /products/product/_search?pretty   {      "fields":  ["price","name","description","category"],    

     "query":  {          "bool":  {              "must":  [                  {                      "filtered":  {                          "filter":  {                              "bool":  {                                  "must":  [                                      {                                          "range":  {                                              "price":  {                                                  "gte":  100,                                                  "lte":  400                                              }                                          }                                      },                                      {                                          "term":  {                                              "category":  "Men"                                          }                                      }                                  ]                                  }                          }                      }                  }              ],              "should":  [                  {                      "match":  {                          "category":  "New  Arrivals"                      }                  }                              ]          }      }   } Relevansje doen toeneemn Gecombi neerde filters
 50. POST  /products/product/_search?pretty   {      "query":  {    

       "bool":  {              "must":  [                  {                      "match_all":  {}                  }              ],                "should":  [                  {                      "match":  {                          "description.raw":  {                              "query":  "comfort",                              "boost":  2                          }                      }                  },                  {                      "match":  {                          "name.raw":  {                              "query":  "tee",                              "boost":  3                          }                      }                  }                              ]          }      }   } Query- time boosting Relevansje doen toeneemn
 51. Ol d’ index’en Ol de types

 52. SELECT  *     FROM  *.tbl_a*     WHERE  

    key  LIKE  ‘%val%’ •Over ol de databases •Wildcard database queries •Wildcard tabel queries SQL kan da nie
 53. /_search   /products/_search   /products/product/_search   /products,clients/_search   /pro*/_search  

  /pro*,cli*/_search   /products/product,invoice/_search   /products/pro*/_search   /_all/product/_search   /_all/product,invoice/_search   /_all/pro*/_search  
 54. Multi “vanolles”

 55. Aggregations

 56. Group by dat tuug gepakt et

 57. SELECT  COUNT(category)     FROM  products.product   GROUP  BY  category

    Aggregations in SQL Metric Bucket
 58. SELECT  COUNT(category)     FROM  products.product   GROUP  BY  category

    POST  /products/product/_search? pretty&search_type=count    {      "aggs":  {          "number_of_categories"  :  {              "cardinality":  {                  "field":  "category"              }          }      }   } Metric Bucket Juuste mo aggs, gin docs
 59. POST  /products/product/_search?pretty    {      "fields":  ["category","price","name"],    

     "query":  {        "match":  {            "name.raw":  "blazer"        }      },      "aggs":  {          "avg_price":  {              "avg":  {                  "field":  "price"              }          },          "min_price"  :  {              "min":  {                  "field":  "price"              }          },          "max_price"  :  {              "max":  {                  "field":  "price"              }          },          "number_of_products_per_category"  :  {              "terms":  {                  "field":  "category",                  "size":  10              }          }      }   } Meerdere groep’n nevest de query
 60.      "aggregations":  {            

   "min_price":  {                    "value":  455              },              "number_of_products_per_category":  {                    "doc_count_error_upper_bound":  0,                    "sum_other_doc_count":  0,                    "buckets":  [                          {                                "key":  "Blazers",                                "doc_count":  2                          },                          {                                "key":  "Default  Category",                                "doc_count":  2                          },                          {                                "key":  "Men",                                "doc_count":  2                          }                    ]              },              "max_price":  {                    "value":  490              },              "avg_price":  {                    "value":  472.5              }        } Aggregation output Drill down search
 61. Min Aggregation Max Aggregation Sum Aggregation Avg Aggregation Stats Aggregation

  Extended Stats Aggregation Value Count Aggregation Percentiles Aggregation Percentile Ranks Aggregation Cardinality Aggregation Geo Bounds Aggregation Top hits Aggregation Scripted Metric Aggregation Global Aggregation Filter Aggregation Filters Aggregation Missing Aggregation Nested Aggregation Reverse nested Aggregation Children Aggregation Terms Aggregation Significant Terms Aggregation Range Aggregation Date Range Aggregation IPv4 Range Aggregation Histogram Aggregation Date Histogram Aggregation Geo Distance Aggregation GeoHash grid Aggregation
 62. Elasticsearch beheer’n

 63. Verschillige manieren … mo w’en der geen tied voorn

 64. Clusteringe

 65. 1 node Cluster met 2 nodes Cluster met 3 nodes

 66. Configuraasje voorbeeld cluster.name:  my-­‐cluster   node.name:  my-­‐node   node.rack:  

   my-­‐location   node.master:  true   node.data:  true   http.enabled:  true   index.number_of_shards:  5   index.number_of_replicas:  1   discovery.zen.minimum_master_nodes:  2
 67. CAP theorem

 68. CAP theorem Consistence Availability Partition tolerance

 69. GET /_cat

 70. GET  /_cat   =^.^=   /_cat/allocation   /_cat/shards   /_cat/shards/{index}

    /_cat/master   /_cat/nodes   /_cat/indices   /_cat/indices/{index}   /_cat/segments   /_cat/segments/{index}   /_cat/count   /_cat/count/{index}   /_cat/recovery   /_cat/recovery/{index}   /_cat/health   /_cat/pending_tasks   /_cat/aliases   /_cat/aliases/{alias}   /_cat/thread_pool   /_cat/plugins   /_cat/fielddata   /_cat/fielddata/{fields}   Gin JSON mo platn tekst
 71. GET  /_cat/shards?v   index        shard  prirep  state

       docs  store  ip                          node       my-­‐index  2          r            STARTED        6  7.2kb  192.168.10.142  node3     my-­‐index  2          p            STARTED        6  9.5kb  192.168.10.142  node2     my-­‐index  0          p            STARTED        4  7.1kb  192.168.10.142  node3     my-­‐index  0          r            STARTED        4  4.8kb  192.168.10.142  node2     my-­‐index  3          r            STARTED        5  7.1kb  192.168.10.142  node1     my-­‐index  3          p            STARTED        5  7.2kb  192.168.10.142  node3     my-­‐index  1          p            STARTED        1  2.4kb  192.168.10.142  node1     my-­‐index  1          r            STARTED        1  2.4kb  192.168.10.142  node2     my-­‐index  4          p            STARTED        5  9.5kb  192.168.10.142  node1     my-­‐index  4          r            STARTED        5  9.4kb  192.168.10.142  node3   5 shards & 1 standoard 1 replica
 72. GET  /_cat/health? v&h=cluster,status,node.total,shards,pri,unassign,init   cluster      status  node.total  shards

   pri  unassign  init     mycluster  green                      3          12      6                0        0     De gezoentied van de cluster
 73. De ELK hoop

 74. None
 75. Logs Ommzetn & verzetn Ipsloan Afficheren

 76. None
 77. Elasticsearch integreern

 78. ’t Is REST, trek je plan!

 79. ’t Is REST, trek je plan! Vaneestekee uut Javascript? Toegank

  beveiligen AJAX #FTW Achter een proxy Gin backend code
 80. Of gebruukt een SDK PHP Java Perl Python Ruby .NET

 81. None