$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

HT22 - DA106A - Introduktion till HTML

HT22 - DA106A - Introduktion till HTML

HT22 - DA106A - Introduktion till HTML

Anton Tibblin

August 31, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. DA106A
  Introduktion till webbutveckling
  HT22 7.5hp Anton Tibblin

  View Slide

 2. Introduktion till
  HyperText Markup Language
  2

  View Slide

 3. 3

  View Slide

 4. 4

  View Slide

 5. Frågor innan
  vi börjar?
  5

  View Slide

 6. View Slide

 7. Dagens
  Agenda
  • Repetition: HTML & Webbläsare
  • Repetition: Ett simpelt HTML-dokument
  • Metadata
  • Teckenkodning
  • Validera sin kod
  • Ett dokuments struktur – dokumentträdet
  • Länkar & bilder
  • Punktlistor

  View Slide

 8. da106a.ia-mau.se
  Vår kurswebbplats

  View Slide

 9. Planering

  View Slide

 10. Planering

  View Slide

 11. Vad kan man efter kursen?
  Exempellösningar på inl. 3
  11

  View Slide

 12. 12

  View Slide

 13. 13

  View Slide

 14. 14

  View Slide

 15. Repetition
  HTML
  Webbläsare
  Ett simpelt HTML-
  dokument
  15

  View Slide

 16. Vad består en webbplats av?
  JavaScript
  CSS
  HTML
  Innehåll
  Interaktivitet
  Utformning
  Struktur
  Innehåll

  View Slide

 17. Praktiska färdigheter

  View Slide

 18. Hur fungerar det?
  18
  Internet
  Klient
  Klient
  Server

  View Slide

 19. Resultat • En webbläsare visar oss en webbsida efter att ha renderat ett HTML-
  dokument

  View Slide

 20. Element?
  • Det finns olika element som representerar olika
  innehåll, t.ex. rubriker, paragrafer, listor m.m.
  • Grundprincipen är att det finns en start- och en
  sluttagg. Det innehåll som finns mellan dessa
  taggar tilldelas elementets formatering.
  • Kan även ha attribut

  View Slide

 21. View Slide

 22. HTML som märkspråk
  22

  View Slide

 23. Vad är ett
  element?
  • Komponent med vilka ett HTML-dokument är
  uppbyggda
  • Är av en viss typ (elementets namn)
  • Kan ha egenskaper (attribut) och/eller innehåll
  • Definieras med taggar
  23

  View Slide

 24. 24

  View Slide

 25. Ett HTML-dokuments struktur
  Min sida

  25
  Element som ingår i ett HTML-dokument:
  - , rotelementet
  - , dokumenthuvud (info om dokumentet)
  - , dokumentets titel
  - , dokumentets innehåll

  View Slide

 26. Exempel på HTML-struktur
  26
  Text-editor Webbläsare

  View Slide

 27. HTML-dokumentet i helhet
  27

  View Slide

 28. En webbsida
  • Webbsida:
  - Vad webbläsaren visar genom att
  rendera ett HTML-dokument
  • HTML-dokument:
  - Innehåll uppmärkt enligt HTML
  • HTML-fil:
  - Ett HTML-dokument sparat i en text-fil
  28

  View Slide

 29. Datastruktur - träd
  29

  View Slide

 30. 30
  https://vignette2.wikia.nocookie.net/kalleankacoserie/images/3/31/Sl%C3%A4ktr%C3%A4d.jpg/revision/latest?cb=20120319164958&path-prefix=sv

  View Slide

 31. Ett HTML-dokument
  • En serie nästlade element
  • Vars ordning avgör strukturen
  • Och vars typ och egenskaper
  beskriver innehållet
  • Kan representeras med ett
  dokumentträd
  31

  View Slide

 32. HTML-dokument som träd
  32

  View Slide

 33. HTML-dokument som träd
  33

  View Slide

 34. 34

  View Slide

 35. HTML-dokumentet i helhet
  35

  View Slide

 36. Indentering av kod
  36

  View Slide

 37. 37
  Om indentering

  View Slide

 38. 38

  View Slide

 39. 39

  View Slide

 40. 40

  View Slide

 41. 41

  View Slide

 42. Metadata
  Data om data
  42

  View Slide

 43. Metadata
  • Beskriver vilket innehåll som finns på HTML-sidan
  • Det kan vara saker som:
  - Sidans titel
  - Vilken teckenkodning som används
  - Vilket språk sidan är på
  - Vilka författare som gjort sidan
  - Funktion & utseende på sidan
  • Detta skrivs inom -taggen och
  berör hela dokumentet.
  43

