Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ONTWERP BRANDVEILIGHEIDSSYSTEEM EVACUATIEWEG NIEUWE EN BESTAANDE TRIBUNES

Besafe
December 10, 2015

ONTWERP BRANDVEILIGHEIDSSYSTEEM EVACUATIEWEG NIEUWE EN BESTAANDE TRIBUNES

presentatie op de Dag van de veiligheid 2015

Besafe

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Research

Transcript

 1. ONTWERP BRANDVEILIGHEIDSSYSTEEM EVACUATIEWEG NIEUWE EN BESTAANDE TRIBUNES

 2. INLEIDING Ghelamco Zulte-Waregem KV-Oostende

 3. PROBLEEMSTELLING ¡ Afwijkingen t.o.v. het KB van 6 juli 2013

  houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen: 1. Betreft de afwijking omtrent het permanent verlucht zijn van de evacuatieweg. Indien dit het geval is, dan kan een reductiefactor 3 toegepast worden op de theoretische nuttige breedte voor nieuwe stadions. 2. Betreft de afwijking omtrent het aantal uitgangen per compartiment en op de evacuatiewegen. In een tribune dienen het aantal uitgangen volgens (2 + n) komt.
 4. DOELSTELLING Achterliggende doelstelling is de veiligheid van de aanwezige personen

  te waarborgen. Dit door ervoor te zorgen dat alle aanwezige personen tijdig geëvacueerd zijn voordat onhoudbare condities optreden. Dit kan worden gedefinieerd door volgende termen: ¡ ASET: Available Safe EgressTime: is de tijd die beschikbaar is voordat onhoudbare condities optreden ¡ RSET: Required Safe EgressTime: is de tijd nodig voor iedereen om veilig buiten te geraken. A.d.h.v. deze definitie dient de RSET > ASET Bekomen van een evenwaardig veiligheidsconcept: ¡ Er wordt een brandveiligheidssysteem voorgesteld d.m.v. een combinatie aan maatregelen.
 5. INHOUD ¡ Inleiding ¡ Overzicht technische kenmerken ¡ RWA-ontwerp ¡

  Performantiecriteria ¡ Brandcenario’s ¡ CFD-analyse ¡ Evacuatieanalyse ¡ Aftoetsen van de performantiecriteria ¡ Conclusie en advies Tijdslijn studie
 6. OVERZICHT VAN DE TECHNISCHE KENMERKEN ¡ Gebouw ¡ Gebruikers ¡

  Werknemers: vertrouwd met gebouw ¡ Toeschouwers: deels vertrouwd met gebouw
 7. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT - BRANDDETECTIE ¡ Branddetectie: ¡ Automatische branddetectie en drukknoppen

  ¡ Activeert RWA-scenario (Rook- en Warmteafvoer) ¡ Doorgestuurd naar controlekamer
 8. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT - BRANDLAST Brandlast beperken: ¡ Vuilbakken die tijdig geledigd

  worden. ¡ Opgehangen elementen moeten een reactie van brand hebben van minimum C. ¡ De keukens van de eetkiosken onder de tribunes worden voorzien van: ¡ Compartimentering REI 60. ¡ Bij brand zelfsluitende deuren EI1 30. ¡ Afbakening deurzwaai d.m.v. lijnen op de vloer van zones die permanent vrij moeten zijn. ¡ Lokale blusinstallatie voorzien boven de friteuse (geen water). ¡ Bijkomend jaarlijkse controle door controle-organisme om faalkans te verlagen.
 9. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT - BRANDLAST Keuken

 10. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT - RWA Afhankelijk van randvoorwaarden: § Geometrische mogelijkheden §

  Risico’s § Andere veiligheidsmaatregelen § Locatie gebouw (e.g. wind) § Procedures (brand & evacuatie) RWA-concept: § Rookvrije hoogte § Rookcompartimentering
 11. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT - RWA Opdeling in RWA-zones

 12. RWA-ONTWERP: ROOKVRIJE HOOGTE Maatregelen: § Eén RWA-zone § Natuurlijke afvoer

  van verse lucht via vier ventilatieopeningen/schachten § Toevoer van verse lucht via doorgangen naar de tribunes 4 afvoerpunten Twee openklappende luiken
 13. RWA-ONTWERP ¡ Zelfsluitende deuren om het effect van wind te

  verminderen
 14. RWA-ONTWERP: ROOKCOMPARTIMENTERING

 15. RWA-ONTWERP: ROOKCOMPARTIMENTERING ¡ Hierbij wordt de rook afgevoerd via het

  extractiepunt en verse lucht aangevoerd via de nooduitgangen aan de zijkant van het gebouw: ¡ Extractiedebiet in plafond (Oranje kleur op figuur) van 108.000 m³/h ¡ De rondgang wordt opgedeeld in drie delen. Dit wordt verwezenlijkt door: ¡ Een fysische scheiding te plaatsen tussen de drie zones in geval van brand. Dit is mogelijk door de combinatie van rookschermen en deuren (Donker blauwe kleur op figuur). ¡ Bij brand zelfsluitende deuren (Donker blauwe kleur op figuur) te plaatsen op strategische plaatsen in de evacuatieweg, die zorgen voor de beperking van de rookverspreiding. ¡ Downstands (licht blauwe kleur op figuur) van 2.4 m hoogte tot plafond. ¡ Dynamische signalisatie op deur Bd 0.3 en Bd 0.4 door middel van rood kruis of groene pijl. ¡ Gekoppeld detectiesysteem met deuren, rookschermen en extractie debiet.
 16. RWA-ONTWERP: GELIJKVLOERS

 17. RWA-ONTWERP: GELIJKVLOERS Brandscenario RWA-zone 0.1

 18. RWA-ONTWERP: GELIJKVLOERS Brandscenario RWA-zone 0.2:

 19. RWA-MATRIX Detectie RWA- zone Rookschermen Nooddeuren Ventilator Verdiep Brk 0.1

  Brk 0.2 Bd 0.1 Bd 0.2 Bd 0.3 Bd 0.4 Bd 0.5 Bd 0.6 V 0.1 0 B 0.1 X X X X X B 0.2 X X X X X
 20. EVACUATIE TRIBUNE EN RONDGANG Volgende procedures worden doorlopen in geval

  van brand in een kiosk of stadium: 1. Brand ontstaat in kiosk of stadium; 2. Detectie van de brand door middel van detector of persoon via drukknop; 3. Melding/waarschuwing van detectie naar controlekamer; 4. Controlekamer ontvangt detectie; 5. Controlekamer vraagt bevestiging aan dichtstbijzijnde steward in geval detectie met rookdetector via radiocommunicatie; 6. Controlekamer maakt gebruik van naburige camera’s om rookverspreiding te detecteren; 7. Steward bevestigd brand (in geval van detectie met rookdetector); 8. Controlekamer stuurt brandweer; 9. Brandweer bevestigd niet uit te blussen brand; 10.Controlekamer start evacuatie;
 21. EVACUATIE TRIBUNE EN RONDGANG

 22. EVACUATIE TRIBUNE EN RONDGANG

 23. PERFORMANTIECRITERIA ¡ Worden vooraf opgesteld in functie van de doelstelling.

  (hier: veilige evacuatie) ¡ Voorstel: ¡ Temperatuur op 2m hoogte < 60 °C ¡ Zichtbaarheid op 2m hoogte > 10 m
 24. BRANDSCENARIO: RISICO’S INSCHATTEN ¡ Voornaamste ontstekingsbronnen ¡ Lucifer ¡ Frietketel/olie

  oververhit ¡ Aansteker ¡ Sigaret ¡ Elektrische vonk ¡ Kortsluiting ¡ Oververhit verwarmingselement ¡ Voornaamste brandlast ¡ Frituur ¡ Elektrische verwarmers ¡ Isolatie frigo ¡ Koelvloeistof frigo ¡ Kunststoffen frame ¡ Vuilbak ¡ Rugzak
 25. BRANDSCENARIO: LITERATUURSTUDIE ¡ Brandvermogencurve Kleine kiosk met kleren Vuilbak brand

 26. BRANDSCENARIO ¡ Brandvermogencurve 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

  3500 0 200 400 600 800 1000 HRR [kW] Tijd [s] Brandvermogencurven Kiosk-keukenbrand
 27. BRANDSCENARIO

 28. CFD-ANALYSE ¡ Simulaties d.m.v. 3D-modellen Scenario Locatie brandhaard Maatregelen Wind

  1 1 Geen RWA Geen 2 1 Geïmplementeerd RWA Geen 3 2 Geïmplementeerd RWA Geen 4 1 Geïmplementeerd RWA Binnenkant (Zuidoost)
 29. CFD-ANALYSE ¡ Temperatuur op 2 m hoogte

 30. CFD-ANALYSE ¡ Zichtbaarheid op 2m hoogte

 31. CFD-ANALYSE ¡ Rookverspreiding: verticale snede

 32. CFD-ANALYSE ¡ Volgende conclusies kunnen worden gegeven betreffende de resultaten:

  ¡ De temperaturen verlagen t.g.v. RWA-systeem. Dit beperkt schade en zorgt voor verbeterde brandweerinterventie. ¡ Combinatie RWA en rookcompartimentering zorgt voor goede zichtbaarheid in de evacuatieweg. ¡ Wind kan een belangrijke impact hebben via vomitoria of andere openingen.
 33. EVACUATIEANALYSE ¡ Simulaties d.m.v. software STEPS

 34. EVACUATIEANALYSE ¡ Simulaties d.m.v. software STEPS Vertraging van 5 min

  in rekening houdende!
 35. AFTOETSEN VAN DE PERFORMANTIECRITERIA ¡ Vergelijken van: ¡ RSET: Required

  safe escape time: Tijd nodig om te kunnen vluchten. ¡ ASET: Available safe escape time: Tijd beschikbaar voordat onhoudbare condities ontstaan.
 36. AFTOETSEN VAN DE PERFORMANTIECRITERIA ¡ Simulaties d.m.v. software STEPS

 37. AFTOETSEN VAN DE PERFORMANTIECRITERIA

 38. CONCLUSIE ¡ Conclusies ¡ Performantiecriteria worden gehaald voor de gekozen

  brandlocaties. ¡ De conservatieve windcondities hebben een beperkte invloed op de zichtbaarheid en de totale evacuatietijd.