$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

HT22 - DA106A - Kursintroduktion

HT22 - DA106A - Kursintroduktion

HT22 - DA106A - Kursintroduktion

Anton Tibblin

August 30, 2022
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. DA106A
  Introduktion till webbutveckling
  HT22 7.5hp Anton Tibblin

  View Slide

 2. World Wide Web
  Här lever jag lycklig, här finns ingen stress
  Här är min nya hemadress

  View Slide

 3. 1.9 miljarder webbplatser
  5,4 miljarder användare av internet

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. Introduktion till
  webbutveckling
  DA106A

  View Slide

 8. View Slide

 9. Dagens
  Agenda
  •Syfte
  •Lärandemål
  •Upplägg
  •Innehåll
  •Överblick

  View Slide

 10. Lärare i
  kursen
  • Anton Tibblin (kursansvarig)
  [email protected]
  • 040-66 57672
  • Cassandra Windahl
  • Lärarassistent
  • Teo Esaiasson
  • Lärarassistent

  View Slide

 11. Läsperiod 1:
  Hösten 2022
  DA106A
  Introduktion till
  webbutveckling
  DA211A
  Introduktion till studier i
  datavetenskap

  View Slide

 12. http://edu.mah.se/DA106A

  View Slide

 13. Syfte
  • Kursen syftar till att introducera fundamentala koncept och tekniker som
  ingår i modern webbutveckling.
  • Studenten ska ges praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom
  en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av
  aktuella standarder och plattformar.
  • Studenten ska också utveckla en inledande förståelse av hur
  användarbehov och -beteende kan styra utvecklingen av ett gränssnitt.

  View Slide

 14. Tekniker i modern webbutveckling

  View Slide

 15. Praktiska färdigheter

  View Slide

 16. Användarbehov

  View Slide

 17. Lärandemål
  Efter genomången kurs ska
  studenten kunna…

  View Slide

 18. Kunskap och förståelse
  • förklara begreppet representation och dess betydelse inom
  informationsteknologin
  • förklara hur begreppen information, presentation och beteende förhåller
  sig till komponenterna av en webbsida och varandra, samt varför
  begreppen brukar särskiljas
  • beskriva och exemplifiera kring standarders roll inom webbutveckling och
  till viss del datavetenskap

  View Slide

 19. Färdighet och förmåga
  • konstruera webbsidor baserat på för området aktuella standarder,
  med speciell hänsyn till tillgänglighet och kompatibilitet, samt viss
  hänsyn till användbarhet
  • beskriva en resulterande webbsida baserat på källkod skriven i HTML,
  CSS och enklare JavaScript
  • motivera användningsmässiga ställningstagande vid utformning av en
  webbsida

  View Slide

 20. Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera på ett problematiserande och reflekterande vis,
  hur webbutvecklare kan förhålla sig till standarder,
  målplattformer och målgrupper.

  View Slide

 21. Allmän kursinfo
  • 10 veckor
  • 12 föreläsningar
  • 5 labbuppgifter
  • 7 labbtillfällen
  • 3 inlämningsuppgifter
  • 1 tentamen

  View Slide

 22. En typisk vecka
  • 1-2 föreläsningar
  • 1 laborationstillfälle
  • Aktiviteter (laborationer/uppgifter)

  View Slide

 23. Moment i kursen
  Moment Betygsskala Högskolepoäng
  Inlämningsuppgifter UG 4,5
  Skriftlig tentamen UV 3

  View Slide

 24. Laborationer
  • ”Learning by doing”
  • Inte examinerande – men ett mycket viktigt tillfälle att lära
  sig kursens mål
  • Ger 0.5p per redovisad laboration till tentan
  • Lösningen laddas upp på Canvas

  View Slide

 25. Kurslitteratur

  View Slide

 26. Kurslitteratur (lista)
  • Kurslitteratur:
  • Duckett, Jon: HTML and CSS: Design and Build Websites, JOHN WILEY SONS, 2014
  • Referenslitteratur:
  • Marcotte, Ethan: Responsive Web Design, A Book Apart, 2011
  • Krug, Steve: Don’t Make Me Think!, Pearson Professional Education, 2nd ed., 2005
  • Lawson, Bruce och Remy Sharp: Introducing HTML5, New Riders Press, 2nd ed., 2011
  • Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards, New Riders Press, 3rd ed., 2009

  View Slide

 27. da106a.ia-mau.se
  Vår kurswebbplats

  View Slide

 28. Planering

  View Slide

 29. View Slide

 30. "Internet är
  en fluga"
  - Ines Junéa Uusmann
  (kommunikationsminister, 1996)

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. Internet och Webben
  är inte samma sak
  Viktiga begrepp att hålla isär

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. Webben – vad har hänt?

