Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Magento doen affeceren - PHPWVL14

Magento doen affeceren - PHPWVL14

Slides for my Magento performance talk at PHPWVL14. My first ever talk deliverd in my local dialect "West-Vlaams". Will make an English version soon.

Thijs Feryn

April 08, 2014
Tweet

More Decks by Thijs Feryn

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Magento doen affeceren Deur Thijs’tn van Feryn’s

 2. keireltjes Thijs Yo Ik zien

 3. En ik zien @ThijsFeryn ip Twitter

 4. ’k Zien bie Evangelist

 5. En ’k zitt’n van ook in ’t besteur

 6. ’k Weunen in Diksmude

 7. Aan de Pluum’n

 8. Juuste niet bachten de Kupe

 9. None
 10. None
 11. ’t Is soms een bitje trage

 12. Mo wel wreed flexibel

 13. In’t begin kenden we der niet vele van

 14. W’en wreed vele biegeleerd

 15. Mo ’t ed tied gekost

 16. De eerste pogingen

 17. Eerste pogingen ✓Dikke machinen derachter zetten ✓Vele heheuhen en zwoare

  CPU’s ✓Loadbalancing ip de webservers ✓Master/master op de MySQL’s ✓Hoge memory limit ✓APC byte code caching
 18. Ip zoek no Magento kennisse

 19. Eerste Magento kennisse ✓Caching activeren in ’t admin panel ✓Flat

  catalogs ✓De Magento compiler ✓JS & CSS minification
 20. Magento compiler is dikke zever en een hoop miserie!

 21. Gebruukt een echte byte code cache in de plekke

 22. ’t Gienk ol een klein bitje rapper Mo nie voe

  te roepen
 23. Eerste concluuzjes

 24. Eerste concluuzjes ✓Gelik verwacht vele RAM en CPU verbruuk ✓Verdacht

  vele I/O ✓Meha vele belastienge ip de MySQL
 25. W’en  leren  cachen

 26. Standoard ip de schieve in /var/cache

 27. ./mage-­‐-­‐c   ./mage-­‐-­‐a   ./mage-­‐-­‐4   ./mage-­‐-­‐7   ./mage-­‐-­‐e  

  ./mage-­‐-­‐5   ./mage-­‐-­‐b   ./mage-­‐-­‐9   ./mage-­‐-­‐0   ./mage-­‐-­‐f   ./mage-­‐-­‐3   ./mage-­‐-­‐6   ./mage-­‐-­‐8   ./mage-­‐-­‐d   ./mage-­‐-­‐1
 28. ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_BE_EN_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_LU_EN_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_NL_NL_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_LU_EN_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_LU_FR_CONFIG_CACHE  

  ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_FR_EN_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_LU_FR_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_BE_FR_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_ADMIN_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_STORE_BE_FR_CONFIG_CACHE   ./mage-­‐-­‐8/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_DB_PDO_MYSQL_DDL_sales_flat_shipment_grid_3   ./mage-­‐-­‐d/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_APP_E4D52B98688947405EDE639E947EE03D   ./mage-­‐-­‐d/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_APP_B1FB6E8F13287C01E5C05063633DDA4C   ./mage-­‐-­‐d/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_DB_PDO_MYSQL_DDL_log_url_info_1   ./mage-­‐-­‐d/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_APP_E4D52B98688947405EDE639E947EE03D   ./mage-­‐-­‐d/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_APP_B1FB6E8F13287C01E5C05063633DDA4C   ./mage-­‐-­‐d/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_DB_PDO_MYSQL_DDL_log_url_info_1   ./mage-­‐-­‐1/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_Zend_LocaleC_nl_NL_currencysymbol_   ./mage-­‐-­‐1/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_Zend_LocaleC_nl_NL_nametocurrency_   ./mage-­‐-­‐1/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_Zend_LocaleC_nl_NL_currencynumber_   ./mage-­‐-­‐1/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_Zend_LocaleC_nl_NL_currencysymbol_   ./mage-­‐-­‐1/mage-­‐-­‐-­‐MAGE_Zend_LocaleC_nl_NL_currencynumber_   ./mage-­‐-­‐1/mage-­‐-­‐-­‐internal-­‐metadatas-­‐-­‐-­‐MAGE_Zend_LocaleC_nl_NL_nametocurrency_
 29. APC

 30. In app/etc/local.xml <global>          <cache>    

               <backend>apc</backend>                  <prefix>MAGE_</prefix>          </cache>   </global>
 31. Memcached

 32. <global>    <cache>        <memcached>      

     <servers>              <server>                <host><![CDATA[127.0.0.1]]></host>                <port><![CDATA[11211]]></port>                <persistent><![CDATA[1]]></persistent>              </server>          </servers>      </memcached>    </cache>   </global> In app/etc/local.xml Meerdere servers meuglik
 33. Toch nog files in /var/ cache?

