$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

HT22 - DA106A - Kursintroduktion

HT22 - DA106A - Kursintroduktion

HT22 - DA106A - Kursintroduktion

Anton Tibblin

August 30, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. DA106A Introduktion till webbutveckling HT22 7.5hp Anton Tibblin

 2. World Wide Web Här lever jag lycklig, här finns ingen

  stress Här är min nya hemadress
 3. 1.9 miljarder webbplatser 5,4 miljarder användare av internet

 4. None
 5. None
 6. None
 7. Introduktion till webbutveckling DA106A

 8. None
 9. Dagens Agenda •Syfte •Lärandemål •Upplägg •Innehåll •Överblick

 10. Lärare i kursen • Anton Tibblin (kursansvarig) • anton.tibblin@mau.se •

  040-66 57672 • Cassandra Windahl • Lärarassistent • Teo Esaiasson • Lärarassistent
 11. Läsperiod 1: Hösten 2022 DA106A Introduktion till webbutveckling DA211A Introduktion

  till studier i datavetenskap
 12. http://edu.mah.se/DA106A

 13. Syfte • Kursen syftar till att introducera fundamentala koncept och

  tekniker som ingår i modern webbutveckling. • Studenten ska ges praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar. • Studenten ska också utveckla en inledande förståelse av hur användarbehov och -beteende kan styra utvecklingen av ett gränssnitt.
 14. Tekniker i modern webbutveckling

 15. Praktiska färdigheter

 16. Användarbehov

 17. Lärandemål Efter genomången kurs ska studenten kunna…

 18. Kunskap och förståelse • förklara begreppet representation och dess betydelse

  inom informationsteknologin • förklara hur begreppen information, presentation och beteende förhåller sig till komponenterna av en webbsida och varandra, samt varför begreppen brukar särskiljas • beskriva och exemplifiera kring standarders roll inom webbutveckling och till viss del datavetenskap
 19. Färdighet och förmåga • konstruera webbsidor baserat på för området

  aktuella standarder, med speciell hänsyn till tillgänglighet och kompatibilitet, samt viss hänsyn till användbarhet • beskriva en resulterande webbsida baserat på källkod skriven i HTML, CSS och enklare JavaScript • motivera användningsmässiga ställningstagande vid utformning av en webbsida
 20. Värderingsförmåga och förhållningssätt • diskutera på ett problematiserande och reflekterande

  vis, hur webbutvecklare kan förhålla sig till standarder, målplattformer och målgrupper.
 21. Allmän kursinfo • 10 veckor • 12 föreläsningar • 5

  labbuppgifter • 7 labbtillfällen • 3 inlämningsuppgifter • 1 tentamen
 22. En typisk vecka • 1-2 föreläsningar • 1 laborationstillfälle •

  Aktiviteter (laborationer/uppgifter)
 23. Moment i kursen Moment Betygsskala Högskolepoäng Inlämningsuppgifter UG 4,5 Skriftlig

  tentamen UV 3
 24. Laborationer • ”Learning by doing” • Inte examinerande – men

  ett mycket viktigt tillfälle att lära sig kursens mål • Ger 0.5p per redovisad laboration till tentan • Lösningen laddas upp på Canvas
 25. Kurslitteratur

 26. Kurslitteratur (lista) • Kurslitteratur: • Duckett, Jon: HTML and CSS:

  Design and Build Websites, JOHN WILEY SONS, 2014 • Referenslitteratur: • Marcotte, Ethan: Responsive Web Design, A Book Apart, 2011 • Krug, Steve: Don’t Make Me Think!, Pearson Professional Education, 2nd ed., 2005 • Lawson, Bruce och Remy Sharp: Introducing HTML5, New Riders Press, 2nd ed., 2011 • Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards, New Riders Press, 3rd ed., 2009
 27. da106a.ia-mau.se Vår kurswebbplats

 28. Planering

 29. None
 30. "Internet är en fluga" - Ines Junéa Uusmann (kommunikationsminister, 1996)

 31. None
 32. None
 33. Internet och Webben är inte samma sak Viktiga begrepp att

  hålla isär
 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39. None
 40. None
 41. None
 42. Webben – vad har hänt?

