Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hoe private bewaking correct inschakelen bij evenementen die van toepassing zijn op het publiek

Besafe
December 16, 2014

Hoe private bewaking correct inschakelen bij evenementen die van toepassing zijn op het publiek

Presentatie van Johan Meulders op de "dag van de veiligheid".

Besafe

December 16, 2014
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Research

Transcript

 1. 16 december 2014 Veiligheid op evenementen Juridische aspecten Johan Meulders

  – Attaché Directie Private Veiligheid – FOD Binnenlandse Zaken
 2. 16 december 2014   Principes Wet van 10 april 1990

  tot regeling van de private en bijzondere veiligheid –  Security (≠ safety) –  Wet is van openbare orde –  Bewakingsactiviteiten
 3.   8 bewakingsactiviteiten In het kader van evenementen: •  Persoonscontrole

  - Toegangscontrole, vrijhouden van doorgangen of nooduitgangen, backstage bewaking, kanalisatie en controle van het publiek, tussenkomen bij ruzies of wanordelijkheden, … •  Goederenbewaking - Bewaking installaties, toezicht op parkings, … •  Bodyguarding 16 december 2014
 4.   In welke hoedanigheid •  Bewakingsonderneming •  Tav derden • 

  Interne bewakingsdienst •  Ten eigen behoeve •  Vrijwilligersregime 16 december 2014
 5.   Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten •  Vergunningsplicht - 5 jaar (vernieuwbaar)

  - Minister van Binnenlandse Zaken •  Bewakingsagenten: 16 december 2014
 6.   Vrijwilligersregime (1/2) •  = UITZONDERING Geen vergunning! Wel Advies

  van de korpschef Individuele toestemming burgemeester / per vrijwilliger •  Vrijwilliger è “ natuurlijk persoon die wordt ingezet door een niet-vergunningsplichtige interne bewakingsdienst” 16 december 2014
 7.   Vrijwilligersregime (2/2) •  Sporadisch •  Onbezoldigd •  Aanwijsbare band

  met de organisatie •  Interne bewakingsdienst •  Persoonscontrole + verkeersbegeleiding + (vaststelling feiten) •  Goederenbewaking •  Bodyguarding 16 december 2014
 8.   Uitoefeningsvoorwaarden Bewakingsagent ‘Vrijwilliger’ Veiligheidsonderzoek BIZA lokale overheid Nationaliteitsvereiste lidstaat

  EU 3 jaar in België Leeftijdsvereiste exe 18j – DIR 21j exe 18j – DIR 21j Onverenigbaarheden privé-detective, penitentiair beambte, wapenhandelaar, vrijwillig BA privé-detective, penitentiair beambte, wapenhandelaar, professioneel BA Overstapverbod politie – 5 jaar politie – 5 jaar Psychotechnisch onderzoek verplicht / Opleidingen Verplicht (basisopleiding : 127u) / 16 december 2014
 9.   Toegangscontrole (fouille) (1/2) Toestemming burgemeester Uitsluitend op wapens /

  gevaarlijke voorwerpen è dus bijv NIET op drugs Cumulatieve voorwaarden: - In het kader van persoonscontrole - Hetzelfde geslacht - Vrijwilligheid (instemming) - Oppervlakkige betasting - Uitsluitend op goederen in het licht van hun wettelijk doel - Niet systematisch (redelijke gronden) (! uitzonderingen) 16 december 2014
 10.   Toegangscontrole (fouille) (2/2) Indien: •  Iemand zich tegen de

  controle verzet of •  Een wapen / gevaarlijk wapen wordt aangetroffen è Toegang weigeren mogelijk 16 december 2014
 11.   Identiteitscontrole Identiteitscontrole is in principe verboden! 2 uitzonderingen: 1)

  kansspelinrichtingen 2) bij niet publiek toegankelijke plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico kunnen uitmaken à op basis van vrijwilligheid 16 december 2014
 12.   Toegangsweigering – Discriminatie (1/2) In principe mag de toegang

  aan een persoon geweigerd worden. Vb - geen uitnodiging - niet aan de voorwaarden voldoet - in bezit is van een gevaarlijk voorwerp 16 december 2014
 13.   Toegangsweigering – Discriminatie (2/2) Opgepast!: 1)  Discriminatie - zowel

  inbreuk op bewakingswetgeving - als strafrechtelijke inbreuk 2) Geen dwang of geweld 16 december 2014
 14.   Bewaargeving Inbeslagnames onder dwang zijn niet toegelaten. Wel mogelijk:

  à Vrijwillige overhandiging à Bewaargeving (teruggave achteraf) 16 december 2014
 15.   Dwang Dwang = gedrag sturen, beheersen, beperken of verhinderen

  tegen diens vrije wil à voorbehouden aan openbaar gezag Niemand mag zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven door een bewakingsagent worden bewaakt of beschermd. uitzondering => particulier aanhouding 16 december 2014
 16.   Honden Preventief afschrikmiddel Voorwaarden: •  Uitsluitend als afschrikmiddel niet

  als wapen •  Normaliter -> enkel bij goederenbewaking •  Leiband (max 2m) •  Gemuilkorfd •  Enkel herdershonden Verboden: •  afgesloten ruimtes die publiek toegankelijk zijn •  Persoonscontrole è cfr vrijwilligersregime 16 december 2014
 17.   Evenementen op de openbare weg (1/3) In principe verboden!

  Uitzondering oa voor evenementen. Voorwaarden: -  Evenement = culturele, folkloristische, commerciële of sportieve aard. -  Geen aanwijzingen voor ordeverstoringen -  Politiereglement -  Afgebakende perimeter -  Pictogram 16 december 2014
 18.   Wapens en handboeien Gebruik bij evenementen = verboden! Als

  een wapen beschikbaar is in de omgeving van de bewakingsagent of in zijn auto = inbreuk (art.30ter KB wapens) 16 december 2014
 19.   Uitgangscontrole Controle van goederen van personen bij het verlaten

  van een plaats is verboden. Uitz: ter voorkoming of vaststelling van ontvreemding van goederen in de onderneming of op de werkplaats tav personen die er werkzaam zijn. (maw nvt bij evenementen) 16 december 2014
 20.   Meer informatie www.vigilis.be Nederlandstalige bewakingscel •  [email protected] 02/557.34.80 • 

  [email protected] 02/557.33.52 •  [email protected] 02/557.33.63 •  [email protected] 02/557.34.72 Franstalige bewakingscel •  [email protected] 02/557.34.50 •  [email protected] 02/557.34.69 •  bé[email protected] 02/557.35.97 16 december 2014