 34. 2-level cache ✓Een rappe backend (den adapter) ✓Een trage backend

  (standoard file)
 35. /var/cache in tmpfs mount  -­‐t  tmpfs  -­‐o  size=20m  tmpfs  /var/www/var/cache

 36. De machienerie ipdrieven

 37. is trage

 38. Zeker d’oede versies

 39. Magento werkt „zohezeid” niet met nieuwe versies

 40. Wieder en ’t an de klap gekrehen met vuuve punt

  viere
 41. Zoender byte code cache ziej gezien!

 42. We woaren vergeetn dat APC niet werkt ip FastCGI

 43. 19280  33686  1.3    0.4  322052  110408  ?  S  14:07

   0:01  /usr/local/php-­‐5.4/bin/php-­‐cgi   18834  33696  0.0    0.0  267780  13608  ?    S  14:07  0:00  /usr/local/php-­‐5.4/bin/php-­‐cgi   19280  33698  0.9    0.4  321808  110948  ?  S  14:07  0:01  /usr/local/php-­‐5.4/bin/php-­‐cgi   19057  33700  0.0    0.0  268124  13416  ?    S  14:07  0:00  /usr/local/php-­‐5.4/bin/php-­‐cgi   18767  33710  0.0    0.0  269728  14156  ?    S  14:08  0:00  /usr/local/php-­‐5.4/bin/php-­‐cgi Losse processen zoender gedeelde cache
 44. We woaren ook vergeetn dat APC vuuligheid is

 45. Serieus!

 46. -FPM

 47. root  26067  0.0  0.0  342892  6248  ?  S  13:43  0:00

   php-­‐fpm:  master  process  (/etc/ php5/fpm/php-­‐fpm.conf)   www-­‐data  26068    0.2    1.1  396952  94684  ?  S  13:43  0:03  php-­‐fpm:  pool  www   www-­‐data  26069    0.0    0.6  363472  56456  ?  S  13:43  0:01  php-­‐fpm:  pool  www   www-­‐data  26087    0.0    0.6  362708  50188  ?  S  13:44  0:00  php-­‐fpm:  pool  www Master proces dat de caches bieoet
 48. Opcache is machtig! … en ook een slag rapper

 49. zend_extension=/usr/lib/php5/20100525/opcache.so   opcache.validate_timestamps  =  off   opcache.memory_consumption  =  128  

  opcache.max_accelerated_files  =  20000 Agressieve tuninge
 50. Files aangepast? ! ! ! /etc/init.d/php-fpm reload of opcache_reset()

 51. realpath_cache_size  =  512k   realpath_cache_ttl  =  3600 Poaden cachen

 52. Olles in’t heheuhen!!!

 53. %  time          seconds    usecs/call  

         calls        errors  syscall   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐    53.78        0.012718                    13              953                  3  stat    34.15        0.008076                      2            3369              215  access      6.03        0.001426                      2              785                      flock      3.40        0.000803                      0            3283                      read      2.19        0.000519                      0            1210                      open      0.30        0.000071                      0              986                      write      0.10        0.000024                      0          24254                      time      0.05        0.000012                      0            1582                      fstat      0.00        0.000000                      0            1212                      close      0.00        0.000000                      0            2011            2011  lstat      0.00        0.000000                      0              976                      poll      0.00        0.000000                      0            1305                      lseek      0.00        0.000000                      0                  1                      mmap      0.00        0.000000                      0                  1                      munmap      0.00        0.000000                      0                84                      brk      0.00        0.000000                      0                  1                      rt_sigaction      0.00        0.000000                      0                  1                      rt_sigprocmask      0.00        0.000000                      0                  1                      pwrite      0.00        0.000000                      0                  4                      setitimer      0.00        0.000000                      0                  1                      socket      0.00        0.000000                      0                  1                  1  connect      0.00        0.000000                      0                  1                      accept      0.00        0.000000                      0                  1                      recvfrom      0.00        0.000000                      0                  2                      shutdown      0.00        0.000000                      0                  5                      setsockopt      0.00        0.000000                      0                  8                      fcntl      0.00        0.000000                      0                  2                      getdents      0.00        0.000000                      0                  5                      getcwd      0.00        0.000000                      0                  2                      chdir      0.00        0.000000                      0              217              217  readlink      0.00        0.000000                      0                  3                      umask   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   100.00        0.023649                                  42267            2447  total Vele   lstats Zonder   opcache
 54. %  time          seconds    usecs/call  

