Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VT22 - DA395A - Storage, geolocation & media

VT22 - DA395A - Storage, geolocation & media

Anton Tibblin

April 25, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Localstorage & cookies
  Geolocation
  Mediahantering

  View Slide

 2. Dagens föreläsning
  • Att lagra användardata
  • Cookies
  • LocalStorage
  • Platsinformation
  • Geolocation
  • Google Maps
  • Mediahantering

  View Slide

 3. Del 1 – Att lagra användardata
  Fokus - klientsidan

  View Slide

 4. När finns det anledning att
  spara data om användaren?

  View Slide

 5. Exempel på intressant användardata
  • För att komma ihåg lokala inställningar, t.ex.
  • För att spara ”gammal” data, t.ex. från ajax-anrop
  • För att snabba upp webbapplikationen
  • För att analysera en användares beteende

  View Slide

 6. Vilka sidor har användaren
  besökt tidigare?

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. Vilka inställningar har
  användaren gjort vid tidigare
  besök?

  View Slide

 10. View Slide

 11. Finns det klientdata, t.ex.
  listor, som vi vill spara?

  View Slide

 12. View Slide

 13. Hur görs detta idag?

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. Cookies
  Egenskaper
  • Skickas med till servern
  automatiskt vid HTTP-anrop
  • Kan användas för hela domäner
  (inkl. subdomäner), eller
  specifika delar av en webbplats
  • Kan kräva säker anslutning (SSL)
  • Utgångsdatum
  Nackdelar
  • Är väldigt små (4kb)
  • Skickas med vid varje anrop till servern
  • En enda text-sträng
  • Jobbiga att jobba med i JavaScript

  View Slide

 17. https://www.twilio.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/6-19-2014-10-43-17-PM.png

  View Slide

 18. https://www.twilio.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/6-19-2014-10-44-43-PM.png

  View Slide

 19. Hur skriver man cookie?
  Bra läsning: https://www.w3schools.com/js/js_cookies.asp

  View Slide

 20. Hur skriver man en cookie? (2)
  Mer bra läsning: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies

  View Slide

 21. View Slide

 22. Att tänka på
  • Cookies behöver köras på en server
  • EU-direktivet om att upplysa användaren att man sparar data
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0136
  • Säkerhetsaspekter
  • CSRF
  • Session hijacking
  • Läs gärna mer här: https://developer.mozilla.org/en-
  US/docs/Web/HTTP/Cookies#Security

  View Slide

 23. View Slide

 24. Hjälpmedel för att jobba med Cookies

  View Slide

 25. Demo - Cookies

  View Slide

 26. LocalStorage

  View Slide

 27. LocalStorage
  Fördelar
  • Egenskaper i ett objekt
  (nyckel/värde)
  • Inget utgångsdatum
  • Lokal till sin subdomän
  • Cirka 5mb
  Nackdelar
  • Fungerar inte alltid i äldre
  webbläsare
  • Svårare för användare att ta
  bort
  • Bara strängar

  View Slide

 28. Hur använder vi det?

  View Slide

 29. Spara ett värde i localStorage

  View Slide

 30. Hämta ett värde i localStorage

  View Slide

 31. Radera ett värde i localStorage

  View Slide

 32. Ta bort alla värde i localStorage

  View Slide

 33. Om vi vill spara mer än
  en sträng…

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. Demo -
  LocalStorage

  View Slide

 37. Del 2 -
  Geolocation

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. Geolocation
  • JavaScript gör det möjligt för oss
  att ta reda på enhetens position.
  • Det krävs att användaren
  godkänner att vi får ta del av
  dennas position
  • Vissa (alla?) webbläsare
  kräver https
  • Får svar i form av koordinatorer
  m.m.

  View Slide

 42. Funktion - getCurrentPosition
  • Den vanligaste funktionen som används är:
  • getCurrentPosition
  • Den kallas genom JavaScript-objektet ”navigatior”
  • navigator.geolocation.getCurrentPosition();
  • Funktionen tar 3st parametrar
  • Funktion för success
  • Funktion för fail
  • Egenskaper att skicka med
  • navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  onSuccess,
  onFail,
  {enableHighAccuracy: true}
  );
  • OBS anropet sker asynkront

  View Slide

 43. Första exempel

  View Slide

 44. Svar från getCurrentPosition()

  View Slide

 45. Demo – Hämta
  vår position

  View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. Filuppladdning

  View Slide

 49. Att ladda upp filer genom HTML
  • Vi behöver ett formulär!

  View Slide

 50. Men användaren
  kan ju välja vilken
  filtyp som helst?

  View Slide

 51. Kom ihåg!
  - Olika typer av input!

  View Slide

 52. https://goo.gl/PGf24I

  View Slide

 53. https://www.w3schools.com/TAGs/att_input_accept.asp

  View Slide

 54. Öppna kamera/ljudinspelare
  automatiskt

  View Slide

 55. https://www.w3.org/TR/html-media-capture/

  View Slide

 56. https://goo.gl/0ZzS2U
  Demo på detta.

  View Slide

 57. Att visa upp bilder, video, ljud

  View Slide

 58. View Slide

 59. Att visa upp bilder

  View Slide

 60. Video

  View Slide

 61. Att visa upp video
  https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

  View Slide

 62. Olika video-widgets i olika webbläsare

  View Slide

 63. Attribut för
  https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp

  View Slide

 64. Support för video i olika webbläsare
  https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp

  View Slide

 65. JavaScript API för
  https://www.w3schools.com/tags/ref_av_dom.asp

  View Slide

 66. Ljud

  View Slide

 67. Att visa upp ljud
  https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp

  View Slide

 68. Olika ljud-widgets i olika webbläsare

  View Slide

 69. Support för ljud i olika webbläsare
  https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp

  View Slide

 70. JavaScript API för
  https://www.w3schools.com/tags/ref_av_dom.asp

  View Slide

 71. Demo av ljud, bild,
  video
  https://www.w3schools.com/TAGs/ref_av_dom.asp

  View Slide