Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief van de burger

3d0d2eea93c371367df512ae4a9d0c3b?s=47 Besafe
December 10, 2015

De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief van de burger

Kim Van Hoorde op de Dag van de veiligheid 2015

3d0d2eea93c371367df512ae4a9d0c3b?s=128

Besafe

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Technology

Transcript

 1. De invloed van nieuwe technologieën op diefstalpreventie – Een perspectief

  van de burger 2014-2015 Opdrachtgever: Directie Lokale Integrale Veiligheid Promotoren: Evelien De Pauw Wim Hardyns Hans Vermeersch Onderzoeker: Kim Van Hoorde
 2. Inhoud • Woninginbraak • Burgers: privégebruik • Focus: Domotica Biometrie

  Track-and-trace  The “Internet of Things”
 3. 1. Nieuwe technologieën

 4. a. Domotica Synoniemen:  huisautomatisering(systemen)  smart home/slim huis 

  het geconnecteerde huis
 5. b. Biometrie

 6. c. Track-and-trace

 7. d. Internet of things …everything?

 8. e. Methodologie • Literatuurstudie • Focusgroepen met de burger •

  Focusgroepen met experts Doelstelling: handleiding DPA’s  SWOT-analyse
 9. 2. Crime fighting technology

 10. Voordelen & opportuniteiten • Preventief & afschrikwekkend effect (bv. pictogrammen,

  extra authenticatiefactor via vingerafdruklezer, …) • Bewijsmateriaal (bv. potentiële identificatie daders via cameratoezicht) • Controle vanop afstand (bv. aanwezigheidssimulatie) • (Vroegtijdige) waarschuwing (bv. sms bij inbraakdetectie via alarmsysteem) • Lokalisatie gestolen goed (bv. track & trace op voertuig, smartphone)
 11. 3. Crime enhancing technology… “Als men u online kan ‘aanvallen’…

  waarom zou men dan nog inbreken met een schroevendraaier en koevoet…?””
 12. • Beschermen van de woning met technologische maatregelen  mogelijk

  bijkomende kwetsbaarheden • “Smart” home = intens contact tussen genetwerkte informatietechnologie & fysieke ruimte  Onbevoegde toegang tot/controle over “cyber-fysische” systemen
 13. Risico’s en onbedoelde gevolgen 1) Onbevoegde toegang en misbruik van

  persoonlijke informatie (privacy!) 2) Faciliteert aanvallen op andere systemen 3) Risico’s t.a.v. de persoonlijke veiligheid 4) OBER/OFEM-principe 5) Vervangen mensen (soc. controle) door thing technology 6) Wapenwedloop
 14. 5. Resultaten focusgroepen

 15. a. Hoe percipiëren burgers technologie in het kader van woninginbraak?

  • Inschatting slachtofferschap: klein  Online: anonimiteit & vertrouwde omgeving • Vage, algemene noties/kennis (“via-via”)  houding  strategieën & maatregelen • Geringe kennis  geringe vertrouwdheid  transparantie • Onderscheid ‘professionals’ >< ‘gelegenheidsdieven’
 16. b. Privacy • ‘Persoonlijk aanvoelen’ >< juridisch kader • Echte

  keuze? – Vakjargon, gebruiksvoorwaarden – Beperkt: niet gebruiken >< gebruiken en instemmen beperkingen privacy • Paradox – Gebruiksgemak – Virtuele deur staat open • Veel vragen
 17. c. Feiten volgens experts • 2 trends: – Aanvallen op

  elektronische beveiliging – Verplaatsing naar de eerste verdieping (waar vaak geen bouwkundige en elektronische beveiliging aanwezig is) • Chantage en afpersing ≈ compromitterend materiaal
 18. “Smart” home – “smart” things – “smart”phone – … Geen

  “smart” zonder SECURITY  Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel Zwakke schakel = menselijke factor Open systemen, zwakke wachtwoorden, voorspelbaar gedrag, … d. Wat nemen we hieruit mee?
 19. • Burgers hebben nood aan standpunt overheid/politie – Wat mag

  en wat mag niet? – Wat kan/mag men van de politie verwachten – Sensibilisering – Bescherming tegen fraude/afpersing • Burgers willen “transparante” technologie – Aan welke criteria moet een netwerk, toestel, systeem voldoen om betrouwbaar te zijn? – Hoe beveiligt men de technologie op zich? – Normen en regulering?
 20. e. Verantwoordelijkheid van wie? • Overheid: regulering, actualisering (privacy)wetgeving •

  Fabrikanten • Software leveranciers, informatici, ethische hackers,… • Installateurs • Technische Universiteiten • Bedrijven • Architecten, bouwheren, … • Burgers: – Beschermen eigen goederen – Heft in eigen handen nemen? In een netwerkperspectief… Met een duidelijk juridisch kader…
 21. 6. Aanbevelingen a. Kenniscentrum: centraliseren en verspreiden informatie naar professionele

  actoren a. Lokale ankerpunten: advies burgers
 22. a. Kenniscentrum • Technologische evoluties • Internet of Things •

  Werkwijze daders (cybercrime) en evoluties • Good practices • Betrouwbare criteria • Tips & tricks  centraliseren en verspreiden informatie
 23. b. Lokale ankerpunten • Informatieverstrekking en sensibilisering (DPA’s) • Helpdesk:

  vragen en informatie • (Individuele) dienstverlening binnen gemeente/stad: bv. infosessies