Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT22 - DA106A - Användbarhet (1)

HT22 - DA106A - Användbarhet (1)

Anton Tibblin

October 06, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Användbarhet

 2. Frågor innan vi drar igång?

 3. Inlämningsuppgift 2 https://da106a.ia-mau.se/assignments.php?nr=2

 4. None
 5. Inlämningsuppgift 3 https://da106a.ia-mau.se/assignments.php?nr=3

 6. None
 7. None
 8. 10

 9. 11

 10. 12

 11. None
 12. Moment: Användbarhet Två föreläsningar Del av inlämningsuppgift

 13. Föreläsningar ANVÄNDBARHET – GENERELLT ANVÄNDBARHET – INRIKTNING IT

 14. Användbarhet

 15. None
 16. None
 17. Vad är användbarhet?

 18. ”Något som är enkelt att använda”

 19. Vad är användbarhet?

 20. Definition av användbarhet “The extent to which a product can

  be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use” (ISO)
 21. Definition av användbarhet Använd -barhet Lätt att lära Effektiv Ändam

  åls- enlig Fel- tolerans Engage -rande
 22. Definition av användbarhet • Effektivitet o Rätt funktionalitet o Stödjer

  användarens arbetsuppgifter o Lätt att lära och komma ihåg • Produktivitet o Gör sällan fel o Klarar många arbetsuppgifter o Snabb • Nöjda användare o Kanske rent av kul o Bra till mods o Ej ohälsosamt o Orsakar inte stress o Orsakar inte arbetsskador • Säkerhet o Användarna kan inte ”förstöra” av misstag o Man kan ångra sig
 23. None
 24. Att förstå användarena

 25. None
 26. Användbarhet?

 27. Användbarhet?

 28. Varför användbarhet? Intern lönsamhet Ökar produktiviteten Ökar trivseln Minskar felen

  Minskar kostnader (support, utbildning m.m.) Minskar arbetsskador, vantrivsel Extern Lönsamhet Ökar försäljningen Nöjda kunder Minskar support- och utvecklingskostnader
 29. Är användbarhet svårt?

 30. Varför är användbarhet svårt?

 31. Utvecklare är inte användare Vi ser på saker från olika

  perspektiv
 32. Utvecklare är inte användare

 33. Utvecklare är inte användare

 34. Användbarhet – med användaren i fokus Användare Utvecklare Kommunikation

 35. None
 36. Varför är användarna viktiga? Det är användarna som ska använda

  systemet – inte utvecklaren
 37. Användarna – vilka är de?  Demografisk information  Vad

  kan dem?  Vad kan de lära sig?  Vad är deras generella bakgrund?  Vad är deras domän?
 38. Att lära känna användarna Målgruppsanalys Personas Kontinuerlig kommunikation Kontinuerliga tester

 39. None
 40. En misslyckad kampanj

 41. Saker går fel annars…

 42. Kunder…

 43. Användbarhet, vad ska man tänka på?

 44. Vad kan vi göra?

 45. Vad kan vi göra?

 46. Vad kan vi göra?

 47. Vad kan vi göra?

 48. Förståelse för hur man ska göra

 49. Begränsningar på hur man kan göra

 50. Konceptuella modeller

 51. Mappning

 52. Återkoppling

 53. Igenkänning

 54. Möjlighet att ångra

 55. Konsekvent utseende

 56. Förenkling / minimalism

 57. Förenkling / minimalism

 58. Fokus?

 59. None
 60. None
 61. None
 62. Hur fungerar vi? Människor ser de som de förväntar sig

  Svårt att fokusera på mer än en sak Lättare att känna igen än att komma ihåg
 63. Tänk på en häst Ett litet test

 64. Åt vilket håll har den huvudet?

 65. Grov statistik Huvudet åt vänster 65% Huvudet åt höger 30%

  Framifrån 3% Annan 1% Kan inte svara 1%
 66. Minnet Vi har tre typer av minne 1. Sensoriskt minne

  2. Korttidsminne 3. Långtidsminne
 67. Sensoriskt minne Information från våra sinnen Varar mindre än 1

  sekund Allt förs inte vidare i minneskedjan Försvinner snabbt
 68. Korttidsminnet 7 +- 2 enheter Cirka 30 sekunder Störningskänsligt

 69. Övning

 70. Memorera raden i 10 sekunder XPLSRKQMZJ

 71. Kommer du ihåg alla bokstäverna?

 72. Memorera raden i 10 sekunder SAS IBM NATO

 73. Kommer du ihåg alla bokstäverna?

 74. Långtidsminnet ”Ingen” informationsförlust Kräver inlärning Svårt att återkalla ”triggers” Associationer

  i minnet Komma ihåg vs. igenkänning
 75. Färger och ikoner Vi uppfattar färger och ikoner snabbt Kan

  utnyttjas för t.ex. snabbare överblick Var noga med att undvika missförstånd
 76. Vilken färg har ordet? Blomma Hammare Häst Bil Affär Skata

  Bok
 77. Vilken färg har texten? Gul Röd Blå Rosa Lila Orange

  Grön
 78. Färg Grön: harmoni, balans, kreativitet Gul: glädje, stimulans, optimism Blå:

  exklusivt, lyxigt, svalt Röd: livslust, provocerande, varmt Brun: ombonat, mysigt, varmt Grå: neutralt, sobert, anonymt Svart: rebelliskt, syndigt Vit: renhet, fräschör
 79. Bör undvikas GRÖNT PÅ ORANGE RÖTT PÅ GRÖNT GULT PÅ

  ORANGE RÖTT PÅ ORANGE ORANGE PÅ BLÅTT VITT PÅ GULT RÖTT PÅ BLÅTT
 80. Ikoner

 81. Ikoner Kan öka begripligheten

 82. Ikoner kan spara utrymme men kan också….. ….vara svåra att

  förstå
 83. Gestaltlagar Närhetslagen Likhetslagen Kontinuitetslagen Figur-bakgrundslagen

 84. Närhetslagen Saker som ligger nära varandra uppfattar vi som att

  de hör ihop.
 85. Likhetslagen Saker som liknar varandra uppfattar vi som att de

  hör ihop.
 86. Kontinuitetslagen Vi strävar efter att fullfölja mönster för att skapa

  helheter.
 87. None
 88. Vi söker efter mönster

 89. Vi söker efter mönster

 90. Vi letar efter mönster Rotmos Äppelmos Potatismos Plåttermos Lingonmos

 91. None
 92. Vad är detta?

 93. Vad är detta?

 94. Att använda ord för att visualisera ett mönster

 95. Nästa vecka Användbarhet – Inriktning IT

 96. Frågor/Kommentarer