 43. När började ni använda webben? Vad gjorde ni då?

 44. None
 45. Tim Berners-Lee • Tidigt 90-tal utvecklades standarderna • HTML •

  HTTP • Målet var att genom länkar • Ge möjlighet att få tillgång till information var som helst • Möjlighet att dela information
 46. Tidigt 90-tal • Textbaserade webbsidor, en enda kolumn • Världens

  första webbläsare • World Wide Web Consortium(W3C)
 47. Hur såg webbsidorna ut? http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn18158/dn18158-1_708.jpg 1991

 48. Mosaic – Tjoho bilder! http://www.nsf.gov/od/lpa/news/03/images/ mosaic.6beta.jpg 1993

 49. Mitten av 90-tal • Layout (genom tabell) strukturerar upp webbsidorna

  • Webbsidorna har flera kolumner • JavaScript (Mocha) introduceras • Animerad text, skrollande text, GIF-bilder
 50. Hur såg webbsidorna ut?

 51. 1995 – Altavista

 52. 1995 - Amazon

 53. 1995 - Ebay

 54. Sent 90-tal • Flash introducerades • En kombination av flash

  och HTML- kod byggde upp webbsidorna • Flashbaserad navigation • (massor av onödiga animationer)
 55. Hur såg webbsidorna ut?

 56. 1998 - Google

 57. 1999 - Paypal

 58. Tidigt => mitten av 2000-tal • CSS introduceras • JavaScript

  tar över allt mer på webben • Formulär på webben
 59. 2002-

 60. None
 61. Nytt sätt att använda webben http://www.pbdink.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/networks.jpg

 62. 2003 - LinkedIn

 63. 2004 - thefacebook

 64. 2005 - YouTube

 65. 2006 - Twitter

 66. 2008 - Dropbox

 67. På ”bara” 20år har det hänt en del…

 68. None
 69. Antal webbsidor

 70. Webbläsare idag http://www.soft32.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/web-browsers.jpg

 71. Webbläsare - statistik

 72. Vad är en webbläsare?

 73. Webbläsare Tolkar kod (html m.m.) och visar upp det för

  användaren.
 74. Hur fungerar det? Internet Klient Klient Server

 75. Svar? • Svaret är i form av HTML, som strukturerar

  upp den information som skickas från servern till oss • HTML-dokumentet kan sedan inkludera bl.a. text, bilder, formgivning av sidan, interaktiva element osv.
 76. Resultat • En webbläsare visar oss en webbsida efter att

  ha renderat ett HTML-dokument
 77. Webbsida • Består av olika sorters kod • HTML •

  CSS • JavaScript
 78. Vad består en webbplats av? JavaScript CSS HTML Innehåll Interaktivitet

  Utformning Struktur Innehåll
 79. HTML • Hypertext Markup Language • Märkspråk • Används för

  att ge dokument en struktur – vad är vad? • HTML byggs upp utav element som märker upp vilken typ av innehåll som finns på sidan
 80. HTML som märkspråk

 81. Element? • Det finns olika element som representerar olika innehåll,

  t.ex. rubriker, paragrafer, listor m.m. • Grundprincipen är att det finns en start- och ett sluttagg. Det innehåll som finns mellan dessa taggar tilldelas elementets formatiering. • Kan även ha attribut
 82. Ett HTML-dokuments struktur <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset=utf-8"> <title>Min

  sida</title> </head> <body> <!-- Här kommer innehåll som visas för användaren ligga --> </body> </html> Element som alltid ingår i ett HTML-dokument: - <html>, rotelementet - <head>, dokumenthuvud (info om dokumentet) - <title>, dokukmentets titel - <body>, dokumentets innehåll
 83. Exempel på HTML-struktur Text-editor Webbläsare

 84. HTML-dokumentet i helhet

 85. Kort om CSS • CSS sköter formgivning av innehåll, medan

  HTML sköter struktur av innehåll. • CSS styr hur HTML-elementen ska visas • Typisk användning av CSS är för typografi, layout, bildhantering m.m. • CSS är ett eget språk, men går att använda tillsammans med HTML • Genom att koppla olika CSS-mallar till samma HTML-dokument kan informationen presenteras på olika sätt
 86. Kort om JavaScript • Ger möjlighet till interaktiva webbplatser •

  Är ett programmeringsspråk som körs direkt i webbläsaren • Kan skrivas tillsammans med HTML-kod • Exempel på användningsområden är: - Validering av information i formulär - Visa/dölja information utan att ladda om sidan - Animeringar (t.ex. bildspel)
 87. Vad består en webbplats av? JavaScript CSS HTML Innehåll Interaktivitet

  Utformning Struktur Innehåll
 88. Frågor?

 89. Nästa föreläsning Imorgon, onsdag 1/9 kl. 13.15

 90. da106a.ia-mau.se Vår kurswebbplats