         calls        errors  syscall   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   100.00        0.000007                      0            3109                      read      0.00        0.000000                      0              971                      write      0.00        0.000000                      0            1182                      open      0.00        0.000000                      0            1184                      close      0.00        0.000000                      0              463                  2  stat      0.00        0.000000                      0            1548                      fstat      0.00        0.000000                      0              960                      poll      0.00        0.000000                      0            1271                      lseek      0.00        0.000000                      0                64                      brk      0.00        0.000000                      0                  1                      rt_sigaction      0.00        0.000000                      0                  1                      rt_sigprocmask      0.00        0.000000                      0                  1                      pwrite      0.00        0.000000                      0            3385              377  access      0.00        0.000000                      0                  3                      setitimer      0.00        0.000000                      0                  1                      socket      0.00        0.000000                      0                  1                      connect      0.00        0.000000                      0                  1                      accept      0.00        0.000000                      0                  1                      shutdown      0.00        0.000000                      0                  4                  1  setsockopt      0.00        0.000000                      0                  8                      fcntl      0.00        0.000000                      0              781                      flock      0.00        0.000000                      0                  2                      getdents      0.00        0.000000                      0                  3                      getcwd      0.00        0.000000                      0                  2                      chdir      0.00        0.000000                      0                  3                      umask      0.00        0.000000                      0                  2                      times      0.00        0.000000                      0            2195                      time   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   100.00        0.000007                                  17147              380  total Geen   lstats Met     opcache
 55. W’en ook naar HVVM gekeek’n

 56. De database is ook belangriek

 57. query_cache_limit                  

             =  5M   query_cache_size                                =  64M   join_buffer_size                                =  32M   innodb_buffer_pool_size                  =  1024M   innodb_additional_mem_pool_size  =  50M   key_buffer_size                                  =  64M   sort_buffer_size                                =  5M   read_buffer_size                                =  5M   read_rnd_buffer_size                        =  10M MySQL meer heheuhen geevn
 58. Wuk homme pak’n?

 59. <global>      <resources>          <default_setup>  

             <connection>                  <host><![CDATA[Master-­‐host]]></host>                  <username><![CDATA[user]]></username>                  <password><![CDATA[pass]]></password>                  <dbname><![CDATA[magentodb]]></dbname>                  <active>1</active>              </connection>          </default_setup>          <default_read>              <connection>                  <use/>                  <host><![CDATA[Slave-­‐host]]></host>                  <username><![CDATA[user]]></username>                  <password><![CDATA[pass]]></password>                  <dbname><![CDATA[magento]]></dbname>                  <type>pdo_mysql</type>                  <model>mysql4</model>                  <initStatements>SET  NAMES  utf8</initStatements>                  <active>1</active>              </connection>          </default_read>        </resources>   </global> R/W   splittinge
 60. En in ene keer was Redis doa gezet!

 61. is ZALIG! ✓Standoard ingebouwde replicoasje ✓Spesjale datatiep’n (hash, list, …)

  ✓De meuglikeid voe te saven ip disk ✓Session clustering ✓Cm_Cache_Backend_Redis standoard vanaf Magento 1.8 CE en 1.13 EE ✓Geen 2-level cache ✓Meerdere databases ✓Authenticoasje
 62. Cm_Cache_Backend_Redis https://github.com/colinmollenhour/ Cm_Cache_Backend_Redis

 63. In app/etc/local.xml <global>      <cache>        

   <backend>Cm_Cache_Backend_Redis</backend>          <backend_options>              <server>127.0.0.1</server>              <port>6379</port>              <persistent></persistent>              <database>1</database>              <password></password>              <force_standalone>0</force_standalone>              <connect_retries>1</connect_retries>              <read_timeout>10</read_timeout>              <automatic_cleaning_factor>0</automatic_cleaning_factor>              <compress_data>1</compress_data>              <compress_tags>1</compress_tags>              <compress_threshold>20480</compress_threshold>              <compression_lib>gzip</compression_lib>          </backend_options>      </cache>   </global>
 64. Cm_RedisSession https://github.com/colinmollenhour/Cm_RedisSession

 65. In app/etc/modules/Cm_RedisSession.xml <config>      <modules>        

   <Cm_RedisSession>              <active>true</active>              <codePool>community</codePool>          </Cm_RedisSession>      </modules>   </config>
 66. In app/etc/local.xml <global>      <session_save>db</session_save>      <redis_session>  