  View Slide

 43. När började ni
  använda webben?
  Vad gjorde ni då?

  View Slide

 44. View Slide

 45. Tim Berners-Lee
  • Tidigt 90-tal utvecklades standarderna
  • HTML
  • HTTP
  • Målet var att genom länkar
  • Ge möjlighet att få tillgång till
  information var som helst
  • Möjlighet att dela information

  View Slide

 46. Tidigt 90-tal
  • Textbaserade webbsidor, en enda kolumn
  • Världens första webbläsare
  • World Wide Web Consortium(W3C)

  View Slide

 47. Hur såg webbsidorna ut?
  http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn18158/dn18158-1_708.jpg
  1991

  View Slide

 48. Mosaic – Tjoho bilder!
  http://www.nsf.gov/od/lpa/news/03/images/
  mosaic.6beta.jpg
  1993

  View Slide

 49. Mitten av 90-tal
  • Layout (genom tabell) strukturerar upp webbsidorna
  • Webbsidorna har flera kolumner
  • JavaScript (Mocha) introduceras
  • Animerad text, skrollande text, GIF-bilder

  View Slide

 50. Hur såg
  webbsidorna
  ut?

  View Slide

 51. 1995 –
  Altavista

  View Slide

 52. 1995 -
  Amazon

  View Slide

 53. 1995 - Ebay

  View Slide

 54. Sent 90-tal
  • Flash introducerades
  • En kombination av flash och HTML-
  kod byggde upp webbsidorna
  • Flashbaserad navigation
  • (massor av onödiga animationer)

  View Slide

 55. Hur såg webbsidorna ut?

  View Slide

 56. 1998 - Google

  View Slide

 57. 1999 - Paypal

  View Slide

 58. Tidigt => mitten
  av 2000-tal
  • CSS introduceras
  • JavaScript tar över allt
  mer på webben
  • Formulär på webben

  View Slide

 59. 2002-

  View Slide

 60. View Slide

 61. Nytt sätt att använda webben
  http://www.pbdink.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/networks.jpg

  View Slide

 62. 2003 -
  LinkedIn

  View Slide

 63. 2004 -
  thefacebook

  View Slide

 64. 2005 - YouTube

  View Slide

 65. 2006 -
  Twitter

  View Slide

 66. 2008 - Dropbox

  View Slide

 67. På ”bara” 20år
  har det hänt en del…

  View Slide

 68. View Slide

 69. Antal webbsidor

  View Slide

 70. Webbläsare
  idag
  http://www.soft32.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/web-browsers.jpg

  View Slide

 71. Webbläsare - statistik

  View Slide

 72. Vad är en webbläsare?

  View Slide

 73. Webbläsare
  Tolkar kod (html m.m.) och visar upp det för användaren.

  View Slide

 74. Hur fungerar det?
  Internet
  Klient
  Klient
  Server

  View Slide

 75. Svar?
  • Svaret är i form av HTML,
  som strukturerar upp den
  information som skickas från
  servern till oss
  • HTML-dokumentet kan
  sedan inkludera bl.a. text,
  bilder, formgivning av sidan,
  interaktiva element osv.

  View Slide

 76. Resultat • En webbläsare visar oss en webbsida efter att
  ha renderat ett HTML-dokument

  View Slide

 77. Webbsida
  • Består av olika sorters kod
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

  View Slide

 78. Vad består en webbplats av?
  JavaScript
  CSS
  HTML
  Innehåll
  Interaktivitet
  Utformning
  Struktur
  Innehåll

  View Slide

 79. HTML
  • Hypertext Markup Language
  • Märkspråk
  • Används för att ge dokument en struktur – vad är vad?
  • HTML byggs upp utav element som märker upp vilken typ av
  innehåll som finns på sidan

  View Slide

 80. HTML som märkspråk

  View Slide

 81. Element?
  • Det finns olika element som representerar olika
  innehåll, t.ex. rubriker, paragrafer, listor m.m.
  • Grundprincipen är att det finns en start- och ett
  sluttagg. Det innehåll som finns mellan dessa
  taggar tilldelas elementets formatiering.
  • Kan även ha attribut

  View Slide

 82. Ett HTML-dokuments struktur
  Min sida

  Element som alltid ingår i ett HTML-dokument:
  - , rotelementet
  - , dokumenthuvud (info om dokumentet)
  - , dokukmentets titel
  - , dokumentets innehåll

  View Slide

 83. Exempel på HTML-struktur
  Text-editor Webbläsare

  View Slide

 84. HTML-dokumentet i helhet

  View Slide

 85. Kort om CSS
  • CSS sköter formgivning av innehåll, medan
  HTML sköter struktur av innehåll.
  • CSS styr hur HTML-elementen ska visas
  • Typisk användning av CSS är för typografi,
  layout, bildhantering m.m.
  • CSS är ett eget språk, men går att använda
  tillsammans med HTML
  • Genom att koppla olika CSS-mallar till samma
  HTML-dokument kan informationen
  presenteras på olika sätt

  View Slide

 86. Kort om
  JavaScript
  • Ger möjlighet till interaktiva webbplatser
  • Är ett programmeringsspråk som körs direkt i
  webbläsaren
  • Kan skrivas tillsammans med HTML-kod
  • Exempel på användningsområden är:
  - Validering av information i formulär
  - Visa/dölja information utan att ladda om
  sidan
  - Animeringar (t.ex. bildspel)

  View Slide

 87. Vad består en webbplats av?
  JavaScript
  CSS
  HTML
  Innehåll
  Interaktivitet
  Utformning
  Struktur
  Innehåll

  View Slide

 88. Frågor?

  View Slide

 89. Nästa
  föreläsning
  Imorgon, onsdag 1/9
  kl. 13.15

  View Slide

 90. da106a.ia-mau.se
  Vår kurswebbplats

  View Slide