  View Slide

 44. Metadata, exempel
  44

  View Slide

 45. 45

  View Slide

 46. 46

  View Slide

 47. 47

  View Slide

 48. Regler & Standarder då?
  48

  View Slide

 49. 49

  View Slide

 50. 50

  View Slide

 51. 51

  View Slide

 52. 52

  View Slide

 53. 53

  View Slide

 54. 54

  View Slide

 55. Demo
  Ny bygger vi en hemsida! =)
  55

  View Slide

 56. Mer om text
  , , , ,
  56

  View Slide

 57. Paragrafer:
  57

  View Slide

 58. Hur man inte ska göra
  58

  View Slide

 59. Fetstilt:
  59

  View Slide

 60. Kursivt:
  60

  View Slide

 61. vs.
  vs.
  • & används för hur en text/ett ord ska bli förstått, alltså
  ger semantik till texten/ordet.
  • Detta visar sig t.ex. när en text läses upp av en webbläsare (t.ex. för blinda
  människor) då indikerar att det ska läggas tyngd på ordet/meningen
  & indikerat att det ska läggar mer betoning på order/meningen.
  • & används för att formge ett ord, så att det blir fetstilt/kursivt.
  Detta har hängt med sedan lång tid tillbaka, i de tidigare versionerna
  av HTML, då man formgav element genom HTML.
  • Detta gör man numera genom CSS (vilket vi kommer att titta närmare på
  senare i kursen), vilket gör att - och -elementet tappat lite av sitt syfte.
  61

  View Slide

 62. Länkar
  62

  View Slide

 63. Sökvägar, hur länkar man till andra
  sidor (eller källor)?
  63

  View Slide

 64. Relativa sökvägar
  • En relativ sökväg innebär att man utgår från den plats som HTML-filen
  som man länkar från finns.
  • Detta innebär att man inte behöver oroa sig över vilken URL
  (webbadress) som HTML-filen man länkar till har - bara man vet var
  den ligger i förhållandet till HTML-filen som man länkar från.
  • Relativa sökvägar används när sidan man vill länka till ligger inom
  webbplatsen.
  64

  View Slide

 65. Exempel relativa sökvägar (1)
  •Vår filstruktur
  • Vi vill från filen ”index.html” länka till ”about.html”
  65

  View Slide

 66. Exempel relativa sökvägar (2)
  •Vår filstruktur
  • Vi vill från filen ”index.html” länka till ”about.html”
  66

  View Slide

 67. Bilder:
  67

  View Slide

 68. Bilder: relativa och absoluta sökvägar
  68

  View Slide

 69. Bilder: attributet ”alt”
  • Om en bild inte kan visas – då vill vi berätta vad bilden
  föreställer!
  • En annan anledning att använda alt-attributet är att datorer som
  läser upp webbsidor (t.ex. hjälpmedel för synskadade) är att de
  kan berätta att det finns en bild, samt genom alt-attributet vad
  denna bild föreställer. Detta kan bli ännu mer användbart om t.ex.
  bilden visar en graf där alt-attributet berättar om vad som visas på
  grafen.
  69

  View Slide

 70. Listor: , ,
  • En lista i HTML innebär alltid minst två element. Det första är
  antingen:
  • (för en oordnad lista)
  • (för en ordnad lista).
  • För att sedan lägga till punkter i listan användaren man elementet
  70

  View Slide

 71. Nästlade listor, ”listor i listor”
  71

  View Slide

 72. Fler element?
  https://www.w3schools.com/tags/default.asp
  72

  View Slide

 73. Demo
  Länkar, bilder, listor
  73

  View Slide

 74. Bra länkar
  • http://www.w3schools.com/
  • https://www.w3schools.com/tags/default.asp
  • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
  • http://reference.sitepoint.com/html
  74

  View Slide

 75. Fredagens Laboration
  http://da106a.ia-mau.se/exercises.php?title=1
  75

  View Slide

 76. 76

  View Slide

 77. 77

  View Slide