         <host>127.0.0.1</host>          <port>6379</port>          <password></password>          <timeout>2.5</timeout>          <persistent></persistent>          <db>1</db>          <compression_threshold>2048</compression_threshold>          <compression_lib>gzip</compression_lib>          <log_level>1</log_level>          <max_concurrency>6</max_concurrency>          <break_after_frontend>5</break_after_frontend>          <break_after_adminhtml>30</break_after_adminhtml>          <bot_lifetime>7200</bot_lifetime>      </redis_session>   </global>
 67. Varnish

 68. Varnish ✓Werkt juuste in de cataloog en de CMS pagina’s

  ✓Werkt dus nie bie de checkout ✓Oj sessiedata gebruukt in de cataloog goat ’t ook niet marcheren ✓Is ook ideal voor statische bestand’n ✓Gin SSL onderseunienge ✓De beste maniere voe full page caching te doen
 69. Hit rate is niet te vet

 70. Turpentine https://github.com/nexcess/magento-turpentine

 71. Turpentine ✓Community module voe Varnish in Magento ✓ESI of AJAX

  voe session data ✓Configureerboar in den admin ✓VCL wordt geduwd van Turpentine no Varnish via den Telnet interface ✓Doet de nodige purginge ✓SSL terminoasje via Nginx of Pound
 72. Lesti_FPC Oj nie met Varnish wilt of kund werk’n https://github.com/GordonLesti/Lesti_Fpc

 73. In app/etc/local.xml <global>      <fpc>        

   <lifetime>86400</lifetime>     <debug>false</debug>          <backend>Cm_Cache_Backend_Redis</backend>          <backend_options>              <server>127.0.0.1</server>              <port>6379</port>              <persistent>cache-­‐fpc</persistent>              <database>1</database>              <password></password>              <force_standalone>1</force_standalone>              <connect_retries>1</connect_retries>              <lifetimelimit>86400</lifetimelimit>              <read_timeout>10</read_timeout>              <compress_data>1</compress_data>              <compress_tags>1</compress_tags>              <compress_data>gzip</compress_data>          </backend_options>      </fpc>   </global> Werkt  ook   met  andere   backends
 74. Makt van je logtabel’n blackhole tables. ! Met Varnish/Lesti_FPC gebruuk

  je ze toch nie
 75. ALTER  TABLE  `log_customer`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_quote`  ENGINE=BLACKHOLE;  

  ALTER  TABLE  `log_summary`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_summary_type`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_url`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_url_info`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_visitor`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_visitor_info`  ENGINE=BLACKHOLE;   ALTER  TABLE  `log_visitor_online`  ENGINE=BLACKHOLE;
 76. Zoek’n

 77. Full-text search ip de database is onnozel! … en trage

 78. Je zoe met kun’n werk’n …

 79. Mor is vele sjieker! https://github.com/jreinke/magento-Elasticsearch

 80. Static files apart hosten (~CDN) http://www.magentocommerce.com/magento- connect/onepica-imagecdn-1.html

 81. Horizontaal schaaln

 82. Loadbalanced ElasticSearch Redis Loadbalanced MySQL MySQL Loadbalanced frontend Nginx Nginx

  Loadbalanced Varnish Varnish Loadbalanced backend Nginx Nginx Client Admin PHP-FPM PHP-FPM PHP-FPM PHP-FPM SSL endpoint ElasticSearch
 83. Probleem!

 84. Cm_Cache_Backend_R edis kun nie overweg met meerdre servers

 85. Mo ’kzien dermee bezig, wi!

 86. https://github.com/ThijsFeryn/ credis/tree/sentinel https://github.com/ThijsFeryn/ Cm_Cache_Backend_Redis/tree/ multiserver Multi-­‐ server   support Achterliggende

    library
 87. Redis multi-server ✓Client-side distribuusje ✓Master/slave ✓Sentinel

 88. In app/etc/local.xml <global>      <cache>        

   <backend>Cm_Cache_Backend_Redis</backend>          <backend_options>              <servers>                  <server>                      <server>127.0.0.1</server>                      <port>6379</port>                      <persistent></persistent>                      <database>1</database>                      <password></password>                                      </server>                  <server>                      <server>127.0.0.1</server>                      <port>6380</port>                      <persistent></persistent>                      <database>1</database>                      <password></password>                  </server>                          </servers>                  </backend_options>      </cache>   </global> Client-­‐side   hash   distribution
 89.    public  function  hash($key)      {      

