Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VT22 - DA395A - Storage, geolocation & media

VT22 - DA395A - Storage, geolocation & media

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

April 25, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Localstorage & cookies Geolocation Mediahantering

 2. Dagens föreläsning • Att lagra användardata • Cookies • LocalStorage

  • Platsinformation • Geolocation • Google Maps • Mediahantering
 3. Del 1 – Att lagra användardata Fokus - klientsidan

 4. När finns det anledning att spara data om användaren?

 5. Exempel på intressant användardata • För att komma ihåg lokala

  inställningar, t.ex. • För att spara ”gammal” data, t.ex. från ajax-anrop • För att snabba upp webbapplikationen • För att analysera en användares beteende
 6. Vilka sidor har användaren besökt tidigare?

 7. None
 8. None
 9. Vilka inställningar har användaren gjort vid tidigare besök?

 10. None
 11. Finns det klientdata, t.ex. listor, som vi vill spara?

 12. None
 13. Hur görs detta idag?

 14. None
 15. None
 16. Cookies Egenskaper • Skickas med till servern automatiskt vid HTTP-anrop

  • Kan användas för hela domäner (inkl. subdomäner), eller specifika delar av en webbplats • Kan kräva säker anslutning (SSL) • Utgångsdatum Nackdelar • Är väldigt små (4kb) • Skickas med vid varje anrop till servern • En enda text-sträng • Jobbiga att jobba med i JavaScript
 17. https://www.twilio.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/6-19-2014-10-43-17-PM.png

 18. https://www.twilio.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/6-19-2014-10-44-43-PM.png

 19. Hur skriver man cookie? Bra läsning: https://www.w3schools.com/js/js_cookies.asp

 20. Hur skriver man en cookie? (2) Mer bra läsning: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies

 21. None
 22. Att tänka på • Cookies behöver köras på en server

  • EU-direktivet om att upplysa användaren att man sparar data • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0136 • Säkerhetsaspekter • CSRF • Session hijacking • Läs gärna mer här: https://developer.mozilla.org/en- US/docs/Web/HTTP/Cookies#Security
 23. None
 24. Hjälpmedel för att jobba med Cookies

 25. Demo - Cookies

 26. LocalStorage

 27. LocalStorage Fördelar • Egenskaper i ett objekt (nyckel/värde) • Inget

  utgångsdatum • Lokal till sin subdomän • Cirka 5mb Nackdelar • Fungerar inte alltid i äldre webbläsare • Svårare för användare att ta bort • Bara strängar
 28. Hur använder vi det?

 29. Spara ett värde i localStorage

 30. Hämta ett värde i localStorage

 31. Radera ett värde i localStorage

 32. Ta bort alla värde i localStorage

 33. Om vi vill spara mer än en sträng…

 34. None
 35. None
 36. Demo - LocalStorage

 37. Del 2 - Geolocation

 38. None
 39. None
 40. None
 41. Geolocation • JavaScript gör det möjligt för oss att ta

  reda på enhetens position. • Det krävs att användaren godkänner att vi får ta del av dennas position • Vissa (alla?) webbläsare kräver https • Får svar i form av koordinatorer m.m.
 42. Funktion - getCurrentPosition • Den vanligaste funktionen som används är:

  • getCurrentPosition • Den kallas genom JavaScript-objektet ”navigatior” • navigator.geolocation.getCurrentPosition(); • Funktionen tar 3st parametrar • Funktion för success • Funktion för fail • Egenskaper att skicka med • navigator.geolocation.getCurrentPosition( onSuccess, onFail, {enableHighAccuracy: true} ); • OBS anropet sker asynkront
 43. Första exempel

 44. Svar från getCurrentPosition()

 45. Demo – Hämta vår position

 46. None
 47. None
 48. Filuppladdning

 49. Att ladda upp filer genom HTML • Vi behöver ett

  formulär!
 50. Men användaren kan ju välja vilken filtyp som helst?

 51. Kom ihåg! - Olika typer av input!

 52. https://goo.gl/PGf24I

 53. https://www.w3schools.com/TAGs/att_input_accept.asp

 54. Öppna kamera/ljudinspelare automatiskt

 55. https://www.w3.org/TR/html-media-capture/

 56. https://goo.gl/0ZzS2U Demo på detta.

 57. Att visa upp bilder, video, ljud

 58. None
 59. Att visa upp bilder

 60. Video

 61. Att visa upp video https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

 62. Olika video-widgets i olika webbläsare

 63. Attribut för <video> https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp

 64. Support för video i olika webbläsare https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp

 65. JavaScript API för <video> https://www.w3schools.com/tags/ref_av_dom.asp

 66. Ljud

 67. Att visa upp ljud https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp

 68. Olika ljud-widgets i olika webbläsare

 69. Support för ljud i olika webbläsare https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp

 70. JavaScript API för <video> https://www.w3schools.com/tags/ref_av_dom.asp

 71. Demo av ljud, bild, video https://www.w3schools.com/TAGs/ref_av_dom.asp