Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT22 - DA106A - Responsiv webbutveckling

Anton Tibblin
September 20, 2022

HT22 - DA106A - Responsiv webbutveckling

Anton Tibblin

September 20, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Responsiv webbdesign
  Genom media queries

  View full-size slide

 2. Dagens föreläsning Dagens agenda
  •Repetition: layout
  •Vad är responsiv design?
  •Media queries
  •Att designa för olika
  enheter

  View full-size slide

 3. CSS - Grid
  Designa webbsidor enligt ett rutnät (rader & kolumner)

  View full-size slide

 4. Sidhuvud
  Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

  View full-size slide

 5. Sidhuvud
  Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

  View full-size slide

 6. CSS - Flexbox
  Placera en samling element enligt givna regler

  View full-size slide

 7. Vad är flexbox?
  • Ett sätt att positionera ut element på en webbsida
  • Ett alternativ till att använda t.ex. float för att bygga layouter
  • Flexbox utgår från att positionerna ut barn-element i en ”container”
  på olika sätt.

  View full-size slide

 8. Exempel på
  användning av flexbox

  View full-size slide

 9. Responsiv webbutveckling

  View full-size slide

 10. Vilken enhet använder ni när ni surfar på webben?
  Vilken enhet
  använder ni när ni
  surfar på webben?

  View full-size slide

 11. http://www.activatedesign.co.nz/blog/wp-content/uploads/2014/04/responsive-web-design.jpg

  View full-size slide

 12. Tillbaka till 2009…
  •Webbplatser hade fasta bredder, så var det.
  •Vad hände sedan?
  • Våra skärmar blev större och större
  • Användare med mobiltelefoner började alltmer besöka
  våra webbplatser
  •Resan från 960px breda webbplatser, till responsiva

  View full-size slide

 13. Reponsiv webbdesign?
  http://alistapart.com/article/responsive-web-design

  View full-size slide

 14. Responsive design
  vs.
  Adaptive design

  View full-size slide

 15. Responsive v.s adaptive design
  https://css-tricks.com/the-difference-between-responsive-and-adaptive-design/
  Mer bra läsning: https://www.fastcodesign.com/3038367/9-gifs-that-explain-responsive-design-brilliantly

  View full-size slide

 16. Varför är det så viktigt att fokusera på responsiv design?

  View full-size slide

 17. 1. Allt fler surfar med mobiler/surfplattor

  View full-size slide

 18. 2. Ger oss möjlighet anpassa innehållet efter
  det medium som användaren användare

  View full-size slide

 19. 3. Många webbsidor hittas genom social
  media, vilket används mest på mobiler

  View full-size slide

 20. 4. Responsiva webbplatser prioriteras av Google
  vid sökningar

  View full-size slide

 21. 5. Snabbar upp webbsidorna

  View full-size slide

 22. 6. Vi använder mer och mer olika enheter, för
  att utföra, eller fortsätta utföra en uppgift

  View full-size slide

 23. Med andra ord – tänk responsivt!

  View full-size slide

 24. Fler argument!

  View full-size slide

 25. Once your page loads, users form an
  opinion in .05 seconds.
  — Kinesis Inc.

  View full-size slide

 26. 40% of people will choose a different search
  result if the first is not mobile friendly.
  –Skillcrush

  View full-size slide

 27. 40% of people will leave a website if it
  takes more than 3 seconds to load.
  — Econsultancy

  View full-size slide

 28. You have 10 seconds to leave an impression
  and tell them what they’ll get out of your
  website and company. After this time (and
  oftentimes before), they’ll leave.
  — NN Group

  View full-size slide

 29. Vad krävs för
  att bli
  responsiv?
  1. En flexibel, ”grid”-baserad layout (boxar…)
  2. Flexibla bilder, media, och
  3. Media queries

  View full-size slide

 30. ia.webbintro.se

  View full-size slide

 31. Inspiration för responsiv
  design?
  http://mediaqueri.es/
  http://mediaqueri.es/

  View full-size slide

 32. http://alistapart.com/article/responsive-web-design

  View full-size slide

 33. http://www.abookapart.com/products/responsive-web-design

  View full-size slide

 34. http://alistapart.com/article/dao
  The web’s greatest strength, I believe, is often
  seen as a limitation, as a defect. It is the
  nature of the web to be flexible, and it should
  be our role as designers and developers to
  embrace this flexibility, and produce pages
  which, by being flexible, are accessible to all.
  —John Allsopp, 2000

  View full-size slide

 35. Nyckelord för responsiv webbdesign
  •CSS 3 Media Queries
  •Flexible layout
  •Flexible media
  •Breakpoints
  •Mobile viewport sizes
  •Compatibility

  View full-size slide

 36. http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/

  View full-size slide

 37. Att formge olika medier Print & Screen

  View full-size slide

 38. Olika typer av stilmallar


  View full-size slide

 39. Att styla för olika mål

  View full-size slide

 40. Att styla för olika upplösningar

  View full-size slide

 41. Att styla för olika upplösningar

  View full-size slide

 42. Att jobba med media queries
  DEMO - media print & media screen

  View full-size slide

 43. Enheter i CSS

  View full-size slide

 44. Enheter i CSS

  View full-size slide

 45. Flexibel layout & media

  View full-size slide

 46. Att jobba med dynamisk bredd
  % istället för pixlar
  Auto

  View full-size slide

 47. Brytpunkter? Hur var när?

  View full-size slide

 48. Exempel på brytpunkter
  http://lawrencestewart.ca/popular-media-queries-for-responsive-web-design/

  View full-size slide

 49. "Start with the small screen first, then
  expand until it looks like *crap*. Time to
  insert a breakpoint!“
  http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1945831

  View full-size slide

 50. Att jobba med brytpunkter
  Vilka enheter ska vi anpassa oss till?

  View full-size slide

 51. Mobile Viewport Sizes
  Är en pixel alltid en pixel?
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag

  View full-size slide

 52. alert(document.documentElement.clientWidth);

  View full-size slide

 53. Anpassa storlek efter skärmstorlek
  Hmm, det blev ju ganska litet… hur löser vi detta?

  View full-size slide

 54. Olika viewports

  initial-scale=1
  maximum-scale=1
  minimum-scale=1
  width=500
  user-scalable=no
  http://dev.w3.org/csswg/css-device-adapt/

  View full-size slide

 55. Gör vår webbsida responsiv! =)

  View full-size slide