     $needle  =  hexdec(substr(md5($key),0,7));          $server  =  $min  =  0;          $max  =  count($this-­‐>nodes)  -­‐  1;          while  ($max  >=  $min)  {              $position  =  (int)  (($min  +  $max)  /  2);              $server  =  $this-­‐>nodes[$position];              if  ($needle  <  $server)  {                  $max  =  $position  -­‐  1;              }              else  if  ($needle  >  $server)  {                  $min  =  $position  +  1;              }              else  {                  break;              }          }          return  $this-­‐>ring[$server];      }   }
 90. In app/etc/local.xml <global>      <cache>        

   <backend>Cm_Cache_Backend_Redis</backend>          <backend_options>              <servers>                  <server>                      <server>127.0.0.1</server>                      <port>6379</port>                      <persistent></persistent>                      <database>1</database>                      <password></password>                      <master>true</master>                                      </server>                  <server>                      <server>127.0.0.1</server>                      <port>6380</port>                      <persistent></persistent>                      <database>1</database>                      <password></password>                  </server>                          </servers>                  <read_on_master>true</read_on_master>              </backend_options>      </cache>   </global> Master/slave
 91. Sentinel

 92. Sentinel ✓Discovery service voe Redis servers ✓Deel van de Redis

  core ✓Monitoring, notification & autofailover ✓Wit wuk dat de masters & slaves zien ✓Vorkomt zevers ot de master no de wup is ✓Vorkomt zevers ot de master werekeert ✓Eest met Sentinel verbiend’n, toene mo met Redis
 93. port  26379   sentinel  monitor  mymaster  127.0.0.1  6379  1  

  sentinel  down-­‐after-­‐milliseconds  mymaster  5000   sentinel  parallel-­‐syncs  mymaster  2 daemonize  yes   dir  ./   pidfile  redis-­‐master.pid   port  6379 daemonize  yes   dir  ./   pidfile  redis-­‐slave.pid   port  6380   slaveof  127.0.0.1  6379 daemonize  yes   dir  ./   pidfile  redis-­‐slave2.pid   port  6381   slaveof  127.0.0.1  6379 Sentinel   master/slave   config redis-­‐server  redis-­‐master.conf   redis-­‐server  redis-­‐slave.conf   redis-­‐server  redis-­‐slave2.conf   redis-­‐sentinel  redis-­‐sentinel.conf
 94. Loadbalanced Redis master Client Loadbalanced Sentinel Sentinel Redis slave Redis

  slave
 95. [74129]  08  Apr  15:54:35.443  *  Max  number  of  open  files

   set  to  10032                                  _._                        _.-­‐``__  ''-­‐._              _.-­‐``        `.    `_.    ''-­‐._                      Redis  2.8.7  (00000000/0)  64  bit      .-­‐``  .-­‐```.    ```\/        _.,_  ''-­‐._    (        '            ,              .-­‐`    |  `,        )          Running  in  stand  alone  mode    |`-­‐._`-­‐...-­‐`  __...-­‐.``-­‐._|'`  _.-­‐'|          Port:  6379    |        `-­‐._      `._        /          _.-­‐'        |          PID:  74129      `-­‐._        `-­‐._    `-­‐./    _.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |                      http://redis.io      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'              `-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'                      `-­‐._                _.-­‐'                              `-­‐.__.-­‐'   ! [74129]  08  Apr  15:54:35.445  #  Server  started,  Redis  version  2.8.7   [74129]  08  Apr  15:54:35.445  *  The  server  is  now  ready  to  accept  connections  on  port  6379   [74129]  08  Apr  15:54:53.105  *  Slave  asks  for  synchronization   [74129]  08  Apr  15:54:53.105  *  Full  resync  requested  by  slave.   [74129]  08  Apr  15:54:53.105  *  Starting  BGSAVE  for  SYNC   [74129]  08  Apr  15:54:53.106  *  Background  saving  started  by  pid  74188   [74188]  08  Apr  15:54:53.107  *  DB  saved  on  disk   [74129]  08  Apr  15:54:53.184  *  Background  saving  terminated  with  success   [74129]  08  Apr  15:54:53.184  *  Synchronization  with  slave  succeeded   [74129]  08  Apr  15:55:08.601  *  Slave  asks  for  synchronization   [74129]  08  Apr  15:55:08.601  *  Full  resync  requested  by  slave.   [74129]  08  Apr  15:55:08.601  *  Starting  BGSAVE  for  SYNC   [74129]  08  Apr  15:55:08.602  *  Background  saving  started  by  pid  74268   [74268]  08  Apr  15:55:08.604  *  DB  saved  on  disk   [74129]  08  Apr  15:55:08.609  *  Background  saving  terminated  with  success   [74129]  08  Apr  15:55:08.609  *  Synchronization  with  slave  succeeded Master
 96. [74187]  08  Apr  15:54:52.102  *  Max  number  of  open  files

