Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief van de burger

Besafe
December 10, 2015

De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief van de burger

Kim Van Hoorde op de Dag van de veiligheid 2015

Besafe

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Technology

Transcript

 1. De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief

  van de burger 2014-2015 Opdrachtgever: Directie Lokale Integrale Veiligheid Promotoren: Evelien De Pauw Wim Hardyns Hans Vermeersch Onderzoeker: Kim Van Hoorde
 2. e. Methodologie • Literatuurstudie • Focusgroepen met de burger •

  Focusgroepen met experts Doelstelling: handleiding DPA’s  SWOT-analyse
 3. Voordelen & opportuniteiten • Preventief & afschrikwekkend effect (bv. pictogrammen,

  extra authenticatiefactor via vingerafdruklezer, …) • Bewijsmateriaal (bv. potentiële identificatie daders via cameratoezicht) • Controle vanop afstand (bv. aanwezigheidssimulatie) • (Vroegtijdige) waarschuwing (bv. sms bij inbraakdetectie via alarmsysteem) • Lokalisatie gestolen goed (bv. track & trace op voertuig, smartphone)
 4. 3. Crime enhancing technology… “Als men u online kan ‘aanvallen’…

  waarom zou men dan nog inbreken met een schroevendraaier en koevoet…?””
 5. • Beschermen van de woning met technologische maatregelen  mogelijk

  bijkomende kwetsbaarheden • “Smart” home = intens contact tussen genetwerkte informatietechnologie & fysieke ruimte  Onbevoegde toegang tot/controle over “cyber-fysische” systemen
 6. Risico’s en onbedoelde gevolgen 1) Onbevoegde toegang en misbruik van

  persoonlijke informatie (privacy!) 2) Faciliteert aanvallen op andere systemen 3) Risico’s t.a.v. de persoonlijke veiligheid 4) OBER/OFEM-principe 5) Vervangen mensen (soc. controle) door thing technology 6) Wapenwedloop
 7. a. Hoe percipiëren burgers technologie in het kader van woninginbraak?

  • Inschatting slachtofferschap: klein  Online: anonimiteit & vertrouwde omgeving • Vage, algemene noties/kennis (“via-via”)  houding  strategieën & maatregelen • Geringe kennis  geringe vertrouwdheid  transparantie • Onderscheid ‘professionals’ >< ‘gelegenheidsdieven’
 8. b. Privacy • ‘Persoonlijk aanvoelen’ >< juridisch kader • Echte

  keuze? – Vakjargon, gebruiksvoorwaarden – Beperkt: niet gebruiken >< gebruiken en instemmen beperkingen privacy • Paradox – Gebruiksgemak – Virtuele deur staat open • Veel vragen
 9. c. Feiten volgens experts • 2 trends: – Aanvallen op

  elektronische beveiliging – Verplaatsing naar de eerste verdieping (waar vaak geen bouwkundige en elektronische beveiliging aanwezig is) • Chantage en afpersing ≈ compromitterend materiaal
 10. “Smart” home – “smart” things – “smart”phone – … Geen

  “smart” zonder SECURITY  Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel Zwakke schakel = menselijke factor Open systemen, zwakke wachtwoorden, voorspelbaar gedrag, … d. Wat nemen we hieruit mee?
 11. • Burgers hebben nood aan standpunt overheid/politie – Wat mag

  en wat mag niet? – Wat kan/mag men van de politie verwachten – Sensibilisering – Bescherming tegen fraude/afpersing • Burgers willen “transparante” technologie – Aan welke criteria moet een netwerk, toestel, systeem voldoen om betrouwbaar te zijn? – Hoe beveiligt men de technologie op zich? – Normen en regulering?
 12. e. Verantwoordelijkheid van wie? • Overheid: regulering, actualisering (privacy)wetgeving •

  Fabrikanten • Software leveranciers, informatici, ethische hackers,… • Installateurs • Technische Universiteiten • Bedrijven • Architecten, bouwheren, … • Burgers: – Beschermen eigen goederen – Heft in eigen handen nemen? In een netwerkperspectief… Met een duidelijk juridisch kader…
 13. a. Kenniscentrum • Technologische evoluties • Internet of Things •

  Werkwijze daders (cybercrime) en evoluties • Good practices • Betrouwbare criteria • Tips & tricks  centraliseren en verspreiden informatie
 14. b. Lokale ankerpunten • Informatieverstrekking en sensibilisering (DPA’s) • Helpdesk:

  vragen en informatie • (Individuele) dienstverlening binnen gemeente/stad: bv. infosessies