   set  to  10032                                  _._                        _.-­‐``__  ''-­‐._              _.-­‐``        `.    `_.    ''-­‐._                      Redis  2.8.7  (00000000/0)  64  bit      .-­‐``  .-­‐```.    ```\/        _.,_  ''-­‐._    (        '            ,              .-­‐`    |  `,        )          Running  in  stand  alone  mode    |`-­‐._`-­‐...-­‐`  __...-­‐.``-­‐._|'`  _.-­‐'|          Port:  6381    |        `-­‐._      `._        /          _.-­‐'        |          PID:  74187      `-­‐._        `-­‐._    `-­‐./    _.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |                      http://redis.io      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'              `-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'                      `-­‐._                _.-­‐'                              `-­‐.__.-­‐'   ! [74187]  08  Apr  15:54:52.105  #  Server  started,  Redis  version  2.8.7   [74187]  08  Apr  15:54:52.105  *  The  server  is  now  ready  to  accept  connections  on  port  6381   [74187]  08  Apr  15:54:53.104  *  Connecting  to  MASTER  127.0.0.1:6379   [74187]  08  Apr  15:54:53.104  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync  started   [74187]  08  Apr  15:54:53.105  *  Non  blocking  connect  for  SYNC  fired  the  event.   [74187]  08  Apr  15:54:53.105  *  Master  replied  to  PING,  replication  can  continue...   [74187]  08  Apr  15:54:53.105  *  Partial  resynchronization  not  possible  (no  cached  master)   [74187]  08  Apr  15:54:53.106  *  Full  resync  from  master:  021fe0141871282912fee4951b40ed4579916bd0:1   [74187]  08  Apr  15:54:53.184  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  receiving  18  bytes  from  master   [74187]  08  Apr  15:54:53.185  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Flushing  old  data   [74187]  08  Apr  15:54:53.185  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Loading  DB  in  memory   [74187]  08  Apr  15:54:53.185  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Finished  with  success Slave
 97. [74267]  08  Apr  15:55:08.596  *  Max  number  of  open  files

   set  to  10032                                  _._                        _.-­‐``__  ''-­‐._              _.-­‐``        `.    `_.    ''-­‐._                      Redis  2.8.7  (00000000/0)  64  bit      .-­‐``  .-­‐```.    ```\/        _.,_  ''-­‐._    (        '            ,              .-­‐`    |  `,        )          Running  in  stand  alone  mode    |`-­‐._`-­‐...-­‐`  __...-­‐.``-­‐._|'`  _.-­‐'|          Port:  6382    |        `-­‐._      `._        /          _.-­‐'        |          PID:  74267      `-­‐._        `-­‐._    `-­‐./    _.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |                      http://redis.io      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'              `-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'                      `-­‐._                _.-­‐'                              `-­‐.__.-­‐'   ! [74267]  08  Apr  15:55:08.598  #  Server  started,  Redis  version  2.8.7   [74267]  08  Apr  15:55:08.598  *  DB  loaded  from  disk:  0.000  seconds   [74267]  08  Apr  15:55:08.598  *  The  server  is  now  ready  to  accept  connections  on  port  6382   [74267]  08  Apr  15:55:08.600  *  Connecting  to  MASTER  127.0.0.1:6379   [74267]  08  Apr  15:55:08.600  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync  started   [74267]  08  Apr  15:55:08.600  *  Non  blocking  connect  for  SYNC  fired  the  event.   [74267]  08  Apr  15:55:08.601  *  Master  replied  to  PING,  replication  can  continue...   [74267]  08  Apr  15:55:08.601  *  Partial  resynchronization  not  possible  (no  cached  master)   [74267]  08  Apr  15:55:08.602  *  Full  resync  from  master:  021fe0141871282912fee4951b40ed4579916bd0:29   [74267]  08  Apr  15:55:08.609  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  receiving  18  bytes  from  master   [74267]  08  Apr  15:55:08.609  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Flushing  old  data   [74267]  08  Apr  15:55:08.609  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Loading  DB  in  memory   [74267]  08  Apr  15:55:08.610  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Finished  with  success Slave   2
 98. [74338]  08  Apr  15:55:26.293  *  Max  number  of  open  files

   set  to  10032                                  _._                        _.-­‐``__  ''-­‐._              _.-­‐``        `.    `_.    ''-­‐._                      Redis  2.8.7  (00000000/0)  64  bit      .-­‐``  .-­‐```.    ```\/        _.,_  ''-­‐._    (        '            ,              .-­‐`    |  `,        )          Running  in  sentinel  mode    |`-­‐._`-­‐...-­‐`  __...-­‐.``-­‐._|'`  _.-­‐'|          Port:  26379    |        `-­‐._      `._        /          _.-­‐'        |          PID:  74338      `-­‐._        `-­‐._    `-­‐./    _.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |                      http://redis.io      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'    |`-­‐._`-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'_.-­‐'|    |        `-­‐._`-­‐._                _.-­‐'_.-­‐'        |      `-­‐._        `-­‐._`-­‐.__.-­‐'_.-­‐'        _.-­‐'              `-­‐._        `-­‐.__.-­‐'        _.-­‐'                      `-­‐._                _.-­‐'                              `-­‐.__.-­‐'   ! [74338]  08  Apr  15:55:26.299  #  Sentinel  runid  is  984143fbdaeaa2b724ebe9ae6d85b3ae2f11cfce   [74338]  08  Apr  15:55:26.299  #  +monitor  master  mymaster  127.0.0.1  6379  quorum  1   [74338]  08  Apr  15:55:27.296  *  +slave  slave  127.0.0.1:6381  127.0.0.1  6381  @  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:55:27.296  *  +slave  slave  127.0.0.1:6382  127.0.0.1  6382  @  mymaster  127.0.0.1  6379 Sentinel
 99. [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +sdown  master  mymaster  127.0.0.1  6379

    [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +odown  master  mymaster  127.0.0.1  6379  #quorum  1/1   [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +new-­‐epoch  1   [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +try-­‐failover  master  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +vote-­‐for-­‐leader   984143fbdaeaa2b724ebe9ae6d85b3ae2f11cfce  1   [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +elected-­‐leader  master  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:39.042  #  +failover-­‐state-­‐select-­‐slave  master  mymaster   127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:39.145  #  +selected-­‐slave  slave  127.0.0.1:6381  127.0.0.1  6381  @   mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:39.145  *  +failover-­‐state-­‐send-­‐slaveof-­‐noone  slave   127.0.0.1:6381  127.0.0.1  6381  @  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:39.204  *  +failover-­‐state-­‐wait-­‐promotion  slave  127.0.0.1:6381   127.0.0.1  6381  @  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:40.052  #  +promoted-­‐slave  slave  127.0.0.1:6381  127.0.0.1  6381  @   mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:40.052  #  +failover-­‐state-­‐reconf-­‐slaves  master  mymaster   127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:40.116  *  +slave-­‐reconf-­‐sent  slave  127.0.0.1:6382  127.0.0.1   6382  @  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:41.065  *  +slave-­‐reconf-­‐inprog  slave  127.0.0.1:6382  127.0.0.1   6382  @  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:41.065  *  +slave-­‐reconf-­‐done  slave  127.0.0.1:6382  127.0.0.1   6382  @  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:41.128  #  +failover-­‐end  master  mymaster  127.0.0.1  6379   [74338]  08  Apr  15:57:41.128  #  +switch-­‐master  mymaster  127.0.0.1  6379  127.0.0.1  6381   [74338]  08  Apr  15:57:41.128  *  +slave  slave  127.0.0.1:6382  127.0.0.1  6382  @  mymaster   127.0.0.1  6381   [74338]  08  Apr  15:57:41.129  *  +slave  slave  127.0.0.1:6379  127.0.0.1  6379  @  mymaster   127.0.0.1  6381   [74338]  08  Apr  15:57:46.174  #  +sdown  slave  127.0.0.1:6379  127.0.0.1  6379  @  mymaster   127.0.0.1  6381 De master is met z’n hoar
 100. [74187]  08  Apr  15:57:38.297  *  Connecting  to  MASTER  127.0.0.1:6379  

  [74187]  08  Apr  15:57:38.298  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync  started   [74187]  08  Apr  15:57:38.298  #  Error  condition  on  socket  for  SYNC:  Connection   refused   [74187]  08  Apr  15:57:39.204  *  Discarding  previously  cached  master  state.   [74187]  08  Apr  15:57:39.204  *  MASTER  MODE  enabled  (user  request)   [74187]  08  Apr  15:57:39.206  #  CONFIG  REWRITE  executed  with  success.   [74187]  08  Apr  15:57:40.685  *  Slave  asks  for  synchronization   [74187]  08  Apr  15:57:40.685  *  Full  resync  requested  by  slave.   [74187]  08  Apr  15:57:40.685  *  Starting  BGSAVE  for  SYNC   [74187]  08  Apr  15:57:40.685  *  Background  saving  started  by  pid  74356   [74356]  08  Apr  15:57:40.687  *  DB  saved  on  disk   [74187]  08  Apr  15:57:40.718  *  Background  saving  terminated  with  success   [74187]  08  Apr  15:57:40.718  *  Synchronization  with  slave  succeeded De slave wordt master
 101. [74267]  08  Apr  15:57:39.679  *  Connecting  to  MASTER  127.0.0.1:6379  

  [74267]  08  Apr  15:57:39.679  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync  started   [74267]  08  Apr  15:57:39.679  #  Error  condition  on  socket  for  SYNC:  Connection   refused   [74267]  08  Apr  15:57:40.116  *  Discarding  previously  cached  master  state.   [74267]  08  Apr  15:57:40.117  *  SLAVE  OF  127.0.0.1:6381  enabled  (user  request)   [74267]  08  Apr  15:57:40.118  #  CONFIG  REWRITE  executed  with  success.   [74267]  08  Apr  15:57:40.684  *  Connecting  to  MASTER  127.0.0.1:6381   [74267]  08  Apr  15:57:40.684  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync  started   [74267]  08  Apr  15:57:40.684  *  Non  blocking  connect  for  SYNC  fired  the  event.   [74267]  08  Apr  15:57:40.684  *  Master  replied  to  PING,  replication  can   continue...   [74267]  08  Apr  15:57:40.685  *  Partial  resynchronization  not  possible  (no   cached  master)   [74267]  08  Apr  15:57:40.685  *  Full  resync  from  master:   13f081057c3b4c0bb148e53f2097b8c2e8d8dfbb:1   [74267]  08  Apr  15:57:40.718  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  receiving  18  bytes  from   master   [74267]  08  Apr  15:57:40.718  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Flushing  old  data   [74267]  08  Apr  15:57:40.718  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Loading  DB  in  memory   [74267]  08  Apr  15:57:40.719  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Finished  with  success Den anderen slave moet herconnecteren
 102. [74359]  08  Apr  16:01:49.806  #  Server  started,  Redis  version  2.8.7

    [74359]  08  Apr  16:01:49.806  *  DB  loaded  from  disk:  0.000  seconds   [74359]  08  Apr  16:01:49.806  *  The  server  is  now  ready  to  accept  connections   on  port  6379   [74359]  08  Apr  16:01:59.877  *  SLAVE  OF  127.0.0.1:6381  enabled  (user  request)   [74359]  08  Apr  16:01:59.877  #  CONFIG  REWRITE  executed  with  success.   [74359]  08  Apr  16:01:59.888  *  Connecting  to  MASTER  127.0.0.1:6381   [74359]  08  Apr  16:01:59.889  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync  started   [74359]  08  Apr  16:01:59.889  *  Non  blocking  connect  for  SYNC  fired  the  event.   [74359]  08  Apr  16:01:59.889  *  Master  replied  to  PING,  replication  can   continue...   [74359]  08  Apr  16:01:59.890  *  Partial  resynchronization  not  possible  (no   cached  master)   [74359]  08  Apr  16:01:59.890  *  Full  resync  from  master:   13f081057c3b4c0bb148e53f2097b8c2e8d8dfbb:17013   [74359]  08  Apr  16:01:59.985  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  receiving  18  bytes  from   master   [74359]  08  Apr  16:01:59.985  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Flushing  old  data   [74359]  08  Apr  16:01:59.985  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Loading  DB  in  memory   [74359]  08  Apr  16:01:59.986  *  MASTER  <-­‐>  SLAVE  sync:  Finished  with  success De master is doar were en is geen master meer
 103. In app/etc/local.xml <global>      <cache>        

   <backend>Cm_Cache_Backend_Redis</backend>          <backend_options>              <servers>                  <server>                      <server>127.0.0.1</server>                      <port>26379</port>                              </server>                  <server>                      <server>127.0.0.1</server>                      <port>26380</port>                  </server>                          </servers>                  <sentinel>true</sentinel>          <select_random_slave>true</select_random_slave>                  <read_on_master>true</read_on_master>                          <master_name>mymaster</master_name>          </backend_options>      </cache>   </global> Sentinel
 104. Witje wuk dak vandage gevoen’dn en?

 105. <global>          <cache>        

           <backend>Zend_Cache_Backend_Apc</backend>                  <prefix>MAGE_</prefix>          </cache>   </global> <global>          <cache>                  <backend>apc</backend>                  <prefix>MAGE_</prefix>          </cache>   </global> 2-level cache deruut aaln
 106. En van zukke dieng liggen wieder wakker

 107. Vraagt uus nie voe de programmeren in Magento

 108. Mo we kun’n godverdomme Magento serieus doen affeceren

 109. None
 110